Šolski koledar

MIZŠ vsako leto ob zaključku šolskega leta izda koledar za novo šolsko leto. V koledarju so opredeljeni prazniki, počitnice, ocenjevalna obdobja in zaključek pouka ter glavni izpitni roki. Znotraj te razporeditve šola opredeli aktivnosti, ki so zanjo pomembne. V skladu s spremembami Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (UL RS št. 78/07 in 45/10) lahko šole same določijo 2 dneva pouka drugače, kot ju določa šolski koledar ministra. Na naši šoli bomo izvedli del vzgojno-izobraževalnega dela oz. aktivnosti za dijake strokovnih in poklicnih programov tudi v skladu z naravo dela in aktivnostmi, ki jih šola izvaja in v katere vključuje dijake.

 

DAN

DATUM

OBRAZLOŽITEV

ponedeljek

3. september 2018

ZAČETEK POUKA

od ponedeljka

do srede

od 3. septembra do

12. septembra 2018

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

sobota do nedelja

8. in 9. september 2018

Državni pokal v dresurnem jahanju (udeležba dijakov, ki imajo modul KON)

sobota

15. september 2018

Sodelovanje na akciji Očistimo Slovenijo še zadnjič (zamenjava za pouk 29. 9. 2018)

četrtek

27. september 2018

1. roditeljski sestanek

četrtek

27. september 2018

DAN ODPRTIH VRAT ŠOLE

od ponedeljka

do četrtka

od 22. oktobra  do

25. oktobra 2018

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

od ponedeljka

do petka

od 29. oktobra do

2. novembra 2018

JESENSKE POČITNICE

od ponedeljka

do četrtka

od 12. novembra do

15. novembra 2018

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

sreda

5. december 2018

Dobrodelni bazar

od ponedeljka

do četrtka

od 17. decembra do

20. decembra 2018

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

petek

21. december 2018

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

ponedeljek

24. december 2018

POUKA PROST DAN

od torka do srede

od 25. decembra 2018 do 2. januarja 2019

NOVOLETNE POČITNICE

torek

15. januar 2019

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

sreda

30. januar 2019

2. roditeljski sestanek

od petka do četrtka

od 1. do 28. februarja 2019

ZIMSKI IZPITNI ROK

petek

1. februar 2019

Začetek zimskega izpitnega roka PM

Pisni izpit PM iz slovenščine

ponedeljek

4. februar 2019

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

torek

5. februar 2019

Pisni izpit PM iz matematike, angleščine in nemščine

od srede do petka

od 6. februarja do

15. februarja 2019

Ustni izpiti PM

četrtek

7. februar 2019

POUK IN PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM

petek

8. februar 2019

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

ponedeljek

11. februar 2019

Zaključni izpit – slovenščina (zimski izpitni rok)

od torka do četrtka

od 12. februarja do 14. februarja 2019

Ustni izpiti ZI

petek

15. februar 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

petek in

sobota

15. in 16. februar 2019

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

od ponedeljka do petka

od 18. do

22. februarja 2019

ZIMSKE POČITNICE

ponedeljek

4. marec 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

sobota

9. marec 2019

Predpreizkus SM, PM

od ponedeljka do četrtka

od 18. marca do

21. marca 2019

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

sreda

3. april 2019

Roditeljski sestanek za starše dijakov v predzadnjih letnikih

petek

5. april 2019

Organizacija državnega tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja

od ponedeljka do četrtka

od 15. aprila do

18. aprila  2019

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

petek

19. april 2019

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za dijake 2. letnikov SPI

ponedeljek

22. april 2019

VELIKONOČNI PONEDELJEK

od sobote do četrtka

od 27. aprila do

2. maja 2019

PRVOMAJSKE POČITNICE

petek

3. maj 2019

POUKA PROST DAN

torek

7. maj 2019

SM, slovenščina (Izpitna pola 1 – esej)

od sobote do nedelje

11. in 12.maj 2019

Tekmovanje v preskakovanju ovir in  tekmovanje v vožnji vpreg (udeležba dijakov, ki imajo modul KON)

sobota

11. maj 2019

POUK, NADOMEŠČANJE POUKA DNE 3. 5. 2019

ponedeljek

20. maj 2019

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike

torek

21. maj 2019

Razdelitev spričeval za zaključne letnike

od torka do petka

od 21. maja do

24. maja 2019

Priprava na SM, PM, ZI

ponedeljek

27. maj 2019

Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik)

sreda

29. maj 2019

Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju (zaključni letniki)

sreda

29. maj 2019

Začetek spomladanskega izpitnega roka SM, PM

Pisni izpit SM (Izpitna pola 2), PM iz slovenščine

petek

31. maj 2019

Pisni izpit SM iz biologije

sobota

1. junij 2019

Pisni izpit SM, PM iz angleščine

torek

4. junij 2019

Pisni izpit SM iz biotehnologije

sreda

5. junij 2019

Zaključni izpit – slovenščina (spomladanski izpitni rok)

od četrtka do

torka

od 6. junija do

11. junija 2019

Ustni izpiti ZI

četrtek

6. junij 2019

Pisni izpit SM, PM iz nemščine

petek

7. junij 2019

Pisni izpit SM iz zgodovine

sobota

8. junij 2019

Pisni izpit SM, PM iz matematike

ponedeljek

10. junij 2019

Pisni izpit SM iz kemije

torek

11. junij 2019

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

četrtek

13. junij 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

od srede do sobote

od 13. junija do 22. junija 2019

Ustni izpiti SM, PM (izjemoma 1. junija in 8. junija 2019)

petek

21. junij 2019

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike

ponedeljek

24. junij 2019

Proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka za ostale letnike ter razdelitev spričeval

od srede do sobote

od 26. junija do

31. avgusta 2019

POLETNE POČITNICE

ponedeljek

1. julij 2019

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

petek

5. julij 2019

Razdelitev spričeval dijakom, ki so na PUD-u v spomladanskem terminu

petek

5. julij 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na spomladanskem izpitnem roku

četrtek

11. julij 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na spomladanskem izpitnem roku

petek

16. avgust 2019

JESENSKI IZPITNI ROK

ponedeljek

26. avgust 2019

Zaključni izpit – slovenščina (jesenski izpitni rok)

od torka do

četrtka

od 27. avgusta do

29. avgusta 2019

Ustni izpiti ZI

sreda

21. avgust 2019

Razdelitev spričeval dijakom, ki so na PUD-u do 16. avgusta 2019

sobota

24. avgust 2019

Začetek jesenskega izpitnega roka SM, PM

Pisni izpit SM, PM iz slovenščine

od sobote do srede

od 24. avgusta do

4. septembra 2019

Ustni izpiti SM in PM

ponedeljek

26. avgust 2019

Pisni izpit SM, PM iz matematike

torek

27. avgust 2019

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

sreda

28. avgust 2019

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*, PM iz angleščine

četrtek

29. avgust 2019

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

petek

30. avgust 2019

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

petek

30. avgust 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

sobota

31. avgust 2019

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

ponedeljek

9. september 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na jesenskem izpitnem roku

torek

17. september 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na jesenskem izpitnem roku