Šolski koledar

MIZŠ vsako leto ob zaključku šolskega leta izda koledar za novo šolsko leto. V koledarju so opredeljeni prazniki, počitnice, ocenjevalna obdobja in zaključek pouka ter glavni izpitni roki. Znotraj te razporeditve šola opredeli aktivnosti, ki so zanjo pomembne. V skladu s spremembami Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (UL RS št. 78/07 in 45/10) lahko šole same določijo 2 dneva pouka drugače, kot ju določa šolski koledar ministra. Na naši šoli bomo izvedli del vzgojno-izobraževalnega dela oz. aktivnosti za dijake strokovnih in poklicnih programov tudi v skladu z naravo dela in aktivnostmi, ki jih šola izvaja in v katere vključuje dijake.

DAN

DATUM

OBRAZLOŽITEV

torek

1. september 2020

ZAČETEK POUKA

sreda -

ponedeljek

od 2. septembra do

7. septembra 2020

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

sreda

16. september 2020

1. roditeljski sestanek – 1. letniki

sobota

19. september 2020

Državno prvenstvo v vožnji vpreg (udeležba dijakov, ki imajo modul KON)

sreda

23. september 2020

1. roditeljski sestanek – višji letniki

ponedeljek - četrtek

19. oktober -

22. oktober 2020

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

ponedeljek -

petek

26. oktober -

30. oktober 2020

JESENSKE POČITNICE

ponedeljek - četrtek

16. november -

19. november 2020

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

sreda

2. december 2020

Dobrodelni bazar

ponedeljek - četrtek

14. december -

17. december 2020

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

četrtek

24. december 2020

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

ponedeljek - četrtek

28. december - 31. december 2020

NOVOLETNE POČITNICE

sreda

13. januar 2021

Projekt: Postani naš dijak za en dan (strokovna programi)

petek

15. januar 2021

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

sreda

20. januar 2021

Projekt: Postani naš dijak za en dan (gimnazijski program)

sreda

20. januar 2021

2. roditeljski sestanek

ponedeljek - ponedeljek

1. februar – 1. marec  2021

ZIMSKI IZPITNI ROK

ponedeljek

1. februar 2021

Začetek zimskega izpitnega roka PM

Pisni izpit PM iz slovenščine

torek

2. februar 2021

Pisni izpit PM iz matematike, angleščine in nemščine

sreda

3. februar 2021

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

sreda - sobota

3. februar -

13. februar 2021

Ustni izpiti PM

četrtek

4. februar 2021

Zaključni izpit – slovenščina (zimski izpitni rok)

petek

5. februar 2021

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM

petek - sreda

5. februar - 10. februar 2021

Ustni izpiti ZI

sreda

3. marec 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

petek

V mesecu marcu ali aprilu 2021

Dan šole

petek in

sobota

12. februar - 13. februar 2021

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

od ponedeljka do petka

15. februar -

19. februar 2021

ZIMSKE POČITNICE

sreda

3. marec 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

torek

2. marec 2021

Predmaturitetni preizkus iz slovenščine - esej

petek

5. marec 2021

Zaključek ocenjevalnega obdobja in pouka za dijake 2. letnikov SPI (2. h)

torek - petek

8. marec – 12. marec 2021

Predmaturitetni preizkus iz matematike

ponedeljek - četrtek

15. marec -

18. marec 2021

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

sreda

7. april 2021

Roditeljski sestanek za starše dijakov v predzadnjih letnikih

ponedeljek - četrtek

12. april -

15. aprila  2021

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

ponedeljek

26. april 2021

Pouka prost dan

sreda - petek

28. aprila – 30. april 2021

PRVOMAJSKE POČITNICE

torek

4. maj 2021

SM, slovenščina (Izpitna pola 1 – esej)

petek

21. maj 2021

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike ter razdelitev spričeval

ponedeljek -  petek

24. maj - 28. maj 2021

Priprava na SM, PM, ZI

ponedeljek - sreda

24. maj – 26. maj 2021

Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik)

sreda

26. maj 2021

Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju (zaključni letniki)

sobota

29. maj 2021

Začetek spomladanskega izpitnega roka SM, PM

Pisni izpit SM, PM iz angleščine

ponedeljek

31. maj 2021

Pisni izpit SM (Izpitna pola 2), PM iz slovenščine

ponedeljek

31. maj 2021

Zaključek ocenjevalnega obdobja in pouka za dijake 2. letnikov SPI (2. efg)

sreda

2. junij 2021

Pisni izpit SM iz biologije

petek

4. junij 2021

Pisni izpit SM iz biotehnologije

sobota

5. junij 2021

Pisni izpit SM, PM iz matematike

ponedeljek

7. junij 2021

Zaključni izpit – slovenščina (spomladanski izpitni rok)

torek -

ponedeljek

8. junija do

14. junij 2021

Ustni izpiti ZI

torek

8. junij 2021

Pisni izpit SM iz nemščine

sreda

9. junij 2021

Pisni izpit SM iz zgodovine

četrtek

10. junij 2021

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

ponedeljek - sreda

14. junij - 23. junij 2021

Ustni izpiti SM, PM (izjemoma 5. junija in 12. junija 2021)

sreda

16. junij 2021

Pisni izpit SM iz kemije

sreda

16. junij 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

sreda

23. junij 2021

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike

četrtek

24. junij 2021

Proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka za ostale letnike ter razdelitev spričeval

ponedeljek - torek

28. junij -

31. avgusta 2021

POLETNE POČITNICE

sreda - torek

30. junij – 6. julija 2021

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

petek

9. julij 2021

Razdelitev spričeval dijakom, ki so na PUD-u v spomladanskem terminu (2. efgh)

sreda

7. julij 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na spomladanskem izpitnem roku

ponedeljek

12. julij 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na spomladanskem izpitnem roku

ponedeljek - sreda

16. avgust – 20. 10. 2021

JESENSKI IZPITNI ROK

četrtek

19. avgust 2021

Razdelitev spričeval dijakom, ki so na PUD-u do 13. avgusta 2021

torek

24. avgust 2021

Začetek jesenskega izpitnega roka SM, PM

Pisni izpit SM (Izpitna pola 1 in 2), PM iz slovenščine

torek - petek

24. avgusta -

3. september 2021

Ustni izpiti SM in PM

torek

24. avgust 2021

Zaključni izpit – slovenščina (jesenski izpitni rok)

sreda

25. avgust 2021

Pisni izpit SM, PM iz matematike

sreda - petek

25. avgusta - 27. avgusta 2021

Ustni izpiti ZI

četrtek

26. avgust 2021

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

petek

27. avgust 2021

 

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*, PM iz angleščine

sobota

28. avgust 2021

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

ponedeljek

30. avgust 2021

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

torek

31. avgust 2021

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

torek

31. avgust 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

četrtek

9. september 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na jesenskem izpitnem roku

četrtek

16. september 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na jesenskem izpitnem roku

 

Marec 2021

Dan odprtih vrat

 

*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.