Šolski sklad

Šola ima ustanovljen šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka ipd. Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

V priponkah najdete Pravilnik o delovanju šolskega sklada na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji ter Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada: