Šolsko posestvo

Vse dejavnosti šolskega posestva so organizirane tako, da služijo svojemu osnovnemu namenu, to je vzgoji in izobraževanju. To pomeni, da so tudi proizvodnem smislu organizirane tako, da se preko njih uresničujejo temeljni cilj vzgoje in izobraževanja, pridobivanje znanj in spretnosti za potrebe kmetijstva in podeželja.