|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Projekti

  Dnevi odprtih vrat »Za bistro glavo v naravo«
  Dnevi odprtih vrat bodo letos potekali  9. oktobra 2014,  od 9.00 do 17.00, na  temo »Za bistro glavo v naravo«.
   
  Osnovnošolci višjih razredov se bodo lahko udeležili različnih delavnic ter si ogledali tržnico poklicev in prisostvovali na predstavitvah izobraževalnih programov.
  Nižji razredi osnovnih šol in otroci vrtcev se bodo lahko udeležili vodenih ogledov razstav in dejavnosti šole.
   
  Pripravili bomo zanimive prikaze del in razstave, kot so sadjarska, vinogradniška,  pletarska, gozdarska, živinorejska, aranžerska, živilska, naravovarstvena, razstava malih živali,  šolskih pridelkov in poskusov ter razstavo izdelkov dijakov dijaškega doma.
   
  Organizirane bodo številne delavnice s področja aranžerstva, mesarstva, biotehnologije, biologije, kemije, slaščičarstva, naravovarstva, itd.

  Delo raziskovalnih skupin
  Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo dijaki naše šole pod vodstvom mentorjev vključili v raziskovalne dejavnosti.  Z raziskovalnimi nalogami se bodo vključili v tekmovanje - Gibanje znanost mladini. Dijaki se bodo tako kot v preteklih letih, tudi v letošnjem letu pod vodstvom mentorjev prijavili na razpis za Krkine nagrade.
   
  Festival Več znanja za več turizma
  Projekt Več znanja za več turizma, namenjenega srednjim šolam, predstavlja povezovanje formalnega izobraževanja v srednji šoli z delom v neformalnih oblikah, kar lahko pomembno prispeva k turističnemu razvoju kraja in lokalne skupnosti.
   
  Turistična zveza Slovenije, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za poklicno izobraževanje, razpisuje 12. mednarodni festival Več znanja za več turizma na temo ZGODBE TURIZMA. Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo raziskovalne naloge, promocijskega spota in predstavitev turističnega proizvoda na turistični tržnici.
   
  Koordinira: D. Hosta
   
  Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril
  Dijaki zaključnih letnikov poklicnega in strokovnega izobraževanja bodo v okviru podjetniških modulov pod vodstvom strokovnih delavcev izdelali poslovne načrte, znotraj katerih bodo razvili svojo poslovno idejo. Poslovna ideja je lahko tudi temelj novega delovnega mesta.
   
  MOFAS  nov način financiranja šolstva in vzpostavljanje šolske avtonomije
  V projektu smo od jeseni leta 2005. Vsi programi, ki jih izvajamo na naši šolo, bodo financirani po metodologiji D (financiranje po glavi dijaka).

  Pridobitev certifikatov
  Dijaki naše šole si lahko znotraj programov pridobijo tri stopnje certifikatov. Certifikati pomenijo potrditev določenih znanj in spretnosti, ki si jih je dijak pridobil za posamezno področje znotraj  programov.
   
  Za osvojeno znanje si lahko pridobijo certifikate naše šole z različnih področij.
  Certifikati so razdeljeni na 3 stopnje:
   
  -       1 certifikat pridobi dijak na priporočilo učitelja in določeno delo opravlja vestno pod nadzorom.
  -       2 certifikat pridobi dijak, če odda prošnjo za določeno področje, obvlada več dela kvalitetno in odgovorno, vendar še pod nadzorom.
  -       3 certifikat ima naziv »ZAUPANJA VREDEN«. Le-tega si pridobi dijak s prošnjo, kjer navaja, da bo delo vestno, odgovorno in samostojno opravljal.
   
  Vse tri stopnje se preizkusijo pred komisijo in podelijo slovesno ob posebnih priložnostih.
   
  Certifikat se lahko tudi odvzame v primeru neodgovornega opravljanja dela.
   
  Organizacija in izvedba tekmovanj v dresurnem jahanju in preskakovanju ovir za konje in vožnje s kočijo
  Na šoli v rednem programu izobraževanja izvajamo tudi konjeništvo. Naša želja je, da v smislu dela v živinoreji osmislimo nove delovne sposobnosti konj. Konj vse bolj izgublja pozicijo kot delovna žival, vse več je veščin kot so rekreacija, šport, turizem. Oskrba konj poleg neprestane oskrbe v hlevu zahteva tudi prvine, kot so:
  -          zdravstveno varstvo živali,
  -          nego konj,
  -          pripravo razstav,
  -          prevoz na tekmovanja,
  -          organizacija tekmovanj.
   
  Na šoli bomo zato organizirali tudi lokalna in državna tekmovanja ter se udeleževali tekmovanj v športnem jahanju, dresuri in po novem vožnje vpreg v Sloveniji in tujini.
   
  27. 9. in 28. 9. 2014 ter 23. 5. 2015 bomo organizirali tekmovanja na lastnem hipodromu. Prireditve se bodo udeležili dijaki, ki v tem letu poslušajo vsebine iz področja živinoreje. Dijaki se bodo lahko učili jahanja preko celega leta individualno, skupinsko v okviru interesnih dejavnosti in praktičnega pouka, dijaki biotehniške gimnazije pa v okviru športne vzgoje. Oskrbo konj in organizacijo tekmovanj bomo organizirali pri praktičnem pouku.
   
  Projekti Erasmus+
  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je v šolskem letu 2013/14 prijavil projekt Erasmus+, z namenom praktičnega usposabljanja dijakov in učiteljev v tujini.  Projekt bo trajal dve leti. Tako se bo praktičnega usposabljanja v tujini, v naslednjih dveh letih, udeležilo 26 oseb Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. Trije dijaki in en učitelj spremljevalec se bodo s področja konjereje, dva tedna praktično usposabljali v Yla Savo College, na Finskem. Pet dijakov in en učitelj spremljevalec se bodo s področja naravovarstva in hortikulture, dva tedna praktično usposabljali na Zespol Szkol Inzynierii Srodowiska, na Poljskem. Devet dijakov in en učitelj spremljevalec se bodo s področja vinogradništva in gozdarstva, dva tedna praktično usposabljali na SZSU Gjorce Petrov Kavadarci, v Makedoniji. Na SZSU Gjorce Petrov Kavadarci, v Makedoniji bo na usposabljanje osebja odšlo pet strokovnih delavcev in en strokovni delavec, ki pa bo vključen v poučevanje v tujini.
   
  Koordinatorica je M. Prus
   
  Projekt Moje podjetje
  Program Moje podjetje je eden najbolj razširjenih programov za vzgojo za podjetnost v Evropi in svetu. V Sloveniji ga izvaja Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (ZZSPM). V šolskem letu 2014/15 je Zavod k sodelovanju povabil tudi našo šolo. V okviru programa bo, glede na interes dijakov, sodelovala skupina dijakov, ki bo razvijala svojo podjetniško idejo od ustanovitve do zaprtja. Dijakom bo program Moje podjetje ponujen kot možnost zaključne naloge za poklicno maturo.
   
  Koordinatorica dijakov na šoli bo M. Prus.
   
   
  Program Ekošola kot način življenja
  Naša šola v letošnjem šolskem letu nadaljuje  program "Ekošola kot način življenja", ki združuje okoli 400 osnovnih ter srednjih šol in vrtcev v Sloveniji in v njih uresničuje naslednje cilje:
  -          razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov - vzgajanje za zdrav način življenja v  zdravem okolju- učinkovito rabo naravnih virov;
  -          vzpodbujanje trajnostne mobilnosti v prometu;
  -          vzgajanje za okoljsko odgovornost;
  -          povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi.
   
  Dijaki in profesorji bodo pri splošnih in strokovnih predmetih ter pri praktičnem pouku spoznavali te cilje in vsebine in se vključevali v projekte, ki jih razpišejo vsako leto preko nacionalnega programa "Ekošola kot način življenja" in društva "DOVES - društvo za okoljevarstveno vzgojo Slovenije". Letos se bomo vključili v projekt  »Mladi v svetu energije«, sodelovali pa   v dejavnosti: » Ohranjanje našega sveta«, »Ekobralna značka«, »Ekokviz za Srednje šole« in »Mladi reporter – prispevki za objavo«. Vključeval se bomo tudi v zbiranje različnih vrst odpadkov. S tem se bo krepilo osveščanje dijakov in zavedanje posameznikov, da lahko vsak pripomore k izboljšavi svojega odnosa in odnosa drugih do okolice, sošolcev in soljudi. 
   
  Mentorja: A. Strojin in A. Goršin.
   
  Projekt »Pozorni za okolje«
  V preteklem šol. letu smo se vključili v projekt »Pozor(!)ni za okolje«, katerega glavni pobudnik je » Goodyear Dunlop Sava Tires«. Skupaj s 36 partnerskimi organizacijami (od srednjih šol do »Ministrstva za kmetijstvo in okolje«  ter Komunalnih služb) podpirajo varovanje okolja, uveljavljajo aktiven pristop stalnega izboljševanja na področju  zdravja in dela ter požarnega varstva, hkrati pa tudi osveščajo mlade in širšo javnost o pomembnosti skrbi za okolje.
   
  Projekt bomo letos nadaljevali, izbrali bomo posamezne dijake, ki bodo postali EKOfrendi, katerih poslanstvo je osveščanje sovrstnikov o odgovornem ravnanju z okoljem. Prav tako bomo naredili akcijski načrt, ki ga bomo uresničevali skozi šolsko leto. Glavna tematika je ločevanje in zmanjševanje količine odpadkov. Tretja tema je izbirna in se določa sproti.
   
  Mentorica: A. Strojin
   
  Projekt Planet Zemlja prijazna šola-vrtec
  Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec naj bi pripomogla k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in  odgovoren odnos človeka do okolja in narave.
   
  Sodelovali bomo v treh projektih:
  -       Karavana varne kemije
  -       Ekoremediacija
  -       Plastenkina zgodba
   
  Trudili se bomo privzeti okolju prijazen način življenja za bolj zdravo in ekonomično delovanje celotne šole in se aktivno vključevali tudi v okoljsko odgovorno delovanje lokalne skupnosti, svoja znanja pa širili na varovance in druge uporabnike šole.
   
  Mentorica natečaja na šoli bo H. Fortuna Jelenc.
   
  Mreža zdravih šol
  V šolskem letu 2014/2015 je naša šola ponovno vključena v mrežo zdravih šol, ki promovira zdravje v šolskem okolju.
   
  V letu 2014/15 bo vodilna rdeča nit duševno zdravje, na katero pa se lahko navezujejo tudi druge vsebine promocije zdravja. Vsaka članica SMZŠ bo obvezana izvesti aktivnosti v okviru enega izmed treh predstavljenih programov v šolskem letu. Ob tem pa bomo vzporedno izvajali dosedanje ali/in nove aktivnosti, ki so povezane z ostalimi temami zdravja in zdravega življenjskega sloga.
   
  Glede na temo rdeče niti  bodo tudi zastavljeni naši letošnji projekti. Temo bomo poskusili vključiti v različne dejavnosti, predavanja, delavnice, projektne dni, dnevne dejavnosti, drugačne razredne ure, razstave...  Še naprej pa bomo dali velik poudarek na zdravo prehrano in na odnos dijakov do hrane! 
  Koordinatorica: S. Hude
   
  Dvig kulture komunikacije na šoli
  V tem šolskem letu smo si na šoli zadali eno od prioritet, ki  smo jo poimenovali »dvig kulture komunikacije«. Za lažje uresničevanje je ŠRT, v razširjeni sestavi z ravnateljico in pomočnico, s kolektivom izvedel tri delavnice, ki so prinesle dobre rezultate. Dogovor v kolektivu je, da bomo v tem in naslednjih šolskih letih več pozornosti namenjali disciplini pri pouku, komunikaciji med dijaki in učitelji v vseh situacijah ter zmanjšanju škode na šolskem inventarju. Rezultat delavnic je prinesel nabor možnih pristopov in načinov, kako bomo to področje dela in življenja na šoli izboljšali. Večkrat letno pa bomo na rednih mesečnih srečanjih preverjali in ugotavljali, kakšni so rezultati naših prizadevanj.
   
   
  Evropski projekt »Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost«
  Evropska unija je leto 2015 razglasila za Evropsko leto za razvoj. Pod sloganom »Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost« se bodo skozi vse leto vrstile aktivnosti in dogodki, katerih glavni namen je približati teme mednarodnega razvojnega sodelovanja prebivalcem Evropske unije in povečati prepoznavnost tega področja v državah članicah. Rezultati raziskav kažejo, da v Sloveniji obstaja pripravljenost pomagati, da pa je poznavanje mednarodnega razvojnega sodelovanja ter vloge Slovenije in EU na tem področju zelo slabo. Zato je po priporočilih MIZŠ naslednje leto namenjeno predvsem ozaveščanju o temeljnih vodilih mednarodnega razvojnega sodelovanja. Ministrstvo priporoča, da vrednote, iz katerih izhaja mednarodno razvojno sodelovanje posebej izpostavimo. Te vrednote so solidarnost, odgovornost, soodvisnost. Na naši šoli smo že do sedaj dajali močan poudarek tem vrednotam. Tako vidimo izziv naše šole tudi v tem projektu.
   
  Koordinatorica: I. Avsenik
   
  Projekt Dnevi evropske dediščine in Tedna kulturne dediščine 2014
  Na pobudo MIZŠ smo se v lanskem šolskem letu vključili v projekt Dnevi evropske dediščine in Tedna kulturne dediščine 2014 z naslovom »Grm Novo mesto v preteklosti in sedanjosti«.
   
  Znotraj projekta bomo našo šolo predstavili od začetka do danes, z dijaki se bomo pogovarjali o šolskih pravilih, o posebnostih šole nekoč in danes. V okviru Dnevov odprtih vrat bomo tudi pripravili razstavo starih orodij in strojev.
   
  Koordinatorica: Z. Cujnik
   
  Razvojni projekt »Razvojni elektronski listovnik učenca in učitelja«
  Šola bo tudi v šol. letu 2014/15 sodelovala v dvoletnem mednarodnem razvojnem projektu »Razvojni elektronski listovnik učenca in učitelja (EU Classroom ePortfolios – EUfolio)«. Nosilec projekta je Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
   
  Krovno raziskovalno vprašanje projekta je, kako z uporabo razvojnega (učnega) e-listovnika pri učencih spodbujati razvoj veščine načrtovanja, spremljanja in vrednotenja lastnega napredka in razvoja (vešč. samouravnavanja). Pri tem bomo poudarjeno delali na izbrani veščini - delo z viri.
   
  Cilji projekta so, da se dijaki učijo razvojno delovati: načrtovati, spremljati in vrednotiti svoje znanje in veščine v skladu s filozofijo razvojnega (procesnega, učnega) elektronskega listovnika. Učitelji pa bomo oblikovali ter sistematično uporabljali razvojni e-listovnik z namenom načrtovanja, spremljanja in vrednotenja lastnega strokovnega napredka in razvoja. Projekt se bo v tem šolskem letu izvajal v gimnazijskem program, v 1. b oddelku.
   
  Ožji tim projekta na šoli sestavljajo vodja R. Kus Pisek ter člani V. Zupančič, M. Turk, R. Pirnar in L. Novak.
   
  Europea International
  EUROPEA International je evropsko združenje izobraževalnih institucij s področja kmetijstva. Je nepolitična in neprofitna organizacija. Ustanovljena je bila v Strasbourgu leta 1992. Danes jo sestavlja 27 držav članic Evropske unije. Predsedovanje Europei International je povezano s predsedovanjem držav članic Evropske unije. Predsedovanje se zamenja vsakih šest mesecev. Država, ki je predsedujoča v Evropski Uniji, je hkrati predsedujoča tudi v Europei International in je gostiteljica vsaj enega delovnega srečanja ali generalne skupščine, če je predsedujoča v drugi polovici leta. Vendar so bila v zadnjem letu, zaradi pomanjkanja sredstev v nekaterih državah, delovna srečanja organizirana drugje. V jeseni 2014 bo delovno srečanje v Italiji,  spomladi 2015 pa v Latviji. Delovnih srečanj se, v kolikor je mogoče, udeležujemo tudi s strani našega centra kot edini predstavniki Europee Slovenija.
   
  Europea International, v sodelovanju z drugimi članicami Evropske unije, skrbi za izobraževanja na področju kmetijstva v Evropski uniji.
   
  Namen Europee International je v sodelovanju z drugimi članicami Evropske  unije izpopolniti izobraževanje, povezati dijake, študente in učitelje s področja vzgoje in izobraževanja, pridobiti in izmenjati praktične izkušnje na področju izobraževanja, oblikovati strukture za dosego skupnih izobraževalnih programov, razvijati skupne poučevalne module, spodbujati izobraževanja na podeželju, razvijati kontakte zunaj držav EU in spodbujati medkulturne izmenjave ter učiti in podpirati spremembe v kmetijstvu in na podeželju.
   
  Koordinatorica je M. Prus.
   
  Aktivno sodelovanje strokovnih delavcev za dvig kakovosti na področju izrekanja vzgojnih ukrepov in razreševanja sporov
  V šolskem letu 2014/2015 bomo nadaljevali z izhodišči projekta vzgojni koncept v poklicnem in strokovnem izobraževanju in ga nadgrajevali z idejo koncepta ŠRT-ja Dvig kulture komunikacije. Delo bo potekalo v manjših skupinah ali individualno. Poudarek bo na razumevanju pravil, načinih posredovanja in argumentacija ob izrekanju vzgojnih ukrepov in sodelovanja z dijaki. Delovna srečanja bodo po potrebi s poudarkom dela na vzgojno-disciplinskih situacijah in samorefleksiji lastnega napredka. Vsebina dela pa bo združevala tudi elemente in aktivnosti, opredeljene v časovnici, ki je nastala na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri ugotavljanju - obvladovanju tveganja: Šolska pravila - izrekanje vzgojnih ukrepov.
   
  Projekt vodi I. Avsenik.