|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Tekmovanja

  Priprave na traktorsko tekmovanje
  Pod strokovnim vodstvom S. Zalokar  bodo dijaki trenirali za traktorska tekmovanja: regijsko, šolsko in državno. Državno tekmovanje v oranju kmetijskih šol Slovenije bo potekalo v Kočevju. Dijaki se bodo pomerili z obračalnimi plugi in plugi krajniki. Najboljši iz vsake kategorije na regijskem tekmovanju se bo udeležil državnega tekmovanja v oranju. Državno tekmovanje bo potekalo na strnišču in na ledini.
   
  Matematična tekmovanja
  Tudi v letošnjem šolskem letu bodo člani aktiva matematike, fizike in informatike izvedli, sodelovali pri izvedbi ali pa se udeležili kot spremljevalci dijakov, katerih mentorji so, naslednjih tekmovanj v znanju matematike:
  Tekmovanja, ki jih organizira DMFA
  Dijaki tekmujejo v treh kategorijah, in sicer:
  -       kategorija A – dijaki gimnazij,
  -       kategorija B – dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol,
  -       kategorija C – dijaki srednjih poklicnih šol.
   
  Šolsko tekmovanje vseh kategorij, imenovano tudi Mednarodni matematični kenguru, bo organizirano v četrtek, 19. marca  2015, ob 13.00, na naši šoli.
   
  Na regijsko tekmovanje bodo učitelji matematike dijake spremljali in sodelovali pri nadzoru ter popravljanju nalog. Regijska tekmovanja bodo v sredo, 1. aprila  2015, ob 14.00  za kategorijo A ter na isti dan ob 14.30,  za kategoriji B in C.
   
  V primeru uspeha bodo  učitelji matematike dijake spremljali tudi na državno tekmovanje, ki bo  v soboto, 18. aprila 2015, ob 9.30, za kategorijo A ter isti dan ob 10.00 za kategoriji B in C.
   
  Tekmovanje iz logike
  Šolsko tekmovanje za dijake bo organizirano na šoli, in sicer v četrtek, 25. septembra 2014, ob 12.30. V primeru uspeha bodo učitelji matematike dijake spremljali na državno tekmovanje za srednje šole in študente, ki bo v soboto, 8. novembra 2014,  v Ljubljani. Tekmovanje organizira ZOTK-a Slovenije.
   
  Tekmovanje iz znanja angleškega jezika
  Na šoli bomo tudi letos organizirali šolsko in regijsko tekmovanje v znanju angleškega jezika za 3. letnike. Šolsko tekmovanje bo predvidoma izvedeno v januarju in najboljši dijaki se bodo uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je vedno v začetku februarja.
   
  Regijsko tekmovanje v organizaciji društva IATEFL Slovenija že vrsto let poteka na naši šoli in v preteklih  letih smo dosegali tudi lepe uvrstitve na državnem tekmovanju.
   
  Organizacija šolskega tekmovanja v kvizu »Mladi in kmetijstvo« in kmečkih iger
  V šolskem letu 2014/2015 bomo na šoli organizirali tekmovanje med oddelki v kvizu "Mladi in kmetijstvo", ki ga vsako leto razpisujejo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Republiška uprava za pospeševanje kmetijstva in Zveza podeželske mladine Slovenije ter tekmovanje med razredi v kmečkih igrah.
   
  Organizatorica tekmovanj je U. Trobec.
   
  Najboljša ekipa se bo udeležila regijskega tekmovanja. Organizator regijskega kviza Mladi in kmetijstvo, v letu 2015, je DPM Dobrova.
   
   
  Organizacija državnega tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja
  V mesecu aprilu 2015 bo na našem centru, Grm Novo mesto, potekalo že 17. državno tekmovanje mladih raziskovalcev srednjih in višjih šol gostinskih turističnih in biotehničnih smeri. Tekmovanje organiziramo skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije. Naslov teme je: »Jedilniki poklicnih skupin«. Rok za prijavo in  rok za oddajo nalog ter povzetkov še niso določeni.  Razpis in podrobne informacije tekmovanja so objavljene na www.zotks.si.
   
  Tekmovanje koordinira M. Drmaž.
   
  Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
  Zveza društev diabetikov Slovenije v šolskem letu 2014/2015 vabi učence osnovnih šol in dijake srednjih šol ter njihove mentorje na 16. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni.
   
  V petek, 17. oktobra 2014, ob 13.00, bodo na osnovnih in srednjih šolah potekala šolska tekmovanja. V šolskem letu 2014/2015 bomo tudi na naši šoli ponovno organizirali tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
   
  V letošnjem letu bo na tekmovanju več poudarka na preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 pri mladostnikih z uravnoteženo in zdravo prehrano, pomenu telesne aktivnosti, zapletom na očeh, ki so posledica sladkorne bolezni ter 60. obletnici smrti prvega diabetologa prof. dr. Ljudevite Merčuna.
   
  Šolsko komisijo, ki bo organizirala in spremljala tekmovanje, sestavljajo: S. Hude, U. Ogrinc in H. Fortuna Jelenc.
   
  Trije dijaki, ki bodo dosegli najvišje število točk (vendar ne manj kot 34 točk), se uvrstijo na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 22. novembra 2014, ob 10. Uri, na treh lokacijah, in sicer na Srednji šoli Vena Pilona Ajdovščina, na Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani ter v ŠC Velenje - gimnazija, v organizaciji Zveze društev diabetikov Slovenije, Društva diabetikov Ajdovščine in Vipave, Ljubljana in Velenje. Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni in z razpisom tekmovanja.  
   
  Tekmovanje WineChampionship
  Tekmovanje WineChampionship je tekmovanje s področja vinogradništva in vinarstva, ki ga organizira Europea International, organizacija, ki povezuje kmetijske šole držav Evropske unije. Tekmovanje zajema tako teoretično kot praktično znanje in spretnosti s področja vzgoje in oskrbe vinske trte, predelave grozdja, nege vina in senzorike vina.
   
  V šolskem letu 2014/15 se bo tekmovanje odvijalo v Avstriji. Tekmovanja, ki poteka v angleškem jeziku, se bodo kolikor bo le mogoče udeležili tudi dijaki naše šole.
   
  Koordinatorja in mentorja dijakov sta F. Absec in M. Prus.


   
  Cvetličarska in aranžerska tekmovanja
  Pod vodstvom mentoric iz aktiva cvetličark se bomo v šolskem letu 2014/15 udeležili različnih tekmovanj s področja cvetličarstva in vrtnarstva, ki bodo organizirana v okviru biotehniških šol po Sloveniji in tujini (Hrvaška) ali drugih institucij, pristojnih za izobraževanje na področju kmetijskih panog.
   
  V Velenju se bomo 23. 9. 2014 udeležili cvetličarskega tekmovanja za Zlato Piko (dve tekmovalki in dve pomočnici, dve mentorici).
   
  Konec septembra 2014 bo v Celju potekalo tekmovanje v izdelovanju nasadkov iz kaktej (dve ekipi, dve mentorici).
  Prav tako bo 26. 9. 2014 v Varaždinu mednarodno cvetličarsko tekmovanje, ki ga organizira Srednja šola Arboretum Opeka iz Vinice na Hrvaškem. Tema je Čarolija Italije (dve tekmovalki, dve mentorici).
   
  Konec novembra 2014 Biotehniški center Naklo organizira tekmovanje v izdelavi adventnih venčkov. Tekmovanja se bodo udeležile dve do štiri ekipe pod vodstvom dveh mentoric.
   
  Marca 2015 bo v Celju, v sklopu sejma Flora, mednarodno cvetličarsko in vrtnarsko tekmovanje dijakov biotehniških šol. Udeležili se ga bodo vsaj trije tekmovalci s področja cvetličarstva in vsaj dve ekipi vrtnarjev (dve mentorici za cvetličarski del, dve za vrtnarski del).
   
  Aprila 2015 bo v Umagu na Hrvaškem potekalo mednarodno tekmovanje v izdelavi šopkov in dekoraciji prostora. Udeležila se ga bo ena ekipa z eno mentorico.
   
  V juniju 2015 bo v Zagrebu sejem Floraart in mednarodno cvetličarsko tekmovanje (dve tekmovalki, dve mentorici).
   
  Avgusta 2014 bo v parku cvetja v Mozirskem gaju tekmovanje za pokal Mozirski gaj. Udeležila se ga bo ena ali več ekip pod mentorstvom dveh profesoric.
   
  Aktiv cvetličark bo pripravil tudi nekaj priložnostnih tekmovanj s področja cvetličarstva in vrtnarstva znotraj šole (za dneve odprtih vrat, informativne dneve, drugi posebni dogodki).
   
  Pod vodstvom mentoric aktiva cvetličark pa bodo dijaki glede na interes ter možnosti udeležbe lahko  sodelovali tudi na drugih cvetličarskih tekmovanjih.
   
   
  Euroskills
  Od 2. 10. do 4. 10. 2014 bo v Franciji, v mestu Lille, potekalo tekmovanje Euroskills. Euroskills je tekmovanje v poklicnih spretnostih.
   
  Slovenijo bo zastopalo 15 tekmovalcev v sedmih panogah. Na področju cvetličarstva bo tekmovala Jerica Žužek (bivša dijakinja Grma Novo mesto), ki bo tvorila tim, skupaj s Simono Romih, iz Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja. 
   
  Mentorica: S. Nemanič
   
  Tekmovanje v poznavanju flore
  Tekmovanje iz poznavanje flore bo 20. septembra 2014. Tekmovanje organizira Botanično društvo Slovenije in poteka v dvojicah (po dva dijaka v ekipi). Tekmovalci prepoznavajo in določajo višje rastline in izdelajo herbarij. Tekmovanja se bosta udeležili naši dijakinji  2. a letnika Ana Zupančič in Manca Marenče. Tekmovanje bo potekalo v Škocjanu.
   
  Mentorica je U. Ogrinc.
   
  Športna tekmovanja
  V šolskem letu 2014/2015 se bomo udeležili vseh šolskih športnih tekmovanj srednjih šol, ki jih razpisuje in organizira Agencija za šport Novo mesto.
   
  Šolska športna tekmovanja:

  Vrsta tekmovanja Zadolžen učitelj
  odbojka (dijaki, dijakinje)
  odbojka na mivki (dijaki, dijakinje)
  badminton (dijaki, dijakinje)
  namizni tenis (dijaki, dijakinje)
  D. Škerl
  atletika (dijaki, dijakinje, ekipno in posamezno)
  kros (dijaki, dijakinje)
  košarka (dijaki)
  A. Zoran
  rokomet (dijaki, dijakinje)
  nogomet (dijakinje)
  I. Adamčič

                                    
  Druga tekmovanja
  Udeležili se bomo tekmovanj s predmetnih področij, ki bodo razpisana tekom leta. Na šoli pa bomo izvedli tudi predhodna tekmovanja. Npr. tekmovanje iz slovenščine, zgodovine, geografije, angleščine, nemščine…  Sodelovali bomo  tudi na tekmovanju in srečanju biotehniških šol Slovenije.