|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  O šoli

  V šolskem letu 2017/2018 obiskuje Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo 623 dijakov v 30 oddelkih, od tega 165 dijakov obiskuje program tehniške gimnazije.
   
  Programi, ki jih izvajamo:
   

  • program: biotehniška gimnazija,
  • program: srednje strokovno izobraževanje, poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik in naravovarstveni tehnik,
  • program: srednje poklicno izobraževanje, poklic: gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar in mesar,
  • program: nižje poklicno izobraževanje, poklic: pomočnik v biotehniki in oskrbi,
  • program: poklicno-tehniško izobraževanje, poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik in hortikulturni tehnik.

   
  V šolskem letu 2017/2018 bodo imele prednost predvsem naslednje dejavnosti:
   

  • kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov,
  • intenzivna priprava dijakov na maturo, poklicno maturo in zaključni izpit,
  • izvajanje aktivnih oblik in metod dela pri pouku (sodelovalno poučevanje, timsko delo, medpredmetno povezovanje, avtentični pouk),
  • obogateno učenje tujih jezikov (razvijanje jezika stroke na gimnaziji),
  • spodbujanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti,
  • prenova spletne strani,
  • razvijati spoštljivo medsebojno komunikacijo,
  • zmanjševanje stresa pri dijakih in zaposlenih,
  • promocija vzgojno-izobraževalnih programov in področij, za katere šola izobražuje.
  • ohranjati oz. povečati vpis na našo šolo,
  • poudariti naravoslovno usmeritev gimnazijskega programa,
  • kakovostna organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja in usposabljanja (večji delež PP in PUD-a, vezanega na izbirnost dijaka),
  • posodobitev izvedbenih kurikulov,
  • razvijanje kritičnega mišljenja,
  • razvijanje digitalne pismenosti,
  • spremljanje dosežkov dijakov: učenje učenja,
  • vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki,
  • razvijanje pristopov za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja,
  • uvajanje koncepta notranje kakovosti šole in vzgojnega koncepta,
  • spodbujanje zdravega življenjskega sloga,
  • oblikovanje individualne poklicne poti za posameznega dijaka,
  • oblikovanje osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake,
  • mednarodno sodelovanje, vključevanje v različne projekte, raziskovalne naloge in tekmovanja,
  • nadaljevanje projekta pri praktičnem pouku z uvajanjem notranjih certifikatov,
  • nadaljevanje projekta »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril« (gospodarski grozd),
  • permanentno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanju učiteljev,
  • nadaljnje sodelovanje šole z okoljem, vključujoč socialne partnerje,
  • opremljanje šole z novo opremo in sodobno učno tehnologijo.