INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 

Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v ponedeljek20. 8. 2018, med 9.00 in 14.00, v kabinetu organizatorice izobraževanja odraslih, ge. Darje Francekovič, na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, 8000 Novo mesto ali od torka, 21. 8. 2018, dalje na elektronskem naslovu darja.francekovic@guest.arnes.si in telefonski številki 07 39 34 728.

 

Vpisujemo v sledeče izobraževalne programe:

 • tehniška gimnazija
 • kmetijsko-podjetniški tehnik
 • naravovarstveni tehnik
 • kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI
 • hortikulturni tehnik - PTI
 • gospodar na podeželju
 • vrtnar
 • cvetličar
 • slaščičar
 • mesar in
 • pomočnik v biotehniki in oskrbi.