INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v sredo16. 8. 2023, med 11.00 in 14.00, v kabinetu organizatorice izobraževanja odraslih ge. Darje Francekovič na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, 8000 Novo mesto ali od četrtka 17. 8. 2023 dalje na elektronskem naslovu darja.francekovic@grm-nm.si in telefonski številki 07 39 34 728.

Vpisujemo v sledeče izobraževalne programe:

 • tehniška gimnazija z biotehnologijo
 • kmetijsko-podjetniški tehnik
 • naravovarstveni tehnik
 • kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI
 • hortikulturni tehnik - PTI
 • gospodar na podeželju
 • vrtnar
 • cvetličar
 • slaščičar
 • mesar in
 • pomočnik v biotehniki in oskrbi.