Izobraževalni programi

V šolskem letu 2019/2020 obiskuje Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo 561 dijakov v 27 oddelkih, od tega 136 dijakov obiskuje program tehniške gimnazije.
 
V šolskem letu 2018/2019 izvaja Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija pouk po naslednjih izobraževalnih programih:
 
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Program: kmetijsko-podjetniški tehnik
Program: naravovarstveni tehnik
 
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Program: gospodar na podeželju
Program: vrtnar
Program: cvetličar
Program: slaščičar
Program: mesar
 
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Program: pomočnik v biotehniki in oskrbi
 
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJA
Program: kmetijsko-podjetniški tehnik
Program: hortikulturni tehnik
 
 
STROKOVNA GIMNAZIJA
 
Program: tehniška gimnazija

 

PRENESI KATALOG O IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH NAŠE ŠOLE