Na Grmu smo gostili mednarodno letno konferenco Kruh miru

V petek, 28. oktobra 2022, smo na Grmu gostili mednarodno letno konferenco KRUH MIRU. Letna konferenca obeležuje spomin na dogodke ob padcu železne zavese in berlinskega zidu. Na njej sodelujejo predstavniki držav s t. i. Vzhodne strani železne zavese. Vsebinsko se konferenca ukvarja s problematiko ključne vloge miru in predvidljivih pogojev v smislu zagotavljanja prehranske varnosti, žensk na podeželju, pogojev za delovanje mladih kmetov, gospodarjenja s tlemi ipd. Konferenca poteka v dveh delih, civilno-družbenem in ministrskem, ki ga pokrivajo pristojna kmetijska ministrstva.

Letošnjo konferenco soorganiziramo Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma in MKGP, tema konference pa so naslednja tri vprašanja:

1. Kako poskrbeti za prehransko varnost v kriznih časih, se pravočasno odzivati na krize in poskrbeti za močno, odporno podeželje, povezovanje in razvoj podeželja?

2. Kako bi bilo potrebno poskrbeti za mlade in ženske na podeželju, še posebej v kmetovanju v, za socialno vključenost vseh prebivalcev podeželja, okviru različnih politik, ki so v nacionalni pristojnosti (npr. dobri nacionalni ukrepi, spodbude za mlade, vključevanje oz. sodelovanje mladih v strukture odločanja), da bi bilo okolje bolj ugodno in bi se več mladih odločalo za življenje na podeželju in za poklic kmeta? Kako bi lahko ustvarili spodbudno okolje za mlade in ženske na podeželju?

3. Katere so bistvene politike, ki jih je potrebno vključiti za celovito izboljšanje položaja mladih kmetov?

Ob koncu konference bomo predali Kruh miru naslednji državi gostiteljici, Republiki Slovaški.