Nagovor ravnateljice

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ena od petih enot vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Na šoli smo, v mesecu oktobru 2022, obeležili 136-letnico delovanja; v letošnjem letu je na šoli v različnih programih vpisanih 541 dijakov.

Na šoli smo posebej ponosni na našo infrastrukturo, šolsko posestvo  in laboratorije, kjer dijaki opravljajo praktični del izobraževanja, raziskujejo, opravljajo različne vaje ipd. Dijaki si lahko z izbirnim delom programa oblikujejo svojo individualno poklicno pot. Tako si lahko izberejo področje sadjarstva, vinogradništva, živinoreje, dela s konji, urejanja zelenih in športnih površin, delo s stroji, gozdarstvo in obdelavo lesa, aranžerstvo, urejanje okolja, vzdrževanje in urejanje doma ter še številna druga področja.

Naši dijaki lahko v času izobraževanja opravijo vozniški izpit za traktor, se usposobijo za varno delo s traktorjem, se naučijo ujahati konja, tekmovati  v preskakovanju ovir ali v dresuri, se naučijo igrati golf, zaorati njivo, pridelati sadje, narediti sok, ga prodati, naučijo se izdelati čudovite šopke in aranžmaje, speči  pecivo, izdelati mesnine, naučijo se dela v laboratoriju in izdelati različne raziskovalne naloge.

Dijaki se vsako leto pomerijo v tekmovanju za Krkine nagrade, tekmujejo v kemiji, biologiji, zgodovini, v oranju, v cvetličarstvu, slaščičarstvu, vinarstvu …
Smo nosilci vsakoletnega projekta Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, na naših površinah je potekal tudi državni kros. Dijaki drugih letnikov se vsako leto udeležujejo šole v naravi, vzpostavljene pa imamo tudi številne mednarodne izmenjave preko projektov Comenius in Leonardo da Vinci.

Naši dijaki so bili že dvakrat nagrajeni z obiskom Strassburga, od koder so se vrnili z medaljami in priznanji. Ponosni smo na naše prostovoljce in na vse dijake, ki se vsako leto odzovejo na klic dobrote za socialno šibke dijake.
Šola je vključena tudi v projekt Eko šola in Zdrava šola.

Ponosni smo na vse naše dijake in njihove dosežke na najrazličnejših področjih. 
 

Vida Hlebec, prof.