Novice

TERMINSKI RAZPORED PISNIH IZPITOV ZA JESENSKI IZPITNI ROK SPLOŠNE MATURE 2019

SLOVENŠČINA (24. 8. 2019) - SOBOTA

MATEMATIKA (26. 8. 2019) - PONEDELJEK

ANGLEŠČINA (27. 8. 2019) - TOREK

ZGODOVINA (28. 8. 2019) - SREDA 

BIOLOGIJA (29. 8. 2019) - ČETRTEK

BIOTEHNOLOGIJA (29. 8. 2019) - ČETRTEK

KEMIJA (29. 8. 2019) - ČETRTEK

 

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Ustni razporedi izpitov bodo objavljeni naknadno.

Tajnik ŠMK:  Gregor Kastelic, prof.

RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV (jesenski rok 2019)

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Sevno 13, 8000 Novo mesto

 

RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV (jesenski rok 2019)

 

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  MATEMATIKA – pisno (samo 4. b)

Nadzorni učitelj: Vesna Resnik

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 10.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  MATEMATIKA – ustno (samo 4. b)

Izpitna komisija: V. Resnik, M. Vrečer, M. Turk

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 7.30

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v ponedeljek19. 8. 2019, med 9.00 in 14.00, v kabinetu organizatorice izobraževanja odraslih ga. Darje Francekovič na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, 8000 Novo mesto ali od torka 20. 8. 2019 dalje na elektronskem naslovu darja.francekovic@gmail.com in telefonski številki 07 39 34 728.

 

Vpisujemo v sledeče izobraževalne programe:

GORSKI STRAŽAR

V četrtek, 30. 5. 2019, smo se  dijaki  1., 2. In 3. letnika, programa naravovarstveni tehnik, odpravili na ekskurzijo proti Gorenjski, kjer smo dokončno opravili tečaj za gorskega stražarja.  Naša prva postojanka je bila pri slapu Peričnik. Slap smo si zaradi slabega vremena ogledali le od daleč, pa vendar nas je s svojo lepoto popolnoma prevzel. Po kratkem odmoru smo se z avtobusom odpravili v Mojstrano, kjer smo si ogledali Planinski muzej. V muzeju smo si ogledali tudi film, ki je vsem zares prikazal, kolikšna je lepota slovenskih gora.

5. tekmovanje v znanju in spretnostih dijakov in študentov Konzorcija biotehniških šol Slovenije

Zdravko Počivalšek in Jasna Kržin Stepišnik

5. tekmovanje v znanju in spretnostih dijakov in študentov KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE  »KULINARIČNA DEDIŠČINA – UŽIVAM TRADICIJO«  je potekalo v torek, 14. 5. 2019, na BIC Ljubljana. 96 dijakov in študentov iz 10 šol se je preizkusilo na letošnjo temo »Kulinarična dediščina – Uživam tradicijo« v različnih kategorijah s področij živilstva, kulinarike, vizualne umetnosti in kulinarične dediščine, izdelke pa je v vsaki kategoriji ocenjevala komisija.

Medpredmetna povezava v Cerknici

V sredo, 22. 5. 2019, smo se dijaki 3.a, b, d in e razreda, odpravili proti Primorsko-notranjski regiji. Naš prvi cilj je bila kraška dolina Rakov Škocjan. Obisk te slikovite doline, nastale iz kraške jame z udiranjem in rušenjem stropa, ni nikogar pustil ravnodušnega.

Nato smo našo pot nadaljevali do vznožja Slivnice. Polni zagona smo se zagnali proti vrhu. Kmalu nam je sicer začelo zmanjkovati sape, a smo se, navkljub vsemu, zariplih obrazov na koncu le prebili do vrha.

Zapisala: Amadeja Mencin, dijakinja 3. a

 

Za las je ušlo zlato mladim raziskovalkam z biotehniške gimnazije

V torek, 14. maja 2019, so se tri dijakinje 4. a z biotehniške gimnazije: Ajda Brkopec, Lara Redek Žnidaršič in Špela Grmovšek, uvrstile na 53. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

Predstavile so svojo raziskovalno nalogo z naslovom Vpliv uporabe različnih topil na ekstrakcijo kurkuminoidov in njihovo antimikrobno delovanje na bakterijo Staphylococcus aureus, ki so jo izdelale pod mentorstvom profesorice kemije, Vojke Zupančič, univ. dipl. kem..