Novice

Naš dijak uspešen na oktobrskem Ljubljanskem maratonu

V soboto, 22. 10. 2022, sem se udeležil državnega prvenstva Slovenije v uličnih tekih. Tekmoval sem v teku za SŠ na razdalji 3150 m, v kategoriji (2006-2007). V svoji kategoriji sem dosegel 16. mesto od vseh 83 mest. Dosegel pa sem tudi 27. absolutno mesto od 137 mest med vsemi kategorijami SŠ (2004-2007). Vremenski pogoji za tek so bili nadvse neugodni, saj sta tek ves čas oteževala močan veter in dež.

David Slemenšek, 1. d

 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA NA KMETIJI ČRETNIK IN METELKO

V mesecu oktobru 2022 so dijaki Kmetijske šole Grm program in biotehniške gimnazije programa, gospodar na podeželju in kmetijsko podjetniški tehnik, v okviru projekta EIP Vzpostavitev georeferenciranega mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjševanja negativnih vplivov na okolje (akr. AT-Mobil), obiskali kmetijo Čretnik v Žalcu in kmetijo Metelko na Kuzarjevem Kalu pri Novem mestu. Obe kmetiji se ukvarjata z živinorejsko panogo.

ODSTRANJEVANJE POZNE ČREMSE

V petek, 28. oktobra 2022, smo se dijaki tretjega in četrtega letnika, programa naravovarstveni tehnik, odpravili v gozd Portoval. V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Zavodom za gozdove in Mestno občino Novo mesto smo na območju mestnega gozda Portaval izvajali odstranjevanje pozne Čremse, ki velja za invazivno tujerodno rastlinsko vrsto v Sloveniji in predstavlja pereč problem varstva narave. S svojim hitrim širjenjem oblikuje večje sestoje, ki onemogočajo rast avtohtonih rastlin v gozdu in zmanjšuje vrstno pestrost v gozdu.

Na Grmu smo gostili mednarodno letno konferenco Kruh miru

V petek, 28. oktobra 2022, smo na Grmu gostili mednarodno letno konferenco KRUH MIRU. Letna konferenca obeležuje spomin na dogodke ob padcu železne zavese in berlinskega zidu. Na njej sodelujejo predstavniki držav s t. i. Vzhodne strani železne zavese. Vsebinsko se konferenca ukvarja s problematiko ključne vloge miru in predvidljivih pogojev v smislu zagotavljanja prehranske varnosti, žensk na podeželju, pogojev za delovanje mladih kmetov, gospodarjenja s tlemi ipd. Konferenca poteka v dveh delih, civilno-družbenem in ministrskem, ki ga pokrivajo pristojna kmetijska ministrstva.

Dan odprtih vrat na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji

27. oktobra 2022 je Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, pod sloganom »ZA BISTRO GLAVO V NARAVO«, sedaj že tradicionalno, odprla vrata vsem osnovnošolcem, otrokom v vrtcih ter ostali javnosti.
Učenci 8. in 9. razredov so se lahko udeležili delavnic in predstavitve izobraževalnih programov med 9. in 12. uro, vsi pa so imeli možnost ogleda razstav in raznih praktičnih prikazov. Informacije o izobraževalnih programih so lahko dobili do 17. ure.

Obiskali smo Slovensko Istro

V torek, 25. 10. 2022, smo dijaki 3. a, 3. b, 4. a in 4. b razreda odšli na strokovno ekskurzijo v Koper. Ob 7.30 smo se z avtobusom odpeljali z avtobusne postaje pred šolo. Ob 10. uri smo prispeli v Koper in se podali peš proti Izoli. Prehodili smo 7 km in tja prispeli ob 11.30.

Obeležili smo slovenski dan superračunalništva - 25. 10. 2022

Danes, 25. 10. 2022, je slovenski dan superračunalništva! SLING - Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje je za obiskovalce odprlo svoja vrata in omogočilo ogled nekaj najzmogljivejših slovenskih superračunalnikov. Nam najbližji je HPC Trdina, ki se nahaja na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Prijazna predavateljica, izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska, nas je povabila v prostore fakultete na zelo zanimiva predavanja ter ogled infrastrukture.

Uspešen bivši dijak Alen Bećirević znova navdušuje

V soboto, 15. oktobra 2022, je v Športnem centru Livada, v Novem mestu, potekalo državno prvenstvo v namiznem tenisu za invalide, ki  se ga je udeležil tudi naš nekdanji dijak, sicer član NTK Krka Novo mesto, Alen Bećirević. Alen je v svoji kategoriji tudi letos postal državni prvak in s tem potrdil, da vse bolj napreduje in se približuje svojemu življenjskemu cilju na področju športa – olimpijskim igram.

Iskrene čestike.

 

SOBOTNI POTEP NARAVOVARSTVENIKOV

Klevevške Toplice - hipotermalni izvir
Vodomec

V soboto, 8. 10. 2022, smo se z dijaki 4. letnika programa naravovarstveni tehnik udeležili ogleda obročkanja ptic v organizaciji Občine Škocjan ter pod strokovnim vodstvom DOPPS-a.

Obročkanje ptic je potekalo v neokrnjenem mokrišču »Zdravci«, ob potoku Radulja, ki s svojimi pritoki sodi tudi v območje Natura 2000. Ornitologi z obročkanjem ptic preučujejo številčnost posameznih vrst, selitve ptic, življenjsko dobo …