Novice

Dijaki kegljali in streljali

Dijaki 2. letnika, programa kmetijsko-podjetniški tehnik in naravovarstveni tehnik, so imeli v ponedeljek, 20. 12. 2021, športni dan.

Dan se je začel s pohodom od šole do Novega mesta. Sledilo je streljanje na strelišču Strelskega društva Gorjanci, kjer so nas v kratkem predavanju seznanili z zgodovino streljanja v Novem mestu in njihovimi uspehi na športnem področju. Zaključili pa smo na kegljišču Vodnjak, kjer nam vodstvo društva omogoči brezplačno kegljanje. Dijaki so že takoj na začetku ugotovili, da je kegljanje veliko bolj zahtevno od bowlinga, kmalu pa so uživali v igri.

Snežne radosti

Tia in Ema s snežakom (Fotografija: Lana Hribar)
Dijakinje 2. c in 2. d naredile snežaka.

Športno vzgojo smo izkoristile za zimske radosti in naredile snežaka.

Tia, Ema in Lana, 4. a

                                                   

                                                     Tudi dijakinje 2. c in 2. d so ponosne na svojega snežaka.

Domovinski dan – »Jutra so najlepša zjutraj« (Slovesnost ob mejnikih izobraževalnega zavoda Grm Novo Mesto - centra biotehnike in turizma)

Domovinski dan – »Jutra so najlepša zjutraj«

Slovesnost ob mejnikih izobraževalnega zavoda Grm Novo Mesto - centra biotehnike in turizma

 

V Sevnem, pod Trško goro, je bilo v petek, 15. oktobra 2021 slovesno in domovinsko. Na šoli smo z domovinskim dnem obeležili 30 let samostojne in neodvisne države Slovenije ter vlogo zavoda Grm Novo mesto pri tem, 135 let Kmetijske šole Grm Novo mesto, 60 let Srednje šole za gostinstvo in turizem, 20 let Višje strokovne šole in 10 let Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

HOJA JE POT DO ZDRAVJA

V času epidemije smo vsi postali še bolj osveščeni, kako pomembno je gojiti zdrav življenjski slog. Na šoli se zato intenzivno posvečamo zdravi prehrani, vsakodnevnemu gibanju in soočanju s stresom. Gibalne strategije so postale del pouka pri različnih predmetih. Z dijaki preizkušamo različne sprostitvene tehnike. Pogovarjamo se o zdravi prehrani in spoštljivemu odnosu do surovin. Pri razrednih urah obravnavamo razne tematike, kot so kajenje, sladke pijače, odvisnost od digitalne tehnologije, joga, kako čim bolj uspešno organizirati razvrstiti svoje obveznosti ipd.

Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med dijaki Grma Novo mesto

16. in 17. septembra ter 23. in 24 septembra 2021 je na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji potekala aktivnost za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. Aktivnost je potekala po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP). V okviru aktivnosti so dijaki 3. letnika biotehniške gimnazije reševali Podjetniški izziv Dolenjske, ki ga je pripravil razvojni center Novo mesto. Poleg dijakov Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije so se aktivnosti na daljavo udeležili tudi dijaki Gimnazije Novo mesto. 

Dijaki naravovarstva ustvarjali zelene mandale

Dijaki naravovarstva se v sklopu modula vodenje v naravi srečajo tudi z gozdno pedagogiko. Tokrat so ustvarjali zelene mandale. Izdelava in nato opazovanje mandal nas pomirja in dviga našo zavest. V mandali je poudarjena sredina, ki predstavlja ljubezen, resnico, harmonijo in mir. Že od nekdaj je bila glavni simbol za osredotočenje, meditacijo, sprostitev, osebnostni zrelostni proces, zaščito in zdravljenje.