|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2017)

  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet:  ANGLEŠČINA - pisno
  Nadzorni učitelj: M. Okleščen, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.00
  Prostor:  AN1
  Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: S. Golob, R. Pirnar, A. Zoran
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 12.00
  Prostor:  SL1
  Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: Z. Cujnik, A. Divjak, A. Prem
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: NEMŠČINA - pisno
  Nadzorni učitelj: M. Okleščen, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.00
  Prostor:  SL1
  Predmet:  NEMŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: N. Kirm Sovič, A. Prem, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: FIZIKA - pisno
  Nadzorni učitelj: M. Okleščen, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 10.30
  Prostor:  SL2
  Predmet:  FIZIKA - ustno
  Izpitna komisija: L. Novak, M. Vrečer, G. Kastelic
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 10.00
  Prostor:  ZGO
  Predmet:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJE
  Izpitna komisija: H. Fortuna Jelenc, D. Drmaž Lavrič, M. Okleščen
    
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  TRAJNOSTNI RAZVOJ
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, B. Turk, M. Okleščen
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  EKOLOŠKO KMETOVANJE
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, B. Turk, M. Okleščen
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 12.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (živinorejski del)
  Izpitna komisija: B. Turk, M. Zobec, M. Okleščen
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  PRIDELAVA KULTURNIH RASTLIN
  Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, B. Punčuh,  Z. Cujnik
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 8.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  VAROVANJE OKOLJA Z OSNOVAMI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
  Izpitna komisija: B. Punčuh,  A. Bartolj Bele, Z. Cujnik
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 8.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  UPRAVLJANJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE
  Izpitna komisija: A. Rogelj, B. Punčuh, Z. Cujnik
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  TRAJNO PECIVO
  Izpitna komisija: D. Košak, S. Hude, M. Drmaž
   
  Petek, 30. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  UMETNOST
  Izpitna komisija: J. Medle, R. Kus Pisek, N. Kirm Sovič
   
  Petek, 30. 6. 2017, 8.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  DRUŽBOSLOVJE
  Izpitna komisija: R. Kus Pisek, N. Kirm Sovič, J. Medle

  Petek, 30. 6. 2017, 10.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  IKT IN OSNOVE POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA
  Izpitna komisija: M. Kogovšek, N. Kirm Sovič, J. Medle
   
  Petek, 30. 6. 2017, 10.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJE
  Izpitna komisija: M. Kogovšek, D. Francekovič, J. Medle
   
  Petek, 30. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  LABORATORIJSKE VAJE
  Izpitna komisija: J. Goršin Fabjan, V. Zupančič, U. Ogrinc
   
  Petek, 30. 6. 2017, 8.00
  Prostor:  MA1
  Modul:  KEMIJA
  Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, U. Ogrinc
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  PL12
  Predmet:  MATEMATIKA - pisno
  Nadzorni učitelj: P. Seničar, U. Mihelič
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 11.00
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija: U. Mihelič, P. Seničar, I. Kočevar
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 11.00
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Franko, U. Ogrinc
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (CPP)
  Izpitna komisija: A. Goršin, P. Kuhar, A. Zoran
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 10.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO
  Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, A. Zoran
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Seničar, D. Škerl
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor: PL1
  Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno
  Nadzorni učitelj: Z. Križman
   
  Torek, 4. 7. 2017, 10.30
  Prostor: SL2
  Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: G. Kastelic, N. Vrčko, T. Mavsar
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor: SL1
  Modul:  BIOTEHNOLOGIJA
  Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, R. Pirnar
   
  Torek, 4. 7. 2017, 9.00
  Prostor:  SL1
  Modul:  NARAVOSLOVJE
  Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, U. Ogrinc, R. Pirnar
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  AN1
  Modul:  VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, S. Zalokar, A. Prem
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI
  Izpitna komisija: U. Trobec, B. Turk, J. Medle
   
  Torek, 4. 7. 2017, 8.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  PREDELAVA MLEKA
  Izpitna komisija: U. Trobec, B. Turk, J. Medle
   
  Torek, 4. 7. 2017, 8.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  REJA ŽIVALI
  Izpitna komisija: U. Trobec, B. Turk, J. Medle
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor: telovadnica
  INTERESNE DEJAVNOSTI  - ŠPORTNI DAN
  Izpitna komisija: K. Teršar Zalar, A. Zoran, P. Franko
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (rastlinski del)
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, A. Rogelj,  D. Škerl
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 8.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  OSNOVE UPRAVLJANJA S STROJI IN NAPRAVAMI
  Izpitna komisija: A. Rogelj, M. Hrastelj, D. Škerl
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA2
  Modul:  OSNOVE HORTIKULTURE
  Izpitna komisija: B. Činkole, S. Nemanič, H. Košmerlj
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 8.00
  Prostor:  MA2
  Modul:  IZDELKI DOMAČE OBRTI
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, S. Nemanič, B. Činkole
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA2
  Modul:  PRIPRAVA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, S. Nemanič, B. Činkole
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  PRIDELAVA POLJŠČIN
  Izpitna komisija: P. Kuhar, D. Francekovič, P. Seničar
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 8.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
  Izpitna komisija: D. Francekovič, P. Kuhar, P. Seničar
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING
  Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, U. Ogrinc
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 9.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  BIOLOGIJA
  Izpitna komisija: D. Drmaž Lavrič, U. Ogrinc, V. Zupančič
   
  Četrtek, 6. 7. 2017, 9.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽERSKEGA MATERIALA
  Izpitna komisija: B. Činkole, D. Francekovič, A. Bartolj Bele
   
  INTERESNE DEJAVNOSTI  in PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM
  Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do torka, 4. 7. 2017, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.