Odjava malice

Posamezni obrok šolske prehrane je potrebno odjaviti vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure.
V primeru da dijak obroka ne odjavi, se plača polna cena obroka.
Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
Nepravočasna odjava od obroka se izjemoma upošteva le v primeru, če dijak zboli, in sicer le za prvi dan odsotnosti od pouka (obrok je potrebno odjaviti tisti dan, ko dijak zboli do 8. ure).

Dijak ali starši lahko odjavijo prehrano:

  1. Preko spletne aplikacije. (mojaMALICA---z-evidenco-sprememb) (mojaMALICA---prvi-koraki)
  2. preko vaše elektronske pošte, v kateri sporočite osnovne podatke (ime, priimek ter razred dijaka/dijakinje, ki ga/jo želite odjaviti; razlog odsotnosti in obdobje odsotnosti) na e-naslov odjava.malice@grm-nm.si,
  3. preko telefonske številke (07) 39 34 717, kjer po zvočnem signalu na avtomatski odzivnik sporočite osnovne podatke (ime, priimek ter razred dijaka/dijakinje, ki ga/jo želite odjaviti; razlog odsotnosti in obdobje odsotnosti),
  4. Za trajno odjavo malice izpolnite obrazec in ga oddajte v tajništvu.