|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Delo in življenje na šoli

  ŠOLSKI OKOLIŠ
  Šola je regijskega in tudi medregijskega pomena. Tako približno 1/6 dijakov biva v dijaškem domu, kjer imajo vso potrebno oskrbo. Ostali dijaki so vozači. Vsi dijaki imajo tudi možnost prehrane na šoli.   

  Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30. Dodatni pouk, del vaj pri biologiji, kemiji, računalništvu, laboratorijskih vajah, del izbirnih vsebin in del vaj pri praktičnem pouku poteka tudi v popoldanskem času.
   
  Urnik je v tudi v tem šolskem letu prilagojen vegetaciji v kmetijstvu in organizaciji strnjene izvedbe strokovnih modulov, projektnega dela pri biotehnologiji in laboratorijskih vajah. To pomeni, da se urnik tekom leta večkrat spreminja.
   
  Praktični pouk se izvaja praviloma v dopoldanskem času. Del praktičnega pouka, ki je vezan na naravo dela, se izvaja tudi popoldne. Prav tako se lahko izvaja v popoldanskem času praktični pouk, zlasti za dijake, ki bivajo v dijaškem domu. Dela, ki so vezana na vegetacijo, se izvajajo tudi med počitnicami. Med počitnicami se izvaja tudi del praktičnega usposabljanja z delom. Živinorejski del se izvaja v času dežurstva v hlevu (v okviru letnega tedenskega dežurstva). Organiziran je tako, da traja od ponedeljka zjutraj, zaključi pa se v petek zjutraj. Praktični pouk poteka v času molže in oskrbe živali (zjutraj od 5. do 7. ure in popoldne od 16. do 19. ure).
   
  Izvedbeni predmetniki, po katerih poteka pouk posameznih programov in oddelkov.

  Število vpisanih dijakov iz posameznih občin po letih
   

  Občina 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Ajdovščina / / / 1 3 2 1 / / 2 2
  Braslovče / / / / / / / / 1 1 1
  Brezovica / / / / / / 1 / / 0 1
  Brežice 24 29 27 33 30 28 29 33 45 51 53
  Cerkno 1 / 1 / / / / / / / 0
  Cerknica 3 4 2 2 / / / 1 2 5 7
  Črnomelj 26 26 28 28 26 25 17 20 20 17 20
  Divača / / / / / / / / / 1 1
  Dobrepolje / 1 1 4 / 6 7 8 3 2 2
  Dol pri Ljubljani / / / / / / / / / 1 1
  Dolenjske Toplice 14 11 16 13 16 12 14 14 10 9 10
  Domžale / / / / / / / / 2 4 5
  Gorišnica 1 1 / / / / / / / / 0
  Grosuplje 2 1 / / / / / 1 3 4 8
  Horjul / / / / / / / / / / 1
  Idrija 4 2 5 3 1 2 3 3 4 4 2
  Ig / / / / / / / / 2 3 2
  Ilirska Bistrica / / / / / / 2 2 2 2 0
  Ivančna Gorica 12 14 12 15 17 15 17 15 16 22 21
  Kanal ob Soči / / / / 1 / / / / / 0
  Kamnik 1 / / / / / / / / / 0
  Kobarid / / / / / / 1 1 / / 0
  Kočevje 7 9 7 6 10 13 17 20 21 27 25
  Komenda 1 1 1 / / / / / / / 0
  Koper / 1 / / / / / 2 2 / 0
  Kostanjevica na Krki 18 16 13 17 13 15 13 14 10 9 7
  Kozje / / 1 / 1 / / / / 1 2
  Kranj / / / / / / 1 1 / 1 1
  Krško 66 62 67 70 68 72 81 81 75 64 56
  Laško / / / / / / / / 1 1 1
  Litija 18 21 22 15 17 14 8 13 12 12 11
  Ljubljana 1 2 / 1 2 2 2 3 3 2 3
  Logatec 2 1 4 4 4 4 3 5 11 10 11
  Log - Dragomer / / / / 1 1 1 / / / 0
  Loška dolina / / / / / / / / 2 2 4
  Loški Potok / / / / / 1 1 1 1 3 1
  Maribor / / / / 1 / / / / / 0
  Markovci 1 1 1 / / / / / / / 0
  Metlika 18 18 18 22 19 22 21 18 16 16 15
  Mirna / / / / / 5 3 6 5 4 8
  Mirna Peč 26 19 15 10 8 9 18 14 16 19 16
  Mislinja / / / / / / / 2 2 2 1
  Mokronog-Trebelno 23 24 25 21 21 19 15 10 10 8 6
  Moravče 1 1 / / / / 2 2 2 2 0
  Nova Gorica 1 / / / / / / / / / 0
  Novo mesto 146 124 111 104 93 93 96 87 104 103 89
  Ormož / / / / / / / 1 1 / 0
  Piran 1 2 1 / / / / / / / 0
  Pivka 1 1 1 1 1 / / / 1 2 2
  Postojna / / / / / / 1 3 5 5 6
  Ptuj / / / / / / / 1 1 1 0
  Radeče / / / / / / 1 2 3 3 2
  Renče-Vogrsko / / / / / / / / / 1 1
  Ribnica 4 4 6 4 5 3 / / / 3 2
  Semič 17 20 15 15 18 17 12 9 16 19 21
  Sevnica 44 46 46 47 49 50 57 53 51 50 51
  Sodražica / / / / / / 2 2 2 3 1
  Solčava / / / / / / / / / 1 1
  Straža 14 9 6 10 14 12 15 21 18 18 10
  Šentjernej 69 63 54 36 32 37 33 31 33 34 27
  Šentrupert 19 23 21 17 22 20 22 23 22 17 15
  Škocjan 22 18 18 17 15 9 20 21 22 20 16
  Šmarješke Toplice 25 21 19 16 12 7 11 10 9 8 4
  Šmartno pri Litiji / / / 2 3 4 6 10 11 10 9
  Tolmin 1 / 1 1 1 1 / / / / 0
  Trebnje 37 31 38 38 36 33 25 25 38 39 35
  Velike Lašče 2 2 1 / / / 1 2 3 3 3
  Videm / / / 3 5 / / / / / 0
  Vrhnika 4 2 1 1 1 1 3 5 5 2 2
  Zagorje ob Savi / / / / 1 1 2 1 / / 0
  Žužemberk 28 27 25 23 16 15 17 15 16 14 14
  Bosna in Hercegovina 1 / / 1 1 1 1 1 / 2 3
  Italija / / / / / / / / / 1 1
  Kosovo / / / / / / 2 1 1 2 3
  Makedonija / / / / / 1 / / / / 0
  SKUPAJ 706 658 630 604 588 572 605 614 661 672 623

   
  * Pri občinah Novo mesto, Trebnje, Krško se je št. vpisanih dijakov močno zmanjšalo zaradi nastajanja novih občin.