|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Izobraženje odraslih

  Z vpisi v izobraževanje odraslih smo za šolsko leto 2015/16 zaključili.

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je kot enota centra Grm Novo mesto zelo aktivna v projektu Vseživljenjskega izobraževanja. Sestavni del tega izobraževanja je izobraževanje po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, še posebej pa smo aktivni pri izvajanju različnih tečajev in usposabljanj, preko katerih si udeleženci lahko pridobijo potrdila, s katerimi izkazujejo usposobljenost za opravljanje različnih del, spretnosti in veščin. Potrdila lahko uporabljajo tudi v procesu pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali v procesu zaposlovanja. 

  Javno veljavni vzgojno-izobraževalni programi

  Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji je organizirano izobraževanje odraslih za pridobitev formalne izobrazbe po programih nižje poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega in gimnazijskega izobraževanja. Na srednji stopnji je izobraževanje organizirano po sistemu konzultacij, kandidati se samostojno izobražujejo in opravljajo izpite.
  Pregled števila udeležencev izobraževanja odraslih na Kmetijski šoli in biotehniški gimnaziji
   

  Poklic Šolsko leto 2014/2015 - višji letniki Šolsko leto 2014/2015 - novo vpisani (predvideno)
  Kmetijsko-podjetniški tehnik 0 18
  Hortikulturni tehnik 0 17
  Gospodar na podeželju 4 10
  Vrtnar 0 9
  Cvetličar 0 9
  Pomočnik v biotehniki in oskrbi 0 1
  Kmetijsko-podjetniški tehnik-PTI 0 0
  Hortikulturni tehnik-PTI 0 3
  Tehniška gimnazija 1 2
  Slaščičar 4 9
  Mesar 0 6
  Naravovarstveni tehnik 0 16
  SKUPAJ 9 100

   
  Koordinira: Darja Francekovič
   

  Tečaji

  Sodelavci Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije sodelujejo kot nosilci usposabljanj v različnih programih, ki jih izvajamo na centru. Prav tako zlasti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka sodelujejo v proizvodnem procesu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.
   
  Že tradicionalno izvajamo tečaje, za katere ima šola tudi pridobljene licence. Uporabniki pa so si po zakonodaji dolžni zagotoviti usposobljenost za delo oz. poskrbeti za usposobljenost, s katerimi izvajajo delo.
   
  Preglednica: Pregled nekaterih ostalih programov, ki jih bomo izvajali.
   

  Tečaji, programi in strokovni moduli Število izvedb Kandidati
  Varno delo s traktorjem in priključki 31 799
  Testiranje 40 1000
  Traktorski izpit 80 80
  Tečaj za pridobitev usposobljenosti za obdelavo kmetijskih zemljišč 1 10
  Varno delo z motorno žago 25 350
  Usposabljanje s področja fitofarmacevtskih sredstev:
  -          prodajalci fitofarmacevtskih sredstev
  -          obnovitveni tečaj za prodajalci fitofarmacevtskih sredstev
  -          izvajalci ukrepov
  -          obnovitveni tečaj za uporabnike
   
  1
  2
  4
  36
   
  10
  22
  25
  2027
  Rez drevja in vinske trte 2 20

  Poleg navedenih tečajev se bomo vključevali tudi v druge oblike izobraževanj in usposabljanj za zunanje uporabnike, ki bodo organizirani na Centru Grm Novo mesto (projekt Usposabljanja brezposelnih in NPK).
   
  Organizirali bomo različna usposabljanja s področja aranžerstva, cvetličarstva, gostinstva in slaščičarstva.