|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Izvedbeni predmetniki

  A) SREDNJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
   
  Srednje strokovno izobraževanje:

  • poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik (1., 2., 3. in 4. letnik),
  • poklic: naravovarstveni tehnik (1., 2., 3. in 4. letnik).

  Srednje poklicno izobraževanje:

  • poklic: gospodar na podeželju (1., 2. in 3. letnik),
  • poklic: vrtnar (1. in 2. letnik),
  • poklic: cvetličar (1., 2. in 3. letnik),
  • poklic: slaščičar (1., 2. in 3. letnik),
  • poklic: mesar (1., 2. in 3. letnik).

  Poklicno-tehniško izobraževanje 

  • poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik (4. in 5. letnik),
  • poklic: hortikulturni tehnik (4. in 5. letnik).

  Nižje poklicno izobraževanje:

  • Poklic: pomočnik v biotehniki in oskrbi (1. in 2. letnik).

  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                                  1. C
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Tuji jezik – angleščina 105
  Matematika 105
  Zgodovina 68
  Geografija 68
  Fizika 68
  Biologija 68
  Kemija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 795
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Informatika in poslovno komuniciranje 90 12 102
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 80 169 249
  SKUPAJ B 170 181 351
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM 0
           

   
  PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                         1. D
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 129
  Matematika 67
  Tuji jezik – angleščina 103
  Umetnost 61
  Zgodovina 61
  Geografija 61
  Kemija 61
  Biologija 61
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 709
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Informatika in poslovno komuniciranje 86 12 98
  Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacija 59 36 95
  Ekološke analize in monitoring 64 0 64
  SKUPAJ B 209 48 257
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Pridelava kulturnih rastlin 36 62 102
  SKUPAJ E 36 62 98
             

   
  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                                2. C
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Tuji jezik – angleščina 102
  Matematika 102
  Umetnost 68
  Zgodovina 34
  Biologija 68
  Kemija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 687
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 20 43 63
  Varstvo rastlin 70 32 102
  Pridelava krme 74 58 132
  Naprava trajnega nasada 74 58 132
  SKUPAJ B 238 191 429
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 60
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM 0

   
  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                               2. D
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Tuji jezik – angleščina 102
  Matematika 102
  Umetnost 68
  Zgodovina 34
  Biologija 68
  Kemija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 687
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 20 43 63
  Varstvo rastlin 70 32 102
  Pridelava krme 74 58 132
  Naprava trajnega nasada 74 58 132
  SKUPAJ B 238 191 429
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 60
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM 0

  PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                          2. E
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 105
  Tuji jezik – angleščina 105
  Zgodovina 34
  Fizika 68
  Kemija 68
  Biologija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 693
  B) STROKOVNI MODULI  
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Naravovarstvena zakonodaja in etika 70 32 102
  Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacija 74 44 118
  Ekološke analize in monitoring 115 35 150
  SKUPAJ B 259 111 370
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav 59 39 98
  SKUPAJ E 59 39 98

   
  PROGRAM: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                                 3. C
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 99
  Tuji jezik – angleščina ali 99
  Tuji jezik – nemščina 99
  Matematika 99
  Biologija 34
  Kemija 34
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 431
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  IZBIRNI MODULI
  Pridelava poljščin 40 62 102
  Reja živali 50 52 102
  Pridelava in predelava grozdja 50 52 102
  SKUPAJ B 220 188 408
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Pridelava sadja 36 66 102
  Osnove gozdarstva – 1. skupina 50 52 102
  Turizem na podeželju – 2. skupina 45 52 97
  Upravljanje kmetijske mehanizacije – 1. skupina 50 52 102
  Vzgoja sadik – 2. skupina 50 52 102
  SKUPAJ E 136 170 306

   
  PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                         3. D
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 102
  Matematika 99
  Tuji jezik – angleščina 99
  Kemija 34
  Biologija 34
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 434
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  Varstvo naravnih vrednot 83 35 118
  IZBIRNI MODUL
  Vodenje v naravi 49 49 98
  SKUPAJ B 214 138 352
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav 59 39 98
  Male živali – 1. skupina 36 60 96
  Osnove gozdarstva – 2. skupina 50 50 100
  Čebelarstvo – 1. skupina 30 72 102
  Oskrba konj in učenje jahanja – 2. skupina 30 52 82
  Zeliščarstvo – 3. skupina 18 72 90
  SKUPAJ E 125 171 296
           

   
  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                                4. C
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 87
  Tuji jezik – angleščina 89
  Matematika 59
  Sociologija 54
  Športna vzgoja 64
  SKUPAJ A 353
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Trajnostni razvoj 63 32 95
  Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu 138 25 163
  Prodaja in svetovanje v kmetijstvu 41 61 102
  SKUPAJ B 242 118 360
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 76
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Vzdrževanje in urejanje naravne krajine –
  1. skupina
  35 52 87
  Ekološko kmetovanje  – 2. skupina 50 52 102
  Osnove gozdarstva – 1. skupina 50 52 102
  Turizem na podeželju – 2. skupina 45 52 97
  Zdravstveno varstvo domačih živali – 1. skupina 40 62 102
  Kletarstvo – 2. skupina 32 62 94
  SKUPAJ E 125 166 291

   
  PROGRAM:  NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                         4. D
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 97
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 102
  Sociologija 68
  Športna vzgoja 64
  SKUPAJ A 408
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Trajnostni razvoj 70 32 102
  Varstvo naravnih vrednot 74 28 102
  Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki 95 78 173
  IZBIRNI MODUL
  Vodenje v naravi 35 35 70
  SKUPAJ B 274 173 447
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 76
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
         
  Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje 42 28 70
  Ekološko kmetovanje – 1. skupina 50 52 102
  Turizem na podeželju – 2. skupina 45 52 97
  SKUPAJ E 92 80 172

   
  PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                                                              1. E
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 82
  Matematika 82
  Tuji jezik – angleščina 66
  Umetnost 33
  Naravoslovje 66
  Družboslovje 73
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 468
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 42 24 66
  Osnove upravljanja s stroji in napravami 40 58 98
  Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 40 58 98
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 64 169 233
  SKUPAJ B 271 322 593
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM 0

   
  PROGRAM: VRTNAR                                                                                                  1. F
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 82
  Matematika 82
  Tuji jezik – angleščina 66
  Umetnost 33
  Naravoslovje 66
  Družboslovje 73
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 468
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 42 24 66
  Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 40 58 98
  Osnove upravljanja s stroji in napravami 40 58 98
  Osnove hortikulture 35 70 105
  SKUPAJ B 242 223 465
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
         
  Priprava in izdelava aranžerskega materiala 15 78 93
  SKUPAJ E 15 78 93
               

   
  PROGRAM: CVETLIČAR                                                                                            1. G
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 82
  Matematika 82
  Tuji jezik – angleščina 66
  Umetnost 33
  Naravoslovje 66
  Družboslovje 73
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 468
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 42 24 66
  Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 40 58 98
  Osnove hortikulture 35 70 105
  Priprava in izdelava aranžerskega materiala 22 158 180
  SKUPAJ B 224 323 547
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM 0
           

   
  PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                                                             1. H
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 74
  Matematika 74
  Tuji jezik – angleščina 59
  Umetnost 30
  Naravoslovje 59
  Družboslovje 66
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 428
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 83 13 96
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 38 24 62
  Osnove živilstva 27 68 95
  Osnove biotehnologije s prehrano 112 27 139
  Trajno pecivo 48 122 170
  SKUPAJ B 308 254 562
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Surovine v pekarstvu in slaščičarstvu 56 0 56
  SKUPAJ E 56 0 56

   
  PROGRAM: MESAR                                                                                                      1. I
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 74
  Matematika 74
  Tuji jezik – angleščina 59
  Umetnost 30
  Naravoslovje 59
  Družboslovje 66
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 428
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 83 13 96
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 38 24 62
  Osnove živilstva 27 68 95
  Osnove biotehnologije s prehrano 112 27 139
  Razsek mesa 57 143 200
  SKUPAJ B 317 275 592
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM 0

   
  PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                                                              2. F
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Družboslovje 59
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 325
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 20 43 63
  IZBIRNI MODULI
  Pridelava krme – 1. skupina 67 58 125
  Naprava trajnega nasada – 2. skupina 74 58 132
  Reja živali 45 48 93
  Upravljanje kmetijske mehanizacije 32 62 94
  SKUPAJ B 164 211 375
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Osnove gozdarstva – 1. skupina 50 48 98
  Vzgoja sadik – 2. skupina 50 48 98
  Predelava mesa – 1. skupina 24 72 96
  Predelava mleka – 2. skupina 27 71 98
  Čebelarstvo – 3. skupina 30 68 98
  SKUPAJ E 74 120 194

   
  PROGRAM: MESAR                                                                                                     2. G
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Družboslovje 59
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 325
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Izdelava mesnin 65 185 250
  Prodaja mesa in mesnin 33 94 127
  SKUPAJ B 98 279 377
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Izdelava mesnin brez dodatkov 38 109 147
  SKUPAJ E 38 109 147

   
  PROGRAM: VRTNAR                                                                                                   2. H
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Družboslovje 59
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 325
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove hortikulture 26 44 70
  IZBIRNI MODULI
  Pridelava okrasnih rastlin 56 145 201
  SKUPAJ B 82 189 271
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Urejanje zelenih površin 35 145 180
  Priprava in izdelava aranžerskega materiala 1 78 79
  SKUPAJ E 36 223 259

   
  PROGRAM: CVETLIČAR                                                                                             2. I
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Družboslovje 59
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 325
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove hortikulture 26 44 70
  Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij 72 128 200
  SKUPAJ B 98 172 270
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov 11 80 91
  Pridelava okrasnih rastlin 56 145 201
  SKUPAJ E 67 225 292

  PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                                                              2. J
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Družboslovje 59
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 325
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Sladice 89 258 347
  SKUPAJ B 89 258 347
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Kruh in pekovsko pecivo 27 72 99
  Slovenske praznične jedi 27 72 99
  SKUPAJ E 54 144 198

   
  PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                                                              3. E
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 54
  Tuji jezik – angleščina 42
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 192
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98
  SKUPAJ B 40 58 98
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Vzdrževanje in servisiranje strojev za nanos  fitofarmacevtskih sredstev 68 112 180
  Zdravstveno varstvo domačih živali –
  1. skupina
  40 62 102
  Kletarstvo – 2. skupina 32 62 102
  Predelava mesa – 1. skupina 24 72 96
  Predelava mleka – 2. skupina 27 71 98
  Čebelarstvo – 3. skupina 30 68 98
  SKUPAJ E 132 246 378

  PROGRAM: MESAR                                                                                                     3. F
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 54
  Tuji jezik – angleščina 42
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 192
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98
  Prodaja mesa in mesnin 33 94 127
  SKUPAJ B 73 152 225
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Izdelava lastnega projekta 16 63 79
  Izdelava mesnin brez dodatkov 38 109 147
  SKUPAJ E 54 172 226

  PROGRAM: CVETLIČAR                                                                                             3. G
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 54
  Tuji jezik – angleščina 42
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 192
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98
  IZBIRNI MODULI
  Poročna floristika 9 85 94
  SKUPAJ B 49 143 192
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Žalna floristika 9 85 94
  Dekoracije v cvetličarstvu 45 129 174
  SKUPAJ E 54 214 268

   
  PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                                                            3. H
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 54
  Tuji jezik – angleščina 42
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 192
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98
  Sladice 1 45 46
  Sladoled 9 39 48
  SKUPAJ B 50 142 192
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Kruh in pekovsko pecivo 27 72 99
  Sladice in pecivo po naročilu 9 85 94
  Slovenske praznične jedi 27 72 99
  SKUPAJ E 63 229 292

   PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK    PTI                                     4. E
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 136
  Matematika 102
  Tuji jezik – angleščina 136
  Zgodovina 40
  Geografija 40
  Sociologija 40
  Kemija 40
  Informatika 60
  Športna vzgoja 80
  SKUPAJ A 674
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Varstvo rastlin 70 32 102
  Prodaja in svetovanje v kmetijstvu 41 61 102
  IZBIRNI MODULI
  Ekološko kmetovanje 50 52 102
  SKUPAJ B 161 145 306
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Pridelava sadja – 1. skupina 35 52 87
  Pridelava in predelava grozdja – 2. skupina 25 52 77
  Zelišča 28 24 52
  SKUPAJ E 63 76 139

  PROGRAM:  HORTIKULTURNI TEHNIK         PTI                                                4. F 
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 136
  Matematika 102
  Tuji jezik – angleščina 136
  Zgodovina 40
  Geografija 40
  Sociologija 40
  Kemija 40
  Informatika 60
  Športna vzgoja 80
  SKUPAJ A 674
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IZBIRNI MODULI
  Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem 140 166 306
  SKUPAJ B 140 166 306
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Varstvo rastlin 70 32 102
  Zelišča 28 24 52
  SKUPAJ E 98 56 154

  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK     PTI                                    5. A
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 104
  Tuji jezik – angleščina 140
  Umetnost 30
  Fizika 40
  Biologija 40
  Športna vzgoja 70
  SKUPAJ A 564
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  Trajnostni razvoj 70 32 102
  Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu 138 25 163
  IZBIRNI MODULI
  Ekološko kmetovanje 50 52 102
  SKUPAJ B 338 131 469
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Kletarstvo 32 62 94
  SKUPAJ E 32 62 94

  PROGRAM:  HORTIKULTURNI TEHNIK         PTI                                                 5. B
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 104
  Tuji jezik – angleščina 140
  Umetnost 30
  Fizika 40
  Biologija 40
  Športna vzgoja 70
  SKUPAJ A 564
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  Trajnostni razvoj 70 32 102
  IZBIRNI MODULI
  Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem 140 166 306
  SKUPAJ B 299 154 453
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Vzgoja sadik – 1. skupina 50 52 102
  Oskrba konj in učenje jahanja –2. skupina 30 52 82
  SKUPAJ E 50 52 102
             

   
  PROGRAM:  POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI                                                      1. J 
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 68
  Matematika 81
  Družboslovje in naravoslovje 155
  Športna vzgoja 68
  SKUPAJ A 372
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IZBIRNI MODULI
  Oskrba živali – 1. skupina 50 90 140
  Priprava živil rastlinskega izvora – 2. skupina 45 90 135
  Osnove rastlinske pridelave 50 90 140
  Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov 50 110 160
  SKUPAJ B 150 290 440
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Predelava sadja, zelenjave in oljaric 50 110 160
  Angleščina v kmetijstvu 35 0 35
  Gospodinjstvo in izdelki domače obrti – 1. skupina 32 113 145
  Izdelki domače obrti – 2. skupina 32 113 145
  SKUPAJ E 117 223 340

  PROGRAM: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI                                          2. K
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 87
  Matematika 87
  Družboslovje in naravoslovje 93
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 323
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Komunikacija na delovnem mestu 70 42 112
  IZBIRNI MODULI
  Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov 50 110 160
  SKUPAJ B 120 152 272
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 152
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Oskrba živali – 1. skupina 50 90 140
  Temelji pridelave zelenjave – 2. skupina 40 110 150
  Angleščina v kmetijstvu 35 0 35
  Gospodinjstvo in izdelki domače obrti – 1. skupina 32 113 145
  Izdelki domače obrti – 2. skupina 32 113 145
  SKUPAJ E 117 203 320

   
  B) IZVEDBENI PREDMETNIKI ZA TEHNIŠKO GIMNAZIJO
   
  Program: Tehniška gimnazija
   
  PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA (1. A, 1. B)
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 140
  Angleščina-prvi tuj jezik 105
  Nemščina-drugi tuj jezik 105
  Zgodovina 70
  Športna vzgoja 105
  Glasba ali Likovna umetnost 70
  Geografija 70
  Biologija 70
  Kemija 70
  Fizika 70
  Informatika 105
  SKUPAJ 1120
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90
  SKUPAJ 1210

   
  PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA (2. A in 2. B)
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 140
  Angleščina-prvi tuj jezik 105
  Nemščina-drugi tuj jezik 105
  Zgodovina 70
  Športna vzgoja 105
  Geografija 70
  Biologija 70
  Kemija 70
  Fizika 70
  Psihologija 70
  Laboratorijske vaje 70
  Biotehnologija 70  
  SKUPAJ 1155
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90
  SKUPAJ 1245

  PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA (3. A, 3. B)
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 140
  Angleščina-prvi tuj jezik 105
  Nemščina-drugi tuj jezik 105
  Zgodovina 70
  Športna vzgoja 105
  Biologija 70
  Kemija 70
  Sociologija 70
  Biotehnologija 105
  Laboratorijske vaje 70
  Kmetijstvo 105
  SKUPAJ 1155
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90
  SKUPAJ 1245

  PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA (4. A, 4. B)
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140+35
  Matematika 140+35
  Angleščina-prvi tuj jezik 105+35
  Nemščina-drugi tuj jezik 105
  Športna vzgoja 105
  Biologija* 70+35*
  Kemija* 105*
  Zgodovina* 105*
  Biotehnologija 105+35*
  Laboratorijske vaje 70
  Kmetijstvo 105
  SKUPAJ 1050+ (70-210)*
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 30
  SKUPAJ 1080 +(70-210)*

   
  *izbirno maturitetni predmeti