|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  MATURITETNE NOVICE

  MATURITETNE NOVICE

  • Spomladanski rok
  • Pisni izpiti
  • Navodila za pisne izpite
  • Navodila za ustne izpite
  • Uspeh na maturi
  • Jesenski rok
  • Informacije

   
  SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE MATURE 2017
   

  11. 3. 2017 (sobota) Predmaturitetni izpit iz matematike
  28. 3. 2017 (torek) Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi v spomlad. roku
  18. 4. 2017 (torek) Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorij.  in terenskih vaj
  27. 4. 2017 (četrtek) Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
  15. 5. 2017 (ponedeljek) Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela
  23. 5. 2017 (torek) Zadnji rok za pisno odjavo
  4. 5.-8. 6. 2017
  14.-22. 6. 2017
    Pisni izpiti
  Ustni izpiti
  10. 7. 2017 (poned.) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
  11. 7. 2017 (torek)  Zadnji datum za prijavo na jesenski rok splošne mature

   
  Pisni izpiti

  Datum Dan Predmet
  4. 5. 2017 četrtek slovenščina(IP1 - esej)
  27. 5. 2017 sobota angleščina
  29. 5. 2017 ponedeljek slovenščina (IP2)
  31. 5. 2017 sreda kemija
  1. 6. 2017 četrtek biotehnologija
  2. 6. 2017 petek biologija
  3. 6. 2017 sobota matematika
  5. 6. 2017
  8. 6. 2017
  ponedeljek
  četrtek
  biotehnologija
  zgodovina

   
   
  Navodila za pisne izpite

  • 8.00 do 8.40: prihod v šolo
  • 8.00: objava razporeda kandidatov po razredih na oglasni deski
  • 8.30: objava sedežnih redov na vratih učilnic
  • 8.40: vstop v učilnice
  • 9.00: začetek pisanja

  Kandidat se mora nadzornemu učitelju identificirati z osebnim dokumentom.
  Zamudniki: Kandidat lahko zamudi k pisnemu izpitu največ 30 minut (velja le za začetek pisanja prve izpitne pole), v nasprotnem primeru kandidat izgubi pravico do opravljanja izpita.
  Kandidati ne smejo zapuščati prostora, kjer pišejo izpit, prvih 30 minut in zadnjih 15 minut. Z izpitnim redom vas bodo seznanili nadzorni učitelji.
  Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik.
  Pomembno opozorilo

  Kandidati lahko vizpitni prostor prinesejo le nujne osebne predmete. Vse ostale predmete (torbe, oblačila. mobilne telefone, ročne ure,...) pustite v svoji omarici v garderobi. Zunanji kandidati lahko te predmete pustijo v tajništvu.
  Enotno izrekanje ukrepov kandidatom
  DK SM je na 26. seji 11. 3. 2010 sprejela priporočilo ŠMK SM za enotno izrekanje ukrepov kandidatom ob uporabi nedovoljenih pripomočkov (elektronski pripomočki, mobiteli, ročne ure, pomožni listki …), ki so opredeljeni s 73., 74. in 75. členom Pravilnika o splošni maturi. Kandidati naj bodo na pravila posebej opozorjeni, opozorijo pa naj jih tudi nadzorni učitelji pred začetkom pisanja izpitov.

  73. člen Pravilnika o splošni maturi loči med posedovanjem in uporabo nedovoljenih pripomočkov. DK SM je sprejela, da naj se
  posedovanje pomožnega listka ali elektronskega pripomočka med pisanjem mature  v vsakem primeru enotno kaznuje s prekinitvijo reševanja izpitne pole;
  uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov kaznuje s prekinitvijo dela izpita (74. člen Pravilnika o splošni maturi).

  Pomembno je, da se ukrepi na kršitve kandidatov izvedejo v skladu s predvidenimi postopki (75. člen Pravilnika o splošni maturi). O ukrepu odloči ŠMK takoj, sklep o tem pa kandidatu izda v 24 urah po ugotovitvi kršitve. Nadzorni učitelj zapiše dogodek v zapisnik o poteku pisnega izpita. Tajnik ŠMK fotokopijo izdanega sklepa ŠMK takoj posreduje v vednost Državni komisiji za splošno maturo.
   
  Navodila za ustne izpite
   
  •Ustni izpiti bodo  po razporedu, ki bo objavljen na oglasni deski za splošno maturo in na spletu.
  Ura navedena v razporedu kandidatov pomeni začetek izpita.
  • Kandidat vstopi v izpitni prostor 15 minut pred začetkom izpita (v tem času izbere
     listek in se pripravlja na odgovarjanje). 
  • Izpit traja 15 minut (ali največ 20 minut).
  • Kandidat lahko na isti dan opravljan dva ustna izpita.
  • V primeru neupravičene odsotnosti od ustnega izpita je kandidat ocenjen z nič
     točkami
  .
  Opravičljivo odsotnostmorajokandidati na dan izpita javiti Šolski maturitetni komisiji.

  Potek ustnega izpita:
  • Kandidat vstopi na poziv,
  • izbere listek z vprašanji,
  • listek z vprašanji lahko zamenja,
  • se pripravlja na odgovarjanje (največ 15 minut),
  • opravi ustni izpit.
  Ko prvi kandidat odgovarja, se drugi pripravlja.
   
  Uspeh na maturi

  Pogojno pozitivna ocena
  a) pri predmetih iz skupnega dela (slovenščina, tuj jezik, matematika)
      Če je dijak pri predmetu dosegel 80 % točk potrebnih za pozitivno oceno in je bil pri ostalih
      predmetih ocenjen pozitivno ter je vsaj pri dveh dosegel oceno 3 (db).

  b) pri predmetih izbirnega dela
       Če je pri predmetu dosegel 80 % točk potrebnih za pozitvno oceno in je bil pri ostalih
       predmetih ocenjen pozitivno ter je vsaj pri enem dosegel oceno 3 (db).

  Popravni izpiti
  • Če sta dva premeta negativna ali neocenjena (če jih je več, se maturo opravlja v celoti),
  • tudi ob pritožbi se je potrebno prijaviti na izpit, ker je možno, da bo odgovor na pritožbo
     prišel prepozno. V primeru negativno rešene pritožbe se kasneje ni možno prijavljati na
     maturo. V primeru ogodno rešene pritožbe se kandidat odjavi od mature.

  Izboljševanje ocene
  • možno samo enkrat,
  • pogoj za izboljševanje ocene je uspešno opravljena matura (ni možno delati popravnih
    izpitov hkrati z izboljševanjem ocene),
  • izboljšuje se lahko enega ali več predmetov,
  • upošteva se boljša ocena.
  Ugovor na oceno
  Podrobnejša navodila o ugovoru na oceno najdete na internetnih straneh RIC-a pod rubriko rezultati.

  JESENSKI ROK SPLOŠNE MATURE 2017
   

  11. 7. 2017 (torek) Zadnji rok za prijavo k splošni maturi,
  zadnji rok za prijavo k izpitu iz maturitetnega izpita
  14. 8. 2017 (poned.)
   
  Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
   
  20. 8. 2017 (nedelja) Zadnji rok za pisno odjavo
  4. 9. 2017 (poned.) Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela izpita
  24. 8. 2017 (četrtek) Slovenščina
  25. 8. 2017 (petek) Matematika
  26.−30. 8. 2017   Tuji jeziki in izbirni predmeti, kandidati dobijo individualne razporede
  24. 8.−4. 9.
  2017
    Razpored ustnih izpitov
  15. 9. 2017 (petek) Seznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi
  21. 9.−28. 9. 2017   Vpogled v izpitno dokumentacijo

  Prijavljajo se kandidati:
  • ki so imeli popravne izpite v četrtem letniku gimnazije in prvič opravljajo maturo
    (rezultati eseja, odpisanega v spomladanskem roku se ne upoštevajo, zato je potrebno
    odpisati celoten izpit iz sloveniščine ponovno),
  • ki niso opravili mature v spomladanskem roku,
  • ki so imeli popravne izpite na spomladanskem roku mature,
  • ki želijo izboljševati oceno.

  • Kandidati, ki opravljajo maturo v celoti, se prijavijo na obrazcu DZS 1.220 - prijava k
     maturi.

  • Kandidati, ki opravljajo posamezen izpit, se prijavijo na obrazcu DZS 1.222 - prijava k
    izpitu.

  • Vsi, ki boste maturo opravljali prvič, obvezno priložite kopijo spričevala 3. in 4. letnika.

  • Kandidati, ki boste opravljali maturo kot 21-letniki, priložite kopijo plačilnega naloga o
    plačilu maturitetnega izpita (navodila za pravilno izpolnjevanje plačilnega naloga in cenik
    najdete na straneh RIC-a in na šolski oglasni deski.) 
   
   
  Informacije
   Vse informacije v zvezi z maturo dobite pri tajniku šolske maturitetne komisije:

  Gregor Kastelic, tajnik ŠMK
  E-pošta: gregor.kastelic@guest.arnes.si
  Tel.: 07 3934 715

  Na spletni strani Republiškega izpitnega centra si lahko ogledate podrobnejše informacije o opravljanju mature in maturitetnem koledarju.