|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  PP in PUD

  Praktično izobraževanje in praktično usposabljanje z delom

  Praktično izobraževanje je pomemben sestavni del poklicnih in strokovnih programov. Praviloma se opravlja na šolskem posestvu oz. na Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
   
  Razdelimo ga na:
    Praktični pouk  

  V prenovljenih programih je praktični pouk sestavni del strokovnih modulov, število ur je določeno z izvedbenim predmetnikom.
   
  Število ur praktičnega pouka v programu in letniku določa predmetnik, z normativi pa je določena tudi delitev dijakov v skupine. V srednjem strokovnem izobraževanju in v programih poklicno-tehniškega izobraževanja je povprečno število dijakov v skupini 17, v programih srednjega poklicnega izobraževanja je v 1. letniku povprečno število dijakov v skupini 17, v 2. letniku 14 in v 3. letniku 13 dijakov v skupini. V programih nižjega poklicnega izobraževanja je meja za skupino 10 dijakov.
   
  Pri traktorskih vožnjah in pri delu s stroji določa normativ delo z 1 dijakom, za delo v hlevu je v eni skupini do 5 dijakov. 
   
  Dijaki 2. letnikov programov kmetijsko-podjetniški tehnik, gospodar na podeželju in vrtnar po izobraževalnem programu opravljajo izpit za traktor. Predavanja cestnoprometnih predpisov se izvede v okviru strokovnega modula. Prav tako v okviru praktičnega dela strokovnega modula šola izvede z vsakim dijakom 18 ur traktorskih voženj, ki so za dijake brezplačne. Nadaljnje ure vožnje se plačujejo po ceniku. Izpit morajo dijaki opraviti v času od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017. Opravljen izpit za traktor je pogoj za napredovanje v višji letnik. Traktorske vožnje se lahko opravljajo tudi izven urnika.
   
  Znotraj pouka, zlasti praktičnega, posvečamo veliko skrb razvijanju podjetniške kompetence in spretnosti s področja trženja. V ta namen dijake vključujemo v prodajo različnih pridelkov in izdelkov na različnih lokacijah, kot so: šolska jedilnica, prodajalna v Sevnem, rastlinjaki, trgovina v Srebrničah, Hiša kulinarike ter različni sejmi.
   
  Praktični pouk je organiziran tako, da imajo dijaki ta pouk strnjen v urah, torej v povprečju od 6 do 7 ur na dan. Praktični pouk se opravlja tudi v času počitnic.
   
  Živinorejska praksa je organizirana tedensko, zjutraj in zvečer, torej, ko potekajo opravila v hlevu. Dijaki, ki so na živinorejski praksi, so v tem času v oskrbi dijaškega doma in zanje veljajo tudi domska pravila.
   
  Praktični pouk je organiziran tako, da se v 100-odstotnem obsegu ur, ki so na razpolago, nameni:

  • 60 % ur za realizacijo obveznih tem in utrditev veščin ter vsebin, povezanih z njimi,
  • 20 % ur izbiri dijaka,
  • 20 % ur razporeditvi po izbiri šole.

   
  To pomeni, da dijak glede na svojo usmeritev ali usmeritev kmetije v tem obsegu izbere področja, na katerih bi želel pridobiti več dodatnih znanj in veščin. Šola glede na vremenske situacije, svoje usmeritve in pogoje, ki jih ima v okviru tega deleža ur, določa teme in področja dela ter ponuja tudi nadstandard (jahanje, golf …).
   
  V okviru praktičnega pouka se bodo dijaki po stopnjah usposabljali za samostojno opravljanje delovnih nalog.
   
  Pri praktičnem pouku bomo po izvedenem predmetniku v šolskem letu 2017/2018 izvedli 13.573 ur.

    Praktično usposabljanje z delom  

  Praktično usposabljanje z delom je obvezen sestavni del predmetnikov v prenovljenih programih. Večino teh ur dijaki opravijo na šolskem posestvu. Glede na specifiko kmetijstva poteka praktično usposabljanje z delom celo šolsko leto, do 31. 8. 2017, torej tudi med poletnimi počitnicami.  Praktično usposabljanje z delom poteka po razporedu z ozirom na kompetence in zmožnosti, ki jih zahteva program ter pod vodstvom vnaprej določenih mentorjev. Po opravljenem delu dijaki napišejo poročilo.
   
  Za organizacijo praktičnega usposabljanja z delom skrbi organizator praktičnega usposabljanja z delom.
   
  V šolskem letu 2017/2018 so organizatorji PUD-a glede na različne programe sledeči:

  • Andreja Bartolj Bele,
  • Darja Francekovič,
  • Stanislava Hude,
  • Mateja Okleščen,
  • Slavka Zalokar.

   
  Organizatorji PUD-a so glede na razvojne prioritete šole skupaj z učitelji strokovnih modulov zadolženi in po srečanjih z delodajalci so zadolženi za izdelavo analize razporeditve dijakov na PUD in PP glede na njihovo opredelitev.
   
  Pri praktičnem usposabljanju z delom bomo po izvedbenem predmetniku v šolskem letu 2017/2018 izvedli 5.472 ur.

  Pregled ur in nosilcev praktičnega pouka ter praktičnega usposabljanja z delom 
   

  Odd. Program Št. dij. Nosilec praktičnega pouka Nosilec PUD-a Št. ur PUD-a Št. ur po
  pred.
  IZVEDBENI NAČRT PRAKTIČNEGA POUKA
  Osnovna skupina Št. ur. traktor. voženj, delo s
  stroji
  (1 dijak)
  Delo v hlevu, VRO…
  (5 dijakov v skupini)
  Dodatne skupine Skup. št. ur
  1. C Kmetijsko-podjetniški tehnik 23 Marko Hrastelj / 0 169 194 0 80 174 448
  2. C Kmetijsko-podjetniški tehnik 26 Alojz Rogelj Darja Francekovič 60 191 191 575 80 148 994
  2. D Kmetijsko-podjetniški tehnik 11 Boštjan Punčuh Darja Francekovič 60 191 191 275 20 27 513
  3. C Kmetijsko-podjetniški tehnik 30 France Absec Darja Francekovič 16 334 354 0 250 748 1352
  3. D Kmetijsko-podjetniški tehnik 16 Peter Kuhar Darja Francekovič 16 334 230 0 120 32 382
  4. C Kmetijsko-podjetniški tehnik 27 Darja Francekovič Darja Francekovič 76 284 232 0 0 232 464
  1. E Gospodar na podeželju 23 Katja Junc Slavka Zalokar 114 310 285 0 128 253 666
  2. F Gospodar na podeželju 26 Matej Zobec Slavka Zalokar 380 341 317 576 160 307 1360
  3. F Gospodar na podeželju 15 Peter Kuhar Slavka Zalokar 418 296 166 0 24 154 344
  1. J Pomočnik v biotehniki in oskrbi 15 Helena Jožica Košmerlj Helena Jožica Košmerlj 38 478 460 0 0 460 920
  2. K Pomočnik v biotehniki in oskrbi 14 Slavka Zalokar Helena Jožica Košmerlj 114 354 372 0 0 372 744
  2. L Pomočnik v biotehniki in oskrbi 8 Slavka Zalokar Helena Jožica Košmerlj 38 460 378 0 0 0 378
  4. E Kmetij.- pod. tehnik – PTI 9 Boštjan Punčuh Darja Francekovič 76 222 189 0 0 113 302
  5. A Kmetij.- pod. tehnik – PTI 10 Darja Francekovič / 0 217 131 0 10 54 195
  Skupaj: 253     1406 4181 3690 1426 872 3074 9062
  4. F Hortikulturni tehnik – PTI 7 Boštjan Punčuh Darja Francekovič 76 222 132 0 0 0 132
  5. B Hortikulturni tehnik – PTI 9 Damjana Hosta / 0 244 32 0 0 0 32
  1. F Vrtnar 6 Katja Junc Andreja Bartolj Bele 114 301 165 24 0 0 189
  2. G Vrtnar 7 Barbara Činkole Andreja Bartolj Bele 380 432 443 0 0 189 632
  3. H Vrtnar 4 Jerneja Ucman Andreja Bartolj Bele 418 350 168 0 0 58 226
  1. G Cvetličar 7 Katja Junc Andreja Bartolj Bele 114 323 158 0 0 0 158
  2. H Cvetličar 10 Barbara Činkole Andreja Bartolj Bele 380 397 208 0 0 0 208
  3. I Cvetličar 11 Andreja Bartolj Bele Andreja Bartolj Bele 418 357 299 0 0 0 299
  Skupaj: 61     1900 2626 1605 24 0 247 1876
  1. D Naravovarstveni tehnik 22 Helena Fortuna Jelenc / 0 98 98 0 0 98 196
  2. E Naravovarstveni tehnik 14 Helena Fortuna Jelenc Mateja Okleščen 38 150 151 0 0 28 179
  3. E Naravovarstveni tehnik 26 Sabina Nemanič Mateja Okleščen 152 218 166 0 0 166 332
  4. D Naravovarstveni tehnik 18 Sabina Nemanič Mateja Okleščen 152 225 173 0 0 0 173
  Skupaj: 80     342 691 588 0 0 292 880
  1. H Slaščičar 19 Drago Košak Stanislava Hude 114 227 227 0 0 105 332
  2. I Slaščičar 13 Marica Drmaž Stanislava Hude 380 402 398 0 0 140 538
  3. J Slaščičar 10 Marica Drmaž Stanislava Hude 418 371 169 0 0 0 169
  1. I Mesar 7 Miha Cesar Stanislava Hude 114 248 143 0 0 0 143
  2. J Mesar 8 Miha Cesar Stanislava Hude 380 387 391 0 0 25 416
  3. G Mesar 7 Miha Cesar Stanislava Hude 418 324 157 0 0 0 157
  Skupaj: 64     1824 1959 1485 0 0 270 1755
  SKUPAJ: 458     5.472 9.457 7.368 1.450 872 3.883 13.573

   

  • zaradi skupnega izvajanja modulov je praktični pouk štet samo enkrat
  • za praktični del strokovnih modulov je zadolžen nosilec strokovnega modula

   
  Načrt izvedbe praktičnega usposabljanja z delom 

  Praktično usposabljanje z delom bodo dijaki opravljali na Medpodjetniškem izobraževalnem centru oz. po dogovoru pri socialnih partnerjih. Načrtovano je, da bodo dijaki 3. letnika programa cvetličar opravili 228 ur, dijaki 2. letnika programa cvetličar pa 152 ur praktičnega usposabljanja z delom v različnih cvetličarnah. Dijaki programa slaščičar bodo večino praktičnega usposabljanja opravili v različnih slaščičarnah oziroma živilskih obratih. Dijaki programa mesar bodo prav tako večino ur praktičnega usposabljanja z delom opravili v različnih mesnopredelovalnih obratih. Dijaki programa naravovarstveni tehnik bodo lahko praktično usposabljanje opravljali pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnosti s področja naravovarstva.
   
  Z delodajalci, pri katerih dijaki opravljajo bodisi v celoti bodisi del praktičnega usposabljanja z delom, ima šola sklenjene kolektivne učne pogodbe.

  RAZPORED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM V ČASU POLETNIH POČITNIC (od 27. 6. do 31. 8. 2018)
   
  Glede na specifiko kmetijstva praktično usposabljanje z delom poteka celo šolsko leto, do 31. 8. 2018, torej tudi med poletnimi počitnicami. 
   

  Program Razred Št. tednov (ur)
  Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1. K 1 (38)
  Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1. L 1 (38)
  Gospodar na podeželju 1. F 2 (76)
  Gospodar na podeželju 2. F 2 (76)
  Vrtnar 1. G 2 (76)
  Vrtnar 2. H 2 (76)
  Cvetličar 1. H 2 (76)
  Cvetličar 2. I 2 (76)
  Slaščičar 1. I /
  Slaščičar 2. J 2 (76)
  Mesar 1. J /
  Mesar 2. G 2 (76)
  Naravovarstveni tehnik 1. E /
  Naravovarstveni tehnik 2. E /
  Naravovarstveni tehnik 3. D /
  Kmetijsko-podjetniški tehnik 1. C 1 (38)
  Kmetijsko-podjetniški tehnik 1. D 1 (38)
  Kmetijsko-podjetniški tehnik 2. C 1 (38)
  Kmetijsko-podjetniški tehnik 2. D 1 (38)
  Kmetijsko-podjetniški tehnik 3. C 1 (38)
  Kmetijsko-podjetniški tehnik PTI 4. F 2 (76)
  Hortikulturni tehnik PTI 4. G 2 (76)

   
  Poimenski razpored dijakov bo objavljen konec januarja 2017.