|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Svetovalna služba

  Delo šolske svetovalne službe

  Svetovalna služba:

  • temelji na posebni skrbi pri sprejemu, spremljanju in svetovanju novincem, ponavljavcem, preusmerjenim, integriranim dijakom ter pri prehajanju dijakov na naslednjo stopnjo izobraževanja in pri poklicni orientaciji,
  • temelji na upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) in socialnem razvoju dijakov,
  • temelji na ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo dijaki,
  • temelji na upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti (velikost, programi, kadrovski in materialni pogoji),
  • temelji na ugotavljanju značilnosti in možnosti za izboljšanje vsakdanjega življenja in dela v šoli,
  • sodeluje na sejah oddelčnega učiteljskega zbora in celotnega učiteljskega zbora, po potrebi pa tudi na strokovnih aktivih učiteljev,
  • se na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
  • dela po načelu razvojne usmerjenosti, v optimalni razvoj dijaka,
  • nudi podporo učiteljem pri sistematičnem spremljanju dijakov,
  • sodeluje pri uresničevanju individualizacije vzgoje in izobraževanja ter modernizaciji vzgojno-izobraževalnega dela,
  • preko svetovalnega odnosa pomaga posameznim dijakom, staršem in učiteljem pri reševanju vzgojno-izobraževalnih težav,
  • preko svetovalnega odnosa ugotavlja in nudi pomoč dijakom pri razreševanju osebnih, razvojnih ali situacijskih težav (raznih osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težav, socialne problematike),
  • sodeluje s koordinatorjem za delo z dijaki s posebnimi potrebami, sodeluje pri pripravi individualiziranih programov in pri izvajanju le-teh,
  • odkriva, razčlenjuje in razrešuje probleme šolske mladine,
  • spremlja in skrbi za somatsko in drugo zdravstveno stanje dijakov,
  • spremlja socialno-ekonomsko stanje dijakov in njihovih družin in s sodelovanjem prispeva k razreševanju njihovih situacij,
  • sodeluje z občinami, iz katerih so dijaki,
  • sodeluje z zunanjimi ustanovami in širi mrežo zunanjih sodelavcev,
  • seznanja dijake in starše z možnostmi za nadaljnje izobraževanje,
  • izvaja obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti po programu,
  • pripravlja in izvaja razvojno-preventivne in kurativne programe za dijake, starše in strokovne delavce,
  • skrbi za koordinacijo prostovoljcev in mentorstvo prostovoljcem,
  • je mentorica študentom na praksi in pripravnikom,
  • pripravlja in izvaja teme za roditeljske sestanke in izvaja šolo za starše,
  • predlaga in sodeluje pri razvojnih, akcijskih in inovacijskih projektih,
  • evidentira in spremlja delo šolske svetovalne službe ter
  • skrbi za osebnostni in strokovni razvoj.