|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Izvedbeni predmetniki

  A) SREDNJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
   
  Srednje strokovno izobraževanje:

  • poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik (1., 2., 3. in 4. letnik)
  • poklic: naravovarstveni tehnik (1., 2., 3. in 4. letnik).

   
  Srednje poklicno izobraževanje:

  • poklic: gospodar na podeželju (1., 2. in 3. letnik)
  • poklic: vrtnar (1., 2. in 3. letnik)
  • poklic: cvetličar (1., 2. in 3. letnik)
  • poklic: slaščičar (1., 2. in 3. letnik)
  • poklic: mesar (1., 2. in 3. letnik)

   
  Poklicno-tehniško izobraževanje 

  • poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik (4. in 5. letnik)
  • poklic: hortikulturni tehnik (4. in 5. letnik)

   
  Nižje poklicno izobraževanje:

  • poklic: pomočnik v biotehniki in oskrbi (1. in 2. letnik)

   

   
  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                              1. C
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Tuji jezik – angleščina 105
  Matematika 105
  Umetnost 68
  Zgodovina 68
  Geografija 68
  Biologija 68
  Kemija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 795
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Informatika in poslovno komuniciranje 90 12 102
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 80 182 262
  SKUPAJ B 170 194 364
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM 0
           

   

  PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                      1. D
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Tuji jezik – angleščina 105
  Matematika 105
  Umetnost 68
  Zgodovina 34
  Geografija 68
  Fizika 68
  Kemija 68
  Biologija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 829
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  Pouk
  Skupaj
  Informatika in poslovno komuniciranje 90 12 102
  Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije 44 24 68
  Ekološke analize in monitoring 70 0 70
  SKUPAJ B 204 36 240
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Pridelava kulturnih rastlin 40 62 102
  SKUPAJ E 40 62 102
             

   
   
   
   
   

  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                              2. C
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Tuji jezik – angleščina 102
  Matematika 102
  Zgodovina 68
  Biologija 68
  Kemija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 653
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 32 43 75
  Varstvo rastlin 70 32 102
  Pridelava krme 74 58 132
  Naprava trajnega nasada 74 58 132
  SKUPAJ B 250 191 441
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 60
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM 0

   

   
   
  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                             2. D
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Tuji jezik – angleščina 102
  Matematika 102
  Zgodovina 68
  Biologija 68
  Kemija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 653
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 32 43 75
  Varstvo rastlin 70 32 102
  Pridelava krme 74 58 132
  Naprava trajnega nasada 74 58 132
  SKUPAJ B 250 191 441
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 60
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM 0

   
   

   
  PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                         2. E
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 102
  Tuji jezik – angleščina 102
  Zgodovina 68
  Kemija 68
  Biologija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 653
  B) STROKOVNI MODULI  
    Teoretični pouk Praktični
  Pouk
  Skupaj
  Naravovarstvena zakonodaja in etika 56 32 88
  Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije 77 56 133
  Ekološke analize in monitoring 92 35 127
  SKUPAJ B 225 123 348
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Tehnologija obnovljivih virov energije in vplivi na okolje 42 28 70
  SKUPAJ E 42 28 70

   
   

  PROGRAM: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                                  3. C
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 99
  Tuji jezik – angleščina 99
  Matematika 99
  Biologija 34
  Kemija 34
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 431
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  IZBIRNI MODULI
  Pridelava poljščin 50 52 102
  Reja živali 50 52 102
  Pridelava in predelava grozdja 50 52 102
  SKUPAJ B 230 178 408
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 16
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Osnove gozdarstva – 1. skupina 50 52 102
  Oskrba konj in učenje jahanja – 2. skupina 45 52 97
  Vzgoja sadik – 3. skupina 50 52 102
  Čebelarstvo – 1. skupina 18 72 90
  Predelava mesa – 2. skupina 30 72 102
  Predelava mleka – 3. skupina 30 72 102
  Predelava sadja – 4. skupina 24 72 96
  Upravljanje kmetijske mehanizacije 50 52 102
  SKUPAJ E 130 176 306

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina
   
   

   
  PROGRAM: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                                 3. D
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 99
  Tuji jezik – angleščina 99
  Matematika 99
  Biologija 34
  Kemija 34
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 431
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  IZBIRNI MODULI
  Pridelava poljščin 50 52 102
  Reja živali 50 52 102
  Pridelava sadja 50 52 102
  SKUPAJ B 230 178 408
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 16
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Osnove gozdarstva – 1. skupina 50 52 102
  Oskrba konj in učenje jahanja – 2. skupina 45 52 97
  Čebelarstvo – 1. skupina 18 72 90
  Predelava mleka – 2. skupina 30 72 102
  Upravljanje kmetijske mehanizacije 50 52 102
  SKUPAJ E 130 176 306

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina
   
   
   
   
   
   
   

  PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                          3. E
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 102
  Matematika 99
  Tuji jezik – angleščina 99
  Sociologija 68
  Kemija 34
  Biologija 34
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 502
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  Varstvo naravnih vrednot 83 35 118
  IZBIRNI MODUL
  Vodenje v naravi 49 49 98
  SKUPAJ B 212 106 318
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 152
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Male živali 40 60 100
  Oskrba konj in učenje jahanja – 1. skupina 45 52 97
  Turizem na podeželju – 2. skupina 50 52 102
  SKUPAJ E 90 112 202
           

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina
   

  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                            4. C
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 97
  Tuji jezik – angleščina 102
  Matematika 68
  Sociologija 68
  Športna vzgoja 64
  SKUPAJ A 399
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Trajnostni razvoj 70 32 102
  Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu 138 25 163
  Prodaja in svetovanje v kmetijstvu 41 61 102
  SKUPAJ B 249 118 367
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 76
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Kletarstvo – 1. skupina 36 62 98
  Zdravstveno varstvo domačih živali – 2. skupina 36 62 98
  Pridelava sadja 50 52 102
  Predelava mesa – 1. skupina 30 72 102
  Predelava mleka – 2. skupina 30 72 102
  Predelava sadja – 3. skupina 24 72 96
  SKUPAJ E 116 186 302

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina
   

   
  PROGRAM:  NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                        4. D
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 102
  Matematika 105
  Tuji jezik – angleščina 99
  Športna vzgoja 64
  SKUPAJ A 370
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Trajnostni razvoj 63 32 95
  Varstvo naravnih vrednot 74 28 102
  Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki 95 78 173
  IZBIRNI MODUL
  Vodenje v naravi 35 35 70
  SKUPAJ B 267 173 440
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 152
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Tehnologija obnovljivih virov 42 28 70
  Ekološko kmetovanje – 1. skupina 45 52 97
  Vzgoja sadik – 2. skupina 50 52 102
  SKUPAJ E 92 80 172

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina
   
   
   

  PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                                                             1. E
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 82
  Matematika 82
  Tuji jezik – angleščina 66
  Naravoslovje 66
  Družboslovje 132
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 494
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  Pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 42 24 66
  Osnove upravljanja s stroji in napravami 40 58 98
  Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 40 58 98
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 80 132 212
  SKUPAJ B 287 285 572
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM 0

   
   

  PROGRAM: VRTNAR                                                                                              1. F
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 82
  Matematika 82
  Tuji jezik – angleščina 66
  Naravoslovje 66
  Družboslovje 132
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 494
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 42 24 66
  Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 40 58 98
  Osnove upravljanja s stroji in napravami 40 58 98
  Osnove hortikulture 50 70 120
  SKUPAJ B 257 223 480
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Priprava in izdelava aranžerskega materiala 22 78 100
  SKUPAJ E 22 78 100
               

   
   

   
  PROGRAM: CVETLIČAR                                                                                          1. G
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 82
  Matematika 82
  Tuji jezik – angleščina 66
  Naravoslovje 66
  Družboslovje 132
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 494
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  Pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 42 24 66
  Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 40 58 98
  Osnove hortikulture 50 70 120
  Priprava in izdelava aranžerskega materiala 32 158 190
  SKUPAJ B 249 323 572
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM 0
           

   
   
   

   
  PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                                                            1. H
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 82
  Matematika 82
  Tuji jezik – angleščina 66
  Naravoslovje 66
  Družboslovje 132
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 494
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  Pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 42 24 66
  Osnove živilstva 30 68 98
  Osnove biotehnologije s prehrano 100 0 100
  Trajno pecivo 60 122 182
  SKUPAJ B 317 227 544
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični
  Pouk
  Skupaj
  Surovine v pekarstvu in slaščičarstvu 70 0 70
  SKUPAJ E 70 0 70

   
   
   

   
  PROGRAM: MESAR                                                                                                      1. I
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 82
  Matematika 82
  Tuji jezik – angleščina 66
  Naravoslovje 66
  Družboslovje 132
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 494
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 42 24 66
  Osnove živilstva 30 68 98
  Osnove biotehnologije s prehrano 100 0 100
  Razsek mesa 57 143 200
  SKUPAJ B 314 248 562
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM 0

   

   
  PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                                                               2. F
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Umetnost 33
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 299
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  Pouk
  Skupaj
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 32 43 75
  IZBIRNI MODULI
  Pridelava krme 74 58 132
  Reja živali 50 48 98
  Upravljanje kmetijske mehanizacije 36 62 98
  SKUPAJ B 192 211 403
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Naprava trajnega nasada 74 58 132
  Osnove gozdarstva – 1. skupina 50 48 98
  Oskrba konj in učenje jahanja – 2. skupina 40 48 88
  SKUPAJ E 124 106 230

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina
   
   

   
  PROGRAM: VRTNAR                                                                                                  2. G
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Umetnost 30
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 296
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove hortikulture 29 44 73
  IZBIRNI MODULI
  Pridelava okrasnih rastlin 63 145 215
  SKUPAJ B 92 189 281
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Priprava in izdelava aranžerskega materiala 1 78 79
  Urejanje zelenih površin 1 49 50
  Predelava vrtnin 50 127 177
  SKUPAJ E 52 254 306

   
   

  PROGRAM: CVETLIČAR                                                                                             2. H
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Umetnost 30
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 296
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  Pouk
  Skupaj
  Osnove hortikulture 29 44 73
  Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij 63 128 191
  SKUPAJ B 92 172 264
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Pridelava okrasnih rastlin 63 145 208
  Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov 11 80 91
  SKUPAJ E 74 225 299

   
   
   
   

   
  PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                                                            2. I
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Umetnost 33
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 299
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove biotehnologije s prehrano 52 0 52
  Sladice 89 258 369
  SKUPAJ B 141 258 421
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Dekoracije v slaščičarstvu 35 72 105
  Zdrave sladice 35 72 105
  SKUPAJ E 70 144 210

   
   
   

   
  PROGRAM: MESAR                                                                                                   2. J
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Umetnost 33
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 299
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove biotehnologije s prehrano 51 0 51
  Izdelava mesnin 65 185 250
  SKUPAJ B 116 185 301
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Izdelava tradicionalnih mesnin 32 93 125
  Vloga mesa v prehrani 52 113 165
  SKUPAJ E 84 206 290

   
   

   
  PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                                                         3. F
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 54
  Tuji jezik – angleščina 42
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 192
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98
  SKUPAJ B 40 58 98
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Osnove gozdarstva – 1. skupina 50 48 98
  Oskrba konj in učenje jahanja – 2. skupina 40 48 88
  Pridelava poljščin – 1. skupina 50 48 98
  Zdravstveno varstvo domačih živali – 2. skupina 36 58 94
  Vzdrževanje in servisiranje strojev za nanos fitofarmacevtskih sredstev 45 108 153
  SKUPAJ E 145 214 359

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina
   

   
  PROGRAM: MESAR                                                                                                 3. G
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 54
  Tuji jezik – angleščina 42
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 192
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98
  Prodaja mesa in mesnin 25 94 119
  SKUPAJ B 65 152 217
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Izdelava lastnega projekta 19 63 82
  Vloga mesa v prehrani 52 138 165
  SKUPAJ E 71 201 247

   

   
  PROGRAM: VRTNAR                                                                                                  3. H
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 54
  Tuji jezik – angleščina 42
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 192
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98
  IZBIRNI MODUL
  Pridelava zelenjadnic 40 110 150
  SKUPAJ B 80 168 248
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Predelava vrtnin 50 127 177
  SKUPAJ E 50 127 177

   

   
  PROGRAM: CVETLIČAR                                                                                             3. I
                                                                                                                            
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 54
  Tuji jezik – angleščina 42
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 192
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98
  IZBIRNI MODULI
  Poročna floristika 8 85 93
  SKUPAJ B 48 143 191
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Žalna floristika 8 85 93
  Dekoracije v cvetličarstvu 40 129 169
  SKUPAJ E 48 214 262

   

   
  PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                                                            3. J
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 54
  Tuji jezik – angleščina 42
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 192
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98
  Sladice 1 45 46
  Sladoled 11 39 50
  SKUPAJ B 52 142 194
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Dekoracije v slaščičarstvu 35 70 105
  Sladice in pecivo po naročilu 11 85 96
  Zdrave sladice 35 70 105
  SKUPAJ E 81 225 306

   

   
  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK      PTI                                    4. E
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 136
  Matematika 102
  Tuji jezik – angleščina 136
  Umetnost 27
  Zgodovina 36
  Sociologija 36
  Biologija 36
  Kemija 36
  Informatika 54
  Športna vzgoja 80
  SKUPAJ A 679
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Varstvo rastlin 70 32 102
  Prodaja in svetovanje v kmetijstvu 41 61 102
  IZBIRNI MODULI
  Turizem na podeželju 50 52 102
  SKUPAJ B 161 145 306
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Vzdrževanje in urejanje naravne krajine 35 52 87
  Zelišča 25 24 49
  SKUPAJ E 60 76 136

   
   
   

   
  PROGRAM: HORTIKULTURNI TEHNIK           PTI                                                4. F
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 136
  Matematika 102
  Tuji jezik – angleščina 136
  Umetnost 27
  Zgodovina 36
  Sociologija 36
  Biologija 36
  Kemija 36
  Informatika 54
  Športna vzgoja 80
  SKUPAJ A 679
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove vrtnarske tehnologije 95 68 163
  IZBIRNI MODULI      
  Osnove hortikulturnega oblikovanja 63 32 95
  SKUPAJ B 158 100 258
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Zelišča 25 24 49
  Specialno varstvo rastlin 30 50 80
  SKUPAJ E 55 74 129

   

  PROGRAM: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK       PTI                                   5. A
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 104
  Tuji jezik – angleščina 140
  Umetnost 27
  Geografija 36
  Fizika 36
  Športna vzgoja 70
  SKUPAJ A 553
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  Pouk
  Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  Trajnostni razvoj 70 32 102
  Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu 138 25 163
  Prodaja in svetovanje v kmetijstvu 41 61 102
  SKUPAJ B 329 140 469
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Pridelava in predelava grozdja 35 52 87
  SKUPAJ E 35 52 87

   
   
   

   
  PROGRAM:  HORTIKULTURNI TEHNIK          PTI                                                5. B
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 104
  Tuji jezik – angleščina 140
  Umetnost 27
  Geografija 36
  Fizika 36
  Športna vzgoja 70
  SKUPAJ A 553
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  Trajnostni razvoj 70 32 102
  Osnove vrtnarske tehnologije 95 68 163
  IZBIRNI MODULI
  Osnove hortikulturnega oblikovanja 63 32 95
  SKUPAJ B 308 154 462
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev 49 32 81
  SKUPAJ E 49 32 81
             

   
   

   
  PROGRAM:  POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI                                          1. J
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 68
  Matematika 81
  Družboslovje in naravoslovje 155
  Športna vzgoja 68
  SKUPAJ A 372
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  Pouk
  Skupaj
  IZBIRNI MODULI
  Čiščenje in urejanje prostorov 48 112 160
  Oskrba živali 50 90 140
  Osnove rastlinske pridelave 50 90 140
  Temelji pridelave zelenjave 50 110 160
  SKUPAJ B 198 402 600
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Angleščina v kmetijstvu 35 0 35
  Izdelki domače obrti 35 58 93
  SKUPAJ E 70 58 128

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina
   

   
  PROGRAM: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI                                         2. K
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 87
  Matematika 87
  Družboslovje in naravoslovje 93
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 323
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Komunikacija na delovnem mestu 70 42 112
  IZBIRNI MODULI
  Mehanizacija v biotehniki 52 108 160
  Predelava sadja, zelenjave in oljaric 50 110 160
  SKUPAJ B 172 260 432
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 152
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Čiščenje in urejanje prostorov 48 112 160
  SKUPAJ E 48 112 160

   

  PROGRAM: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI                                            2. L
   
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 87
  Matematika 87
  Družboslovje in naravoslovje 93
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 323
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  Pouk
  Skupaj
  Komunikacija na delovnem mestu 70 42 112
  IZBIRNI MODULI
  Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov 96 224 320
  SKUPAJ B 166 266 432
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 152
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Čiščenje in urejanje prostorov 48 112 160
  SKUPAJ E 48 112 160

   

   
   
  B) IZVEDBENI PREDMETNIKI ZA BIOTEHNIŠKO GIMNAZIJO
   
  Program: Biotehniška gimnazija
   
  PREDMETNIK BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA                                         1. A B
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 140
  Angleščina – prvi tuj jezik 105
  Nemščina – drugi tuj jezik 105
  Zgodovina 70
  Športna vzgoja 105
  Glasba ali Likovna umetnost 70
  Geografija 70
  Biologija 70
  Kemija 70
  Fizika 70
  Informatika 105
  SKUPAJ 1120
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90
  SKUPAJ 1210

   
   
   

  PREDMETNIK BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA                                           2. AB
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 140
  Angleščina – prvi tuj jezik 105
  Nemščina – drugi tuj jezik 105
  Zgodovina 70
  Športna vzgoja 105
  Geografija 70
  Biologija 70
  Kemija 70
  Fizika 70
  Psihologija 70
  Laboratorijske vaje 70
  Biotehnologija 70  
  SKUPAJ 1155
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90
  SKUPAJ 1245

   
   
   

  PREDMETNIK BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA                                           3. AB
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 140
  Angleščina – prvi tuj jezik 105
  Nemščina – drugi tuj jezik 105
  Zgodovina 70
  Športna vzgoja 105
  Biologija 70
  Kemija 70
  Sociologija 70
  Biotehnologija 105
  Laboratorijske vaje 70
  Kmetijstvo 105
  SKUPAJ 1155
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90
  SKUPAJ 1245

   
   
   

  PREDMETNIK BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA                                          4. AB
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140+35
  Matematika 140+35
  Angleščina – prvi tuj jezik 105+35
  Nemščina – drugi tuj jezik 105
  Športna vzgoja 105
  Biologija* 70+35*
  Kemija* 105*
  Zgodovina* 105*
  Biotehnologija 105+35*
  Laboratorijske vaje 70
  Kmetijstvo 105
  SKUPAJ 1050+ (70-210)*
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 30
  SKUPAJ 1080 +(70-210)*

   
  *izbirni maturitetni predmeti