Prevzem spričeval za dijake na PUD-u

Spoštovani dijaki in starši, obveščamo vas, da bo slovesna podelitev spričeval za dijake, ki so dne 22. 06. 2018 še na praktičnim usposabljanju z delom (1. H, 1. I, 2. F, 2. G, 2. H, 2. I, 2. J in 3. E), dne 6. 07. 2018 ob 7. 30 v veliki predavalnici. Spričevala vam bodo podelili razredniki v učilnicah. Razpored bo objavljen na oglasni deski šole. Najmanj 3 dni pred podelitvijo spričeval je potrebno oddati vso zahtevano dokumentacijo.

 

Dijaki 1. E, 1. F, 1. G, 2. C, 2. D, 4. E in 4. F razreda, ki opravljajo PUD  med poletnimi počitnicami, pa bodo prejeli spričevala dne 22. 08. 2018 ob 7.30.  Najmanj 3 dni pred podelitvijo spričeval morajo oddati vso zahtevano dokumentacijo.

    

 

 

Darja Francekovič

Organizator praktičnega pouka