Projekti

Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma se zavedamo, da je, poleg našega osnovnega poslanstva, sodelovanje v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih izjemnega pomena. Ne samo da preko projektnega dela zaposleni krepijo svoje strokovno znanje, ki ga prenašajo na dijake in svoje sodelavce, temveč z različnimi investicijskimi projekti izboljšujemo in izpopolnjujemo šolsko infrastrukturo. Nove tehnologije, nova spoznanja in digitalizacija so ključnega pomena v današnjem izobraževanju ter usposabljanju.

Za dijake  vseh izobraževalnih programov organiziramo praktično usposabljanje ali izmenjave v tujini preko programa Erasmus+. Zaposleni pa lahko svoja strokovna znanja izpopolnjujejo tudi preko različnih projektov, financiranih s strani države ali Evropske unije.