RAZPORED IZPITOV - opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju za zaključne letnike

RAZPORED IZPITOV - spomladanski izpitni rok 2023

(opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju za zaključne letnike)

 

Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno

Datum:  25. 5. 2023, 7.30

Prostor: R1

Nadzorni učitelj: P. Kuhar

 

Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno

Datum:  25. 5. 2023, 10.15

Prostor: R1

Komisija: T. Mavsar, Z. Križman, F. Absec

 

Predmet:  ANGLEŠČINA - pisno

Datum:  25. 5. 2023, 7.30

Prostor: R1

Nadzorni učitelj: P. Kuhar

 

Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno

Datum:  25. 5. 2023, 13.45

Prostor: R1

Komisija: A. Divjak, S. Golob, B. Punčuh

 

Predmet:  MATEMATIKA - pisno

Datum:  25. 5. 2023, 7.30

Prostor: R1

Nadzorni učitelj: P. Kuhar

 

Predmet:  MATEMATIKA - ustno

Datum:  25. 5. 2023, 14.00

Prostor: R1

Komisija: B. Punčuh, M. Vrečer, S. Golob

 

Modul:  OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJE

Datum:  29. 5. 2023, 12.00

Prostor:  IP

Komisija: M. Prus, A. Pezdirc, P. Kuhar

 

Modul:  ČIŠČENJE IN UREJANJE PROSTORA

Datum:  29. 5. 2023, 12.20

Prostor:  IP

Komisija: B. Činkole, A. Pezdirc, P. Kuhar

 

Modul:  SUROVINE V PEKARSTVU IN SLAŠČIČARSTVU

Datum:  29. 5. 2023, 13.30

Prostor:  IP

Komisija: S. Hude, D. Košak, P. Kuhar

 

 

Modul:  ZDRAVE SLADICE

Datum:  29. 5. 2023, 13.30

Prostor:  IP

Komisija: S. Hude, D. Košak,  P. Kuhar

 

Modul:  IZDELAVA LASTNEGA PROJEKTA

Datum:  29. 5. 2023, 13.45

Prostor:  IP

Komisija: S. Hude, D. Košak, P. Kuhar

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do ponedeljka, 29. 5. 2023, do 8.00 ure, nosilcu dejavnosti.

 

PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do ponedeljka, 29. 5. 2023, do 8.00 ure, organizatorjem PUD-a.