RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV (jesenski rok 2019)

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Sevno 13, 8000 Novo mesto

 

RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV (jesenski rok 2019)

 

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  MATEMATIKA – pisno (samo 4. b)

Nadzorni učitelj: Vesna Resnik

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 10.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  MATEMATIKA – ustno (samo 4. b)

Izpitna komisija: V. Resnik, M. Vrečer, M. Turk

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  ANGLEŠČINA - pisno

Nadzorni učitelj: Vesna Resnik

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 10.30

Prostor:  MA2

Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno

Izpitna komisija: R. Pirnar, Z. Cujnik, N. Jarc

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 7.30

Prostor:  MA1

Predmet:  KEMIJA

Izpitna komisija: V. Zupančič, M. Okleščen, R. Pirnar

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO

Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, Z. Cujnik

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  SLADOLED

Izpitna komisija: D. Košak, S. Hude, Z. Cujnik

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 7.30

Prostor:  IP

Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Izpitna komisija: D. Francekovič, P. Kuhar, N. Sovič Kirm

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 8.30

Prostor:  IP

Modul:  VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE STROJEV ZA NANOS FFS

Izpitna komisija: P. Kuhar, B. Činkole, N. Sovič Kirm

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 8.30

Prostor:  IP

Modul:  PREDELOVANJE ORGANSKIH ODPADKOV IN VZDRŽEVANJE BIOLOŠKIH IN RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV

Izpitna komisija: P. Kuhar, B. Činkole, N. Sovič Kirm

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 8.30

Prostor:  IP

Modul:  PRIDELAVA OKRASNIH RASTLIN

Izpitna komisija: B. Činkole, P. Kuhar, N. Sovič Kirm

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 7.30

Prostor: MA2

Modul:  INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Izpitna komisija: A. Pezdirc, R. Kus Pisek, N. Jarc

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 8.00

Prostor:  MA2

Predmet:  ZGODOVINA

Izpitna komisija: R. Kus Pisek, N. Jarc, A. Pezdirc

 

Ponedeljek, 19. 8. 2019, 8.00

Prostor:  MA2

Predmet:  DRUŽBOSLOVJE IN NARAVOSLOVJE

Izpitna komisija: R. Kus Pisek, N. Jarc, A. Pezdirc

 

Torek, 20. 8. 2019, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE

Izpitna komisija: J. Ucman, B. Činkole, P. Seničar

 

Torek, 20. 8. 2019, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  ČIŠČENJE IN UREJANJE PROSTOROV

Izpitna komisija: B. Činkole, J. Ucman, P. Seničar

 

Torek, 20. 8. 2019, 8.30

Prostor:  SJV

Modul:  OSNOVE HORTIKULTURE

Izpitna komisija: B. Činkole, J. Ucman, P. Seničar

 

Torek, 20. 8. 2019, 8.30

Prostor:  SJV

Modul:  VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV

Izpitna komisija: B. Činkole, J. Ucman, P. Seničar

 

Torek, 20. 8. 2019, 10.00

Prostor:  SJV

Modul:  OSNOVE GOZDARSTVA

Izpitna komisija: A. Goršin, J. Ucman, P. Seničar

 

Torek, 20. 8. 2019, 10.00

Prostor:  SJV

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (CPP)

Izpitna komisija: A. Goršin, J. Ucman, P. Seničar

 

Torek, 20. 8. 2019, 7.30

Prostor:  MA2

Modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI

Izpitna komisija: U. Trobec, M. Zobec, D. Škerl

 

Torek, 20. 8. 2019, 10.00

Prostor: MA2

Predmet: BIOTEHNOLOGIJA

Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, D. Škerl

 

Sreda, 21. 8. 2019, 7.30

Prostor:  MA2

Predmet:  MATEMATIKA – pisno

Nadzorni učitelj: U. Mihelič

 

Sreda, 21. 8. 2019, 10.00

Prostor:  MA2

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: U. Mihelič, M. Vrečer, G. Kastelic

 

Sreda, 21. 8. 2019, 11.00

Prostor:  MA2

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: V. Resnik, U. Mihelič, G. Kastelic

 

Sreda, 21. 8. 2019, 7.30

Prostor:  IP

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (živinorejski del)

Izpitna komisija: B. Turk, M. Zobec, A. Prem

 

Sreda, 21. 8. 2019, 8.30

Prostor:  IP

Modul:  PRIDELAVA KRME

Izpitna komisija: M. Zobec, U. Trobec, A. Prem

 

Sreda, 21. 8. 2019, 9.00

Prostor:  IP

Modul:  REJA ŽIVALI

Izpitna komisija: M. Zobec, U. Trobec, A. Prem

 

Sreda, 21. 8. 2019, 9.30

Prostor:  IP

Modul:  PREDELAVA MLEKA

Izpitna komisija: U. Trobec, M. Zobec, A. Prem

 

Sreda, 21. 8. 2019, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  OSNOVE ŽIVILSTVA

Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, U. Ogrinc

 

Sreda, 21. 8. 2019, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  TRAJNO PECIVO

Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, U. Ogrinc

 

Sreda, 21. 8. 2019, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  PREDELAVA MESA

Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, U. Ogrinc

 

Sreda, 21. 8. 2019, 7.30

Prostor:  telovadnica

Predmet:  ŠPORTNA VZGOJA in OIV oz. ID – Športni dan

Izpitna komisija: D. Škerl, I. Adamčič, K. Teršar Zalar

 

Četrtek, 22. 8. 2019, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno

Nadzorni učitelj: N. Vrčko Novak

 

Četrtek, 22. 8. 2019, 10.00

Prostor:  ZGO

Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno

Izpitna komisija: N. Vrčko Novak, G. Kastelic, I. Adamčič

 

 

Četrtek, 22. 8. 2019, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (rastlinski del)

Izpitna komisija: M. Hrastelj, A. Bartolj Bele, K. Junc

 

Četrtek, 22. 8. 2019, 8.00

Prostor:  SJV

Modul:  UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, K. Junc, M. Hrastelj

 

Četrtek, 22. 8. 2019, 8.00

Prostor:  SJV

Modul:  PRIDELAVA SADJA, ZELENJAVE IN OLJARIC

Izpitna komisija: K. Junc, A. Bartolj Bele, M. Hrastelj

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  in PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do četrtka, 22. 8. 2019, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.