RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV (jesenski rok 2020)

Sreda, 19. 8. 2020, 7.30

Prostor: SJV

Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Izpitna komisija: D. Francekovič, K. Junc, S. Hude

 

Sreda, 19. 8. 2020, 8.00

Prostor: SJV

Modul:  PREDELAVA SADJA, ZELENJAVE IN OLJARIC

Izpitna komisija: K. Junc, S. Hude, U. Ogrinc

 

Sreda, 19. 8. 2020, 8.30

Prostor: SJV

Modul:  SLADICE

Izpitna komisija: D. Košak, S. Hude, U. Ogrinc

 

Sreda, 19. 8. 2020, 7.30

Prostor: MA2

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (živinorejski del)

Izpitna komisija: U. Trobec, M. Zobec, R. Kus Pisek

 

Sreda, 19. 8. 2020, 8.00

Prostor: MA2

Modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI

Izpitna komisija: U. Trobec, M. Zobec, R. Kus Pisek

 

Sreda, 19. 8. 2020, 9.00

Prostor: MA2

Modul:  OSKRBA ŽIVALI

Izpitna komisija: M. Zobec, U. Trobec, R. Kus Pisek

 

Četrtek, 20. 8. 2020, 7.30

Prostor:  MA1

Predmet:  MATEMATIKA - pisno

Nadzorni učitelj: P. Seničar

 

 

Četrtek, 20. 8. 2020, 10.00

Prostor:  MA1

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Seničar, I. Adamčič

 

Četrtek, 20. 8. 2020, 7.30

Prostor: SJV

Modul:  VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV

Izpitna komisija: B. Činkole, D. Francekovič, I. Adamčič

 

Petek, 21. 8. 2020, 7.30

Prostor: MA1

Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE Z VARSTVOM RASTLIN

Izpitna komisija: J. Ucman, M. Prus, M. Hrastelj

 

Petek, 21. 8. 2020, 8.00

Prostor:  MA1

Modul:  NAPRAVA TRAJNEGA NASADA

Izpitna komisija: M. Prus, M. Hrastelj, J. Ucman

 

Petek, 21. 8. 2020, 8.30

Prostor:  MA1

Modul:  TRAJNOSTNI RAZVOJ

Izpitna komisija: M. Hrastelj, M. Prus, J. Ucman

 

Petek, 21. 8. 2020, 7.30

Prostor: Telovadnica

Modul:  ŠPORTNA VZGOJA

Izpitna komisija: D. Škerl, A. Zoran, I. Adamčič

 

Ponedeljek, 24. 8. 2020, 7.30

Prostor: SJV

Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno

Nadzorni učitelj: Z. Križman

 

Ponedeljek, 24. 8. 2020, 10.00

Prostor: SJV

Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno

Izpitna komisija: Z. Križman, T. Mavsar, A. Prem

 

Torek, 25. 8. 2020, 7.30

Prostor: SJV

Modul:  DRUŽBOSLOVJE

Izpitna komisija: R. Kus Pisek, N. Jarc, A. Divjak

 

 

Torek, 25. 8. 2020, 8.00

Prostor: SJV

Predmet:  SOCIOLOGIJA

Izpitna komisija: N. Vrčko Novak, R. Kus Pisek, A. Divjak

 

Sreda, 26. 8. 2020, 7.30

Prostor: SJV

Modul:  TEMELJI PRIDELAVE ZELENJAVE

Izpitna komisija: B. Punčuh, M. Kralj, D. Škerl

 

Sreda, 26. 8. 2020, 8.00

Prostor: SJV

Modul:  PRODAJA IN SVETOVANJE V KMETIJSTVU

Izpitna komisija: M. Kralj, B. Punčuh, D. Škerl

 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do torka, 25. 8. 2020, do 8.00, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.