Vinske poti po Evropi oziroma Putevi vina Europom

V mesecu oktobru se je na Grmu Novo mesto odvijalo zaključno srečanje v okviru projekta Putevi vina Europom, katerega nosilec je Srednja škola „Sveti Trifun“ sa domom učenika, Aleksandrovac, iz Srbije, poleg naše šole pa je partner v projektu še Srednja škola „Gorče Petrov“ Kavadarci ,iz  Severne Makedonije. 

V okviru projekta so tako dijaki in učitelji iz Srbije in Severne Makedonije spremljali dozorevanje grozdja, se udeležili šolske trgatve, spoznavali šolo in šolsko posestvo, lepote Slovenije in seveda obiskali tri znane vinske kleti v tem delu Slovenije, to so Vinska klet Colnar, Vinska klet Kerin in Klet Krško. 

V času trajanja projekta pa so naši dijaki v mesecu maju obiskali svoje vrstnike na Srednji školi „Gorče Petrov“ Kavadarci, v Severni Makedoniji. Tam so spoznavali rez vinske trte in zelena dela na različnih gojitvenih oblikah. Obiskali so tudi klet Tikveš, ki velja za največjo klet v tem delu Evrope. 

Naši dijaki so se udeležili tudi srečanja na Srednji školi „Sveti Trifun“ sa domom učenika, Aleksandrovac, v Srbiji, kjer so spoznavali način vzgoje in oskrbe vinske trte v Srbiji. Prepoznavali so bolezni in škodljivce vinske trte, značilne za ta letni čas in načrtovali zatiranje le-teh. 

V projektu, ki je trajal dve leti je s strani naše šole sodelovalo 5 dijakov programa kmetijsko-podjetniški tehnik, ki so si za svojo poklicno pot izbrali strokovne module s področja vinogradništva in kletarstva.  

Cilj projekta je bil izboljšanje zaposlitvenih možnosti dijakov s področja vinogradništva in vinarstva, dvig podjetniških kompetenc, spoznavanje vinogradništva kot panoge v tujini ter razvijanje kreativnosti dijakov in timskega dela.  

Projekt je bil zasnovan tako, da so imeli vsi udeleženci projekta možnost sodelovati na vseh predhodno dogovorjenih aktivnostih tako s področja teorije, kakor s področja prakse. Tako so udeleženci osvojili vsa znanja, spretnosti in veščine, ki so bile v projektu načrtovane. 

Udeleženci projekta so tako spoznavali tudi komunikacijske jezike partnerskih šol. Spoznavali so potrebe po izobraževanju s področja vinogradništva in vinarstva v posamezni partnerski organizaciji. Prav tako so spoznavali kulturo posamezne države partnerice v projektu. 

S strani Grma Novo mesto je aktivnosti koordinirala Mateja Prus.