Vizija in vrednote šole

Vizija šole

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija bo postala uveljavljeno in uspešno regijsko učno, strokovno in razvojno središče, ki bo v sodelovanju s partnerji skrbelo za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje mladine ter odraslih na biotehniških področjih in področjih, ki so povezana z razvojem podeželja in mestnih okolij. 

Vrednote šole

  • odprta komunikacija med vsemi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu,
  • odgovornost,
  • strokovnost,
  • spoštovanje različnosti,
  • poštenost,
  • pripadnost,
  • ustvarjalnost in inovativnost,
  • znanje,
  • delavnost,
  • varovanje narave in okolja.