|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

    VPIS

    Vpis v šolskem letu 2017/2018  

    V začetni letnik tehniške gimnazije je vpisanih 33 dijakov, v začetne letnike poklicnega, strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja pa 171 dijakov.

    Vpis v začetne letnike v šolskem letu 2017/2018
     

    Vrsta programa Poklic Št. dijakov
    Tehniška gimnazija / 33
    Srednje strokovno izobraževanje Kmetijsko-podjetniški tehnik 23
    Naravovarstveni tehnik 22
    Srednje poklicno izobraževanje Gospodar na podeželju 23
    Vrtnar 6
    Cvetličar 7
    Slaščičar 19
    Mesar 7
    Nižje poklicno izobraževanje Pomočnik v biotehniki in oskrbi 15
    Poklicno-tehniško izobraževanje Kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI 9
    Hortikulturni tehnik - PTI 7
    SKUPAJ:                                                              171

     

    Oblikovanje oddelkov in razredniki

    Tehniška gimnazija
     

    Razred Dijaki Dijakinje Skupno št. dijakov Razrednik
    1. A 3 14 17 Vojka Zupančič
    1. B 5 11 16 Rebeka Pirnar
    2. A 6 14 20 Gabrijela Šturm
    2. B 4 11 15 Alenka Prem
    3. A 6 19 25 Sonja Golob
    3. B 5 20 25 Mitja Turk
    4. A 4 19 23 Gregor Kastelic
    4. B 8 16 24 Jana Goršin Fabjan
    SKUPAJ 41 124 165  

     
    Poklicno in strokovno izobraževanje po posameznih oddelkih
     

    Razred Dijaki Dijakinje Skupno št. dijakov Razrednik
    1. C 14 9 23 Renata Kus Pisek
    1. D 5 17 22 Mateja Okleščen
    1. E 19 4 23 Marko Hrastelj
    1. FG 4 9 13 Katja Junc
    1. HI 9 17 26 Tatjana Mavsar
    1. J 5 10 15 Helena Košmerlj
    2. C 19 7 26 Damir Škerl
    2. DE 9 16 25 Sabina Nemanič
    2. F 22 4 26 Matej Zobec
    2. GH 2 15 17 Boštjan Punčuh
    2. IJ 10 11 21 Stanislava Hude
    2. K 6 8 14 Franc Jarc
    2. L 2 6 8 Nina Jarc
    3. C 20 10 30 Zdravka  Križman
    3. D 10 6 16 Andrej Zoran
    3. E          8 18 26 Zvijezdana Cujnik
    3. FG 20 2 22 Tanja Loparec
    3. HIJ 8 17 25 Barbara Činkole
    4. C 19 8 27 Mojca Vrečer
    4. D 5 13 18 Helena Fortuna Jelenc
    4. EF 7 9 16 Andreja Bartolj Bele
    5. AB 10 9 19 Primož Franko
    SKUPAJ 233 225 458  

     
    Skupaj je v šolskem letu 2017/2018 vpisanih 623 dijakov, od tega je 349 deklet in 274 fantov. Oblikovanih imamo 30 oddelkov.