Šolski koledar

MIZŠ vsako leto ob zaključku šolskega leta izda koledar za novo šolsko leto. V koledarju so opredeljeni prazniki, počitnice, ocenjevalna obdobja in zaključek pouka ter glavni izpitni roki. Znotraj te razporeditve šola opredeli aktivnosti, ki so zanjo pomembne. V skladu s spremembami Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (UL RS št. 78/07 in 45/10) lahko šole same določijo 2 dneva pouka drugače, kot ju določa šolski koledar ministra. Na naši šoli bomo izvedli del vzgojno-izobraževalnega dela oz. aktivnosti za dijake strokovnih in poklicnih programov tudi v skladu z naravo dela in aktivnostmi, ki jih šola izvaja in v katere vključuje dijake.

*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

** 1. in 3. letniki imajo en dan namenjen sistematskim pregledom

DAN

DATUM

OBRAZLOŽITEV

četrtek

1. september 2022

Začetek pouka

sreda

14. september 2022

1. roditeljski sestanek – 1. letniki

sreda

21. september 2022

1. roditeljski sestanek – višji letniki

ponedeljek - četrtek

17. oktober -

20. oktober 2022

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

četrtek

27. oktober 2022

Dan odprtih vrat

petek

28. oktober 2022

Kruh miru

ponedeljek

31. oktober 2022

Dan reformacije

torek

1. november

Dan spomina na mrtve

sreda - petek

2. november -

4. november 2022

Jesenske počitnice

ponedeljek - četrtek

14. november -

17. november 2022

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

sreda

7. december 2022

Dobrodelni bazar

ponedeljek - četrtek

12. december -

15. december 2022

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

petek

16. december 2022

Projekt: Postani naš dijak za en dan (gimnazijski program)

petek

23. december 2022

Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

nedelja

25. december 2022

Božič

ponedeljek

26. december 2022

Dan samostojnosti in enotnosti

torek - petek

27. december - 30. december 2022

Novoletne počitnice

nedelja - ponedeljek

1. januar – 2. januar 2023

Novo leto

sreda

11. januar 2023

Projekt: Postani naš dijak za en dan (strokovni in poklicni programi)

ponedeljek –

petek

23. januar – 27. januar 2023

Virtualni dnevi Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije

petek

13. januar 2023

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

sreda

18. januar 2023

2. roditeljski sestanek

od ponedeljka do petka

30. januar -

3. februar 2023

Zimske počitnice

sreda - sreda

1. februar – 1. marec  2023

Zimski izpitni rok

torek

7. februar 2023

Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom

sreda

8. februar 2023

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

ponedeljek

13. februar 2023

Začetek poklicne mature – zimski izpitni rok

ponedeljek

13. februar 2023

Zaključni izpit – slovenščina (zimski izpitni rok)

torek

14. februar 2023

Pisni izpit PM iz matematike, angleščine

torek - četrtek

14. februar - 16. februar 2023

Ustni izpiti ZI

sreda

15. februar 2023

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

četrtek - sobota

16. februar  - 25. februar 2023

Ustni izpiti PM

petek in

sobota

17. februar - 18. februar 2023

Informativna dneva za vpis v srednje šole 

ponedeljek

20. februar 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

ponedeljek

13. marec 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

torek

7. marec 2023

Predmaturitetni preizkus iz slovenščine - esej

petek

10. marec 2023

Zaključek ocenjevalnega obdobja in pouka za dijake 2. letnikov SPI (2. efgh)

ponedeljek - četrtek

13. marec -

16. marec 2023

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

sreda

5. april 2023

Roditeljski sestanek za starše dijakov v predzadnjih letnikih

nedelja

9. april 2023

Velika noč

ponedeljek

10. april 2023

Velikonočni ponedeljek

torek - petek

11. april -

14. aprila  2023

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

sreda

26. april 2023

Dan šole

četrtek

27. april 2023

Dan upora proti okupatorju

petek

28. april

Prvomajske počitnice

ponedeljek - torek

1. maj – 2. maj 2023

Praznik dela

četrtek

4. maj 2023

SM, slovenščina (Izpitna pola 1 – esej)

petek

19. maj 2023

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike

ponedeljek

22. maj 2023

Razdelitev spričeval za zaključne letnike

torek -  petek

23. maj - 26. maj 2023

Priprava na SM, PM, ZI

torek - četrtek

23. maj - 25. maj 2023

Izpitni rok za izboljševanje ocene za zaključne letnike (predmetni izpiti)

četrtek

25. maj 2023

Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju za zaključne letnike (dopolnilni in popravni izpiti)

sobota

27. maj 2023

Začetek splošne in poklicne mature

Pisni izpit SM, PM iz angleščine

ponedeljek

29. maj 2023

Pisni izpit SM (Izpitna pola 2), PM iz slovenščine

sreda

31. maj 2023

Pisni izpit SM iz kemije

petek

2. junij 2023

Pisni izpit SM iz biotehnologije

sobota

3. junij 2023

Pisni izpit SM, PM iz matematike

torek

6. junij 2023

Pisni izpit SM iz nemščine

torek

6. junij 2023

Zaključni izpit – slovenščina (spomladanski izpitni rok)

torek

6. junij 2023

Pisni izpit SM iz nemščine

sreda - torek

7. junij – 13. junij 2023

Ustni izpiti ZI

sreda

7. junij 2023

Pisni izpit SM iz zgodovine

četrtek

8. junij 2023

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

petek

9. junij 2023

Pisni izpit SM iz biologije

ponedeljek - sreda

12. junij - 21. junij 2023

Ustni izpiti SM, PM (izjemoma 3. junija in 10. junija 2023)

četrtek

15. junij 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

četrtek

22. junij 2023

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike

petek

23. junij 2023

Proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka za ostale letnike ter razdelitev spričeval

nedelja

25. junij 2023

Dan državnosti

ponedeljek - četrtek

26. junij - 31. avgust 2023

Poletne počitnice

ponedeljek - torek

26. junij

Spomladanski izpitni rok

sreda

5. julij 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na spomladanskem izpitnem roku

ponedeljek

10. julij 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na spomladanskem izpitnem roku

torek

15. avgust 2023

Marijino vnebovzetje

sreda - sreda

16. avgust – 27. september 2023

Jesenski izpitni rok

ponedeljek

21. avgust 2023

Razdelitev spričeval dijakom, ki so na PUD-u do 11. avgusta 2023

sreda

23. avgust 2023

Začetek jesenskega izpitnega roka SM, PM

Pisni izpit SM (Izpitna pola 1 in 2), PM iz slovenščine

sreda - petek

23. avgust -

1. september 2023

Ustni izpiti SM in PM

sreda

23. avgust 2023

Zaključni izpit – slovenščina (jesenski izpitni rok)

četrtek

24. avgust 2023

Pisni izpit SM, PM iz matematike

četrtek - ponedeljek

24. avgusta - 28. avgusta 2023

Ustni izpiti ZI

petek

25. avgust 2023

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*,  PM iz angleščine

sobota

26. avgust 2023

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

ponedeljek

28. avgust 2023

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

torek

29. avgust 2023

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

sreda

30. avgust 2023

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

četrtek

31. avgust 2023

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

četrtek

31. avgust 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

petek

8. september 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na jesenskem izpitnem roku

petek

15. september 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na jesenskem izpitnem roku