Delovanje v UNESCO ASP mreži šol

V šolskem letu 2020/21 bodo na šoli potekale dejavnosti v sklopu UNESCO ASP mreže šol v Sloveniji. Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma - planeta Zemlje. Dejavnosti, v katere se bomo vključili, so različne od sodelovanja v že obstoječih projektih do izobraževanj in sodelovanja na srečanju šol. Dejavnosti bomo koordinirali skupaj z Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, ki v mreži delujejo že dalj časa.

 

Koordinatorica: Renata Kus Pisek

 

logo-clanica.jpg