Dijaki dijakom za varno mobilnost

PROJEKT DIJAKI DIJAKOM ZA VARNO MOBILNOST

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija se je  vključila v projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost. Cilj projekta je ozavestiti čim večje število dijakov o pomenu varne mobilnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu ter dijake spodbuditi k razvoju pozitivnega odnosa do okolja.

Dijaki bodo v okviru projekta opravljali različne preventivne aktivnosti, predstavljali svoje dosežke in se medsebojno povezovali. V ta namen na šoli deluje klubov Dijaki za varno mobilnost.

Dijaki, ki se želite pridružiti klubu, to lahko storite pri profesorici N. Jarc.

 

Dijaki, ki že sodelujejo pri projektu vrstnikom priporočajo, da si ogledajo spodnje povezave:

 

Prva delavnica:

ZAVOD VARNA POT: 5x STOP je COOL

  

V sredo, 20. 2. 2018, so se dijaki 1. letnikov biotehniške gimnazije udeležili delavnice Zavoda Varna pot 5x STOP je COOL. Anja Žurga je ob številnih primerih in resničnih zgodbah prikazala kako naj dijaki ravnajo v prometu, da bodo kar najbolj varni (varnostni sistemi, telefon in sms v prometu, naletna teža in reakcijskega čas, diskusija o odnosu in nevarnostih alkohola). Andrej Pegan pa je z dijaki delil svojo izkušnjo prometne nesreče, v kateri je utrpel hudo poškodbo glave.

Druga delavnica:

NERVteh: Uporaba mobilnih naprav med vožnjo

V petek, 23. 3 . 2018, so se dijaki kluba Dijaki za varno mobilnost udeležili delavnice »Uporaba mobilnih naprav med vožnjo«. Delavnica je bila sestavljena iz dveh delov. Najprej so poslušali predavanje dr. Jaka Sodnika o človeških čutilih, spominu in pozornosti. Nato se je vsak dijak preizkusili na simulatorju vožnje.

Simulator je odlično orodje v katerem lahko dijaki varno preverijo poznavanje cestno prometnih predpisov in se naučijo odreagirati v nevarnih situacijah. Sprva so vozili brez mobilnih naprav in nato z uporabo telefona (pogovor). Ugotovili so, da je opravljanje več nalog hkrati zelo zahtevno in da uporaba mobilnega telefona močno zmanjša njihovo pozornost na dogajanje v prometu. Vsak dijak je lahko preveril uspešnost vožnje (koliko prekrškov so naredili, ali so dovolj spremljali dogajanje okoli sebe …). Dijaki so po e-pošti prejeli natančno analizo svoje vožnje, na podlagi katere bodo svoje vedenje v prometu lahko še izboljšali.