Dijaki programa kmetijsko-podjetniški tehnik sodelovali na delavnici opolnoMOČEN KMET

Mladi kmetje predstavljajo prihodnost slovenskega kmetijstva in s tem pomembno sooblikujejo tudi naše okolje. S svojim kmetovanjem prispevajo k prehranski oskrbi, ohranjajo krajino, krepijo pa tudi razvoj podeželja.

Dijaki programa kmetijsko-podjetniški tehnik (4.d in 4. f) so sodelavali na delavnici opolnoMOČEN KMET, ki jo je organizirala Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) v torek, 14. maja 2019, v prostorih Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije.

 

Skupinska slika delavnice opolnoMOČEN KMET