Katalog delavnic za OŠ in vrtce

 

 

ZADEVA: PONUDBA DEJAVNOSTI NA GRMU NOVO MESTO – CENTRU BIOTEHNIKE IN TURIZMA (Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija ter Srednja šola za gostinstvo in turizem)

 

 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija ter Srednja šola za gostinstvo in turizem organizirata vsako leto za učence osnovnih šol in njihove starše predstavitev šole in izobraževalnih programov ter možnosti, ki jih daje podeželski prostor nasploh. Predstavimo jim tudi dodatno ponudbo kot dopolnilne dejavnosti šole.

 

V našem interesu je, da se predstavimo čim večjemu številu učencev in jim tako posredujemo kar največ informacij, ki jih bodo potrebovali pri izbiri za nadaljnje izobraževanje, kot tudi možnosti za preživljanje prostega časa. Pomembno sporočilo, ki ga je možno posredovati preko tovrstnih programov, je tudi ozaveščanje mladih o tem, kako pomembna je skrb za okolje, zdravje in življenjski prostor.

 

Glede na to, da boste ob koncu šolskega leta načrtovali dejavnosti za novo šolsko leto (športne dneve, naravoslovne dneve, oglede, poklicno orientacijo, programe za nadarjene, raziskovalne dejavnosti, izkustveno učenje…), vas že sedaj obveščamo o možnostih za sodelovanje. Ponujene aktivnosti so dobra priložnost, da realizirate učne vsebine po vašem učnem načrtu.

 

  • Prva so zagotovo »Z bistro glavo v naravo«, ki bodo, v šolskem letu 2021/2022, potekali po dogovoru. Dnevi odprtih vrat omogočajo izvajanje naravoslovnih, tehniških in športnih dni, oglede razstav, spoznavanje poklicev, socialnih veščin itd. Jeseni vas bomo s tem ponovno seznanili. Takrat se boste lahko tudi prijavili. 
  • Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem bo potekal DAN ODPRTIH VRAT. O datumu in temi dneva odprtih vrat in delavnicah vas obvestimo naknadno.
  • Ponudba delavnic, v okviru dneva odprtih vrat, ter dodatna ponudba različnih dejavnosti veljajo skozi celo šolsko leto. Povezavo do kataloga najdete na http://ksgrm.net/katalog-delavnic-za-os-vrtce . Osnovne šole, vrtce in srednje šole vabimo, da to ponudbo koristite za pokrivanje pouka in dejavnosti, ki jih izvajate v sklopu pouka kot dodatno ponudbo šole (nadstandard) ali kot prosto izbiro.

 

Preko tovrstnega sodelovanja vidimo odlično priložnost, da se mladi srečajo z naravo in spoznajo pomembnost ohranjanja njenih vrednot. Veseli bomo, če boste z vašimi željami, pobudami in novimi idejami to ponudbo še dopolnili.

 

Dejavnosti se lahko izvajajo:

 

  • na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji (šolsko posestvo, laboratoriji, poskusno polje, rastlinjaki, jahalnica, učne poti...);
  • na Srednji šoli za gostinstvo in turizem (učilnica kuharstva, strežbe, turizma, v oklici šole – Ragov log);
  • na Gostišču na trgu, Hiši kulinarike in turizma ali
  • na lokaciji, ki jo izbere osnovna šola ali vrtec (v kolikor ima šola pogoje za izve

 

 

NAČIN DELA IN VSEBINA DELAVNIC: Po dogovoru in prilagojeno starosti otrok oz. učencev.

 

VELIKOST SKUPINE: Po dogovoru.

 

TRAJANJE: Po dogovoru.

 

CENA: 2 € na udeleženca, ne glede na vsebino izbranega programa.

 

PRIJAVE: Potrebna  je predhodna najava in uskladitev programa.

 

Za Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo pokličite na tel. številko 07 39 34 725 (Marjana Kos), 07 39 34 718 (Irena Avsenik) ali pišite na e-naslov: marjana.kos@guest.arnes.si.

 

Za Srednjo šolo za gostinstvo in turizem pokličite na tel. številko 07 373 16 38 (Anita Beguš) ali pišite na e-naslov: anita.begus@guest.arnes.si ali ssgt.nm@guest.arnes.si.

 

 

Veseli bomo, če se boste odločili sodelovati z nami.

 

 

Želimo Vam prijeten zaključek šolskega leta. Prejmite lep pozdrav izpod sončne Trške gore.

 

 

 

 

                                                                                                           Direktor:

                                                                              Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet., l. r.