Naši dijaki na ogledu v Regijskem centru za ravnanje z odpadki

Petek, 16. 11. 2018, smo 3. letniki biotehniške gimnazije in študenti naravovarstva preživeli v največji "tovarni" za ločevanje odpadkov v Sloveniji  -  na Regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana. Na lastne oči smo se prepričali, kako iz mešanih odpadkov ločijo posamezne vrste odpadkov na nadaljnjo predelavo. Poleg tega pridobivajo tudi bioplin in rodovitni kompost. Kar pa nas je najbolj presenetilo, je bila količina običajnih plastičnih vrečk, ki jih uporabniki odvržejo skupaj z organskimi odpadki v rjavi zabojnik. Pri kompostiranju, seveda, ta plastika nikamor ne izgine. Še po tem, ko kompost presejejo, se dobro vidijo koščki plastike med kompostom. Nauk zgodbe: NE MEČITE OBIČAJNIH PLASTIČNIH VREČK V RJAVE ZABOJNIKE ALI NA KOMPOSTNE KUPE!

Irena Kurajić