Obeležitev 10-letnice programa naravovarstveni tehnik

»Nekje visoko gori na Gorjancih kipi črno pečevje. Med pečevjem se pa širi cvetnik, prav majhen vrtec, ves poln najlepših in najblagodušnejših rožic.«

                                                           (Janez Trdina, Bajke in povesti o Gorjancih)

 

Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji že 10 let izobražujemo dijake v programu naravovarstveni tehnik. Naravovarstvene teme postajajo v današnjem času vedno bolj aktualne, zlasti za mlade generacije. Mladi skozi izobraževalni proces pridobivajo nova znanja in izkušnje, tudi v sodelovanju s partnerji iz okolja. Zato smo se skupaj s partnerji odločili, da ob 10-letnici programa predstavimo naše sodelovanje tudi staršem dijakov in širši javnosti.

V soboto, 11. maja 2019, smo, na zavodu Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, obeležili 10-letnico programa naravovarstveni tehnik.

Osrednja prireditev, z naslovom »Naravovarstveni programi v praksi – na primeru Miklavža na Gorjancih«, je potekala ob 12. uri, v veliki predavalnici, na Sevnem, pod Trško goro. Prireditev smo organizirali v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in Društvom Gorjanske košenice. Kulturni program so pripravili dijaki programa naravovarstveni tehnik, projekt »Življenje traviščem« je predstavil g. Matej Simčič (Zavod RS za varstvo narave), g. Franci Bratkovič, predstavnik društva, pa delovanje Društva Gorjanske košenice. Dijaki naše šole so za ta dogodek izdelali tudi zanimive izdelke iz vejevja ter z njimi okrasili okolico šole.