Podjetnost

 

Šola je tudi v letošnjem letu vključena v program Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki sistematično razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter učence usposablja za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. Program poteka po okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Konzorcij sodelujočih šol vodi Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, vključene so še tri osnovne šole: OŠ Center, OŠ Grm in OŠ Šmihel.

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:
- zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti učencev, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,

- oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,

- zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

 

Koordinator: Mitja Turk

 

 

 

 

Startup vikend

 

Šola se tudi v letošnjem letu vključuje v aktivnosti dijaškega Startup vikenda. Program poteka po okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Konzorcij sodelujočih šol vodi Gimnazija Novo mesto, naša šola sodeluje kot eden od partnerjev. V središču aktivnosti na Startup vikendu je proces usposabljanja dijakov za uresničevanje lastnih zamisli. To zahteva povezovanje znanja, obvladovanje veščin, spretnosti in postopkov, pa tudi način razmišljanja, ki poudarja osebno odzivnost posameznika in sodelovanje z drugimi. Proces dela je zasnovan tako, da dijaki v sodelovanju s predstavniki lokalnega okolja (organizacije v lokalni skupnosti, podjetniki, inovatorji in drugi) povezujejo pridobljene informacije in spretnosti ter jih preoblikujejo v kakovostno znanje na temelju lastne angažiranosti. Poudarjena je praktična komponenta reševanja problema, podprta z zmožnostmi analiziranja in sintetiziranja ter podjetnim ravnanjem. Pri dijakih se tako spodbuja in razvija ustvarjalnost in inovativnost, ki sta pogoja za razvoj podjetnosti.

 

Koordinator: Mitja Turk