Pomoč dvoživkam - dijaki smo prenašali žabice

Dijaki 1. in 4. letnika Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, program naravovarstveni tehnik, smo se, 22. 3. 2023, odpravili v krajinski park Radensko polje, z namenom seznaniti se z avtentičnim varstvom dvoživk. Prenašanje žabic čez cesto oz. pomoč žabicam poteka v številnih krajih po Sloveniji, mi smo si izbrali nam najbližjo lokacijo.  Ob pozni popoldanski uri smo se odpeljali proti Žabji hiši v Malo Račno pri Grosuplju, kjer smo najprej spoznali osnovne značilnosti dvoživk in razlike med vrstami. Ko se je zmračilo, smo se odpeljali do nekaj kilometrov dolge, začasne ograje, ki je bila postavljena ob prometni cesti z namenom, da prepreči žabam (tako namreč pogovorno poimenujemo vse brezrepe dvoživke) prehod čez njo. Žabe se namreč v pomladnem času, ko je nekaj dni zapored večerna temperatura nad 5° C, selijo iz zimskih počivališč do vodnih objektov, kjer opravijo odlaganje mresta. V kolikor jim selitveno pot prečka cesta, le-ta predstavlja veliko nevarnost zaljubljenim dvoživkam. Da jih vozniki ne povozijo, jim ljudje pomagamo tudi na način, da jih ob ograji poberemo v vedra in varno prenesemo čez cesto. Ob tem določimo še vrsto in število dvoživk. Ob »taxiranju« žabic je pomembno, da pazimo na lastno varnost, ki je vedno na 1. mestu. Z našim prostovoljnim delom smo okrog 21. ure zaključili in se polni vtisov srečno vrnili v šolo.