Predstavitev programa
CVETLIČAR
želim se vpisati

CVETLIČAR

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
ki ti da vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoje ZAKAJ-e,
kjer spoznaš cvetje in njegovo simboliko,
kjer iz različnih materialov ustvariš nekaj lepega in drugačnega,
kjer lahko razviješ svojo ustvarjalnost in s cvetjem pričaraš nasmeh. 
To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Dijaški dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Je v isti zgradbi kot šola.
Ker je odmaknjen od mestnega vrveža, ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Kontakt: dom.grm.nm@gmail.com

KJE SMO?

Smo na čudoviti lokaciji izven centra mesta. Na relaciji Novo mesto-Sevno-Novo mesto so urejene tri proge mestnega potniškega prometa, ki jih koristijo dijaki šole. Veliko dijakov se do šole pripelje tudi s šolskimi linijami. Avtobusi jih pripeljejo v šolo in odpeljejo proti domu. 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30.
Dodatni pouk in del interesnih dejavnosti lahko poteka tudi v popoldanskem času. Zaradi dijakov – vozačev se šola odpre že ob šestih zjutraj. 

PREDMETNIK

PRAKTIČNI POUK

Ves praktični pouk je del kompetenčno zasnovanih strokovnih modulov, kjer se dijaki seznanijo s pogoji in načini dela. Ob vajah urijo strokovno znanje, ki so ga pridobili pri teoretičnem delu strokovnih modulov. 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Praktično usposabljanje z delom (PUD) dijaki večinoma opravljajo pri delodajalcih.  Namen PUD-a je, da se dijaki srečajo z realnim delovnim okoljem in vsemi njegovimi zahtevami, da dijaki dokažejo stopnjo samostojnosti in odgovornosti ter s tem potrdijo svoje kompetence.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program cvetličar se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

ZAKLJUČNI IZPIT

Dijak, ki uspešno zaključi 3. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, pristopi k opravljanju zaključnega izpita. Ta obsega pisni in ustni izpit iz predmeta slovenščina in zaključno delo, ki se opravlja kot izdelek oz. storitev z zagovorom in je vezan na njihovo poklicno področje.

ZAPOSLITEV ALI NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Cvetličar se lahko zaposli v cvetličarnah, vrtnarijah in vrtnarskih centrih, ima pa tudi možnosti samozaposlitve. 

Dijak lahko nadaljuje šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (model 3+2);
npr. hortikulturni tehnik (PTI).

OBLIKOVANJE CVETLIČNIH VEZAV

V strokovnem modulu dijaki
spoznavajo cvetje in njegovo simboliko.  Odkrivajo zgodovino aranžiranja in preslikavo v današnji čas. Izdelujejo šopke, namizne in nagrobne aranžmaje, poročne in žalne dekoracije in zavijajo darila.

PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽERSKEGA MATERIALA

Strokovni modul nudi poznavanje naravnih in umetnih aranžerskih materialov, orodja in pripomočkov za delo v cvetličarni in rokovanje z njimi ter izdelovanje cvetličarskih polizdelkov iz naravnih materialov, ki jih uporabljajo pri aranžiranju.

IZBIRNI MODULI (PRIPRAVA IN IZDELAVA ŠOPKOV, ARANŽMAJEV IN NASADKOV, ŽALNA FLORISTIKA, POROČNA FLORISTIKA, DEKORACIJE V CVETLIČARSTVU)

Dijaki pri izbirnih strokovnih modulih pridobijo poglobljeno znanje o rezanem cvetju in zelenju; spoznavajo sobne rastline in materiale iz narave in balkonskega cvetja. Naučijo se pripravljanja nasadov iz sobnih rastlin, sukulent in balkonskega cvetja. Spoznavajo tehnike izdelave in posebnosti žalne in poročne floristike. Naučijo se spremljati praznike in pomembne dogodke skozi cvetlične dekoracije.

POSEBNOSTI

- sodobni načini poučevanja
- zanimivi strokovni moduli (odprti kurikul)
- teoretične in praktične vsebine s ciljem boljše zaposljivosti po končanem izobraževanju
- možnost pridobitve izpita za traktor
- pouk v naravi

projekti in dogodki

Dijaki programa cvetličar bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip GRM-a

MNENJA

Vida Hlebec

Ravnateljica

Zgodba o cvetličarstvu se je na naši šoli začela s praznikom cvetja na Otočcu, kjer smo več let uživali v edinstveni postavitvi cvetja na tekoči vodi.

Prva generacija cvetličarjev se je k nam vpisala v šolskem letu 2002/2003. Od takrat smo številne cvetličarke in cvetličarje izobrazili za enega najbolj kreativnih in navdihujočih poklicev. Ustvarjalni dosežki cvetličarjev bogatijo in spremljajo človeka v vseh življenjskih situacijah.
Tudi na šoli dijaki programa cvetličar poskrbijo za vse praznične okrasitve in dekoracije ob posebnih dogodkih. Z veseljem se udeležijo
različnih državnih in mednarodnih tekmovanj, kjer dosegajo odlične rezultate.

Ponosni smo na naše cvetličarje, ki so postali mojstri svojega poklica.

Jaka Petković

Predsednik dijaške skupnosti

Kmetijska šola Grm je res nekaj posebnega! Odmaknjenost od mesta, mir in lepota naravne okolice pripomorejo k dobremu vzdušju na šoli med dijaki in tudi profesorji.

Vsak dan, ko pridemo v šolo, se udeležujemo pouka v učilnicah, ki so opremljene za potrebe različnih predmetov: od laboratorijev do učilnic za strojništvo in kmetijstvo. Kombinacija tega z dobro razlago naših profesorjev omogoča kvaliteten pouk, ki je sproščen in pogosto celo zabaven. 

Profesorji pa niso na voljo le med šolsko uro, temveč nam nudijo pomoč tudi izven pouka. Z nami se dogovarjajo in se nam skušajo prilagoditi, kar vsem dijakom omogoča, da se pri učnem procesu kar najbolje izkažemo.

Na biotehniški gimnaziji se vsak dan srečujemo z nenavadnimi, a zelo učinkovitimi načini učenja. To je na primer praktično delo v laboratoriju, kjer se naučimo vse - od biokultur do števila bakterij v našem poljubu. 
Velikokrat profesorji opazijo stične točke pri predmetih in jih zato povežejo ter predstavijo istočasno v  razredu (npr. slovenščina in zgodovina). Strokovne ekskurzije z medpredmetnimi povezavami pa so že stalnica v vseh izobraževalnih programih.

Šola ponuja tudi izvrstno toplo malico, pri kateri so možne prilagoditve za osebe, ki ne uživajo mesa ali imajo alergije. 

Na šoli in v njeni prelepi okolici najdemo tudi veliko prostora za druženje s
prijatelji, ko čakamo na avtobus ali zjutraj na začetek pouka.

Upam, da bo tudi kdo od vas naredil ta korak in se nam pridružil.

Boris Lavriha

Dijak

Cvetličar mora imeti široko znanje. Biti mora praktičen, iznajdljiv, spreten, ustvarjalen ... Imeti mora domišljijo!

Prednosti tega poklica so zagotovo delo z rastlinami in ljudmi ter raznolike delovne razmere. Tesen stik z naravo cvetličarju lahko da tudi navdih, ki ga potrebuje za kreacijo cvetličnega izdelka.

Mnenja ostalih dijakov

Za cvetličarski program sem se odločila zaradi ustvarjanja, dela z rastlinami ter želje po poznavanju njihove oskrbe. 
Rebeka Černe 

Kmetijska šola Grm je polna veselja in dobrih ljudi, s katerimi doživiš nepozabne trenutke. 
Kristina Kulovec

Poklic cvetličarstvo sem izbrala zato, ker lahko vsa svoja čustva vnesem v izdelek in uporabljam domišljijo, da ustvarim izdelke, ki bodo razveselile stranke.  
Lara Tomažič 

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021

  Informativni dnevi

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021

  Oddana prijavnica

  Učenec pošlje izpolnjeno prijavnico na izbrano srednjo šolo za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 najkasneje do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021

  Javna objava prijav

  Informacija o številu prijav za vpis v programe po šolah bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021

  Prenosi prijav

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.-21. junij

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

  Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani izbrane šole pisno povabljeni na vpis - vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda; zaželena je fotografija (3,5 x 4,5 cm) za dijaško izkaznico.

 • 1. september

  Prvi šolski dan kot srednješolec

   


 • Postal si 
  Grmčan.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji lahko dobite
  na tel. številkah 07 39 34 718 in 031 708 190 (Irena Avsenik) in e-naslovu: irena.avsenik@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  V šoli je šolska kuhinja, ki dijakom vsak dan pripravi toplo malico. Na izbiro imajo dva menija (osnovni in vegetarijanski). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Kako do naše šole?
  Do naše šole lahko pridete na različne načine. Veliko dijakov se vozi z avtobusom, in sicer z rednimi avtobusnimi linijami. Nekateri dijaki se vozijo z vlakom in presedejo na mestni avtobus, ki jih popelje do naše šole (5-10 minut vožnje iz centra mesta). 
  Veliko naših dijakov pa prihaja iz drugih delov Slovenije. Ti pa so preko tedna nastanjeni v našem dijaškem domu, ki je umeščen v sklop stavbe zavoda na Sevnem 13 (več na: http://dom.grm-nm.si/).
 • Ali lahko kje v šoli počakam na svoj prevoz do doma?
  Seveda, na šoli imamo moderno opremljeno knjižnico, kjer lahko v miru narediš domačo nalogo ali pa se udobno zlekneš v sedežno vrečo in počivaš. Na voljo so ti časopisi, revije, knjige, družabne igre … Knjižnica je odprta do 15.00.
 • Rad/-a nastopam. Ali imam na šoli priložnost pokazati svoj talent?
  Če dobro poješ ali igraš kakšen instrument, te bomo z veseljem povabili v pevski zbor ali v šolski »bend«. Če imaš lep glas, boš lahko vodil/-a naše kulturne prireditve. Tudi za plesalce se vedno najdejo priložnosti, bodoči igralci pa vabljeni v našo angleško gledališko skupino »Bajnof Theatre«!
 • Ali program vsebuje praktični pouk?
  Program vključuje praktični pouk in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD). V šoli se izvaja praktični pouk, kjer se teoretično znanje povezuje s praktičnim. Praktični pouk je za ta program izobraževanja zelo pomemben, zato ga imajo dijaki na urniku povprečno 2-krat tedensko, tj. 14 ur.
 • Ali šola zagotavlja učna gradiva?
  Šolska knjižnica zagotavlja učbeniški sklad in tudi strokovna gradiva, ki so v šolskem letu predpisana za določeno področje.
 • Kako je z delovno obleko?
  Ob vpisu dijaki pomerijo in naročijo delovno obleko, ki jo prejmejo ob začetku izobraževanja. Za program cvetličar je predvidena dvodelna delovna obleka (hlače in delovna bluza brez rokavov), mere pa se ob pomerjanju lahko prilagodijo (konfekcijska številka hlač se lahko razlikuje od zgornjega dela, možno je krajšanje ali daljšanje krojev). Poleg tega dobijo delovni predpasnik z žepi. Potrebujejo pa še nož, škarje za papir, vrtnarske škarje za trše peclje in les, klešče, navajamo jih k nabavi pištole za lepljenje, žagice, kladiva in ostalega materiala, ki ga potrebujejo pri svojem delu.
 • Kdo je lahko delodajalec, pri katerem dijak opravlja PUD?
  Delodajalec mora zagotoviti, da bo dijak pridobil poklicne kompetence, obenem pa mora izpolnjevati pogoje za mentorstvo.
 • Kdo od dijakov programa cvetličar se lahko udeleži tekmovanj?
  Vsak, ki izkaže zanimanje in določeno mero samostojnosti pri delu.