Predstavitev programa
biotehniška gimnazija
želim se vpisati

biotehniška gimnazija

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
ki ti da vedeti, da pripadaš in si sprejet, 
kjer dobiš odgovore na svoje ZAKAJ-e,
kjer lahko razvijaš svojo ustvarjalnost in kritično mišljenje,
ki ti odpre vrata v sodobno znanost, biotehnologijo.
kjer pridobiš odlično znanje iz vseh predmetov,
ki ti omogoča študij katerekoli smeri.
To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Dijaški dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Je v isti zgradbi kot šola.
Ker je odmaknjen od mestnega vrveža, ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Kontakt: dom.grm.nm@gmail.com

KJE SMO?

Smo na čudoviti lokaciji izven centra mesta. Na relaciji Novo mesto-Sevno-Novo mesto so urejene tri proge mestnega potniškega prometa, ki jih koristijo dijaki šole. Veliko dijakov se do šole pripelje tudi s šolskimi linijami. Avtobusi jih pripeljejo v šolo in odpeljejo proti domu. 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30.
Dodatni pouk, del vaj pri biologiji, kemiji in informatiki, laboratorijske vaje in del izbirnih vsebin poteka tudi v popoldanskem času. Zaradi dijakov – vozačev se šola odpre že ob šestih zjutraj. 

PREDMETNIK

BIOTEHNOLOGIJA

Je veda, ki združuje znanja s področja biologije, kemije in tehniških znanosti. Uporablja žive organizme ali njihove dele v koristne namene na področju živilstva, kmetijstva, gozdarstva, medicine, farmacije, veterine in varovanja okolja.

LABORATORIJSKE VAJE

Laboratorijske vaje obsegajo več kot 200 ur eksperimentalnega dela v laboratoriju. Omogočajo izvajanje poskusov in analiz samostojno, v paru ali skupini in nudijo pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega pri nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program biotehniške gimnazije se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje.

SPLOŠNA MATURA

Po uspešno opravljenem 4. letniku gimnazije dijaki pristopijo k opravljanju splošne mature. Skupni del obsega pisni in ustni izpit iz treh obveznih predmetov: slovenščine, matematike in tujega jezika. Izbirni del obsega pisni del iz dveh ponujenih predmetov (biologija, kemija, biotehnologija, zgodovina in tuji jezik, ki ga niste izbrali pri obveznem delu).

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Po uspešno končanem programu se dijaki lahko vpišejo na univerzitetne, visokošolske in višješolske študije. Naši dijaki najpogosteje nadaljujejo študij na smereh biotehnologija, mikrobiologija, farmacija, veterina, zgodovina, zootehnika, pravo, socialno delo, razredni pouk, agronomija, angleščina itd.

POSEBNOSTI

- več naravoslovnih vsebin
- veliko praktičnega dela v laboratoriju
- sodobni načini poučevanja
- podjetniški izzivi

projekti in dogodki

Dijaki gimnazijskega programa bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip GRM-a

MNENJA

 

Vida Hlebec

Ravnateljica

Biotehniška gimnazija na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma je prava izbira za vse, ki si želite svoja srednješolska leta preživeti v šoli, ki je sredi naravnega okolja, nekoliko odmaknjena od centra mesta, a hkrati skoraj v mestu.

Šola, na kateri izvajamo program biotehniške gimnazije, leži ob vznožju vinorodne gorice Trška gora. Obdajajo jo travniki in pašniki, na katerih se pasejo ovce, govedo in konji. Pogled iz učilnic ali laboratorijev lahko zaplava v gozdiček, na vrt medovitih rastlin ali šolski park. Vse to naši profesorji uporabljajo tudi kot pristne učilnice v naravi, dijaki pa za oddih ali sprostitev med odmori ali med prostimi urami. Naravno okolje predstavlja veliko priložnosti za pouk športne vzgoje. Ob snežnih dneh se dijaki lahko zapeljejo s sanmi ali kako drugače kar po hribčku za šolo. Ob suhem in toplem vremenu pa pridejo v poštev kolesa.
Na šoli imamo odlično strokovnjakinjo za učenje jahanja in za delo s konji. Športni konji pa so tudi sicer že vrsto let doma na Sevnem.

Šolski prostori so primerno opremljeni. Ponosni smo na naše laboratorije ter na bogato in dijakom prijazno opremljeno knjižnico. Vse to pa je le oprema, ki zaživi ob strokovnem pouku in vedoželjnih dijakih. Prijazni in strokovni profesorji že vrsto let pri poučevanju uporabljajo sodobne pristope. Pri medpredmetnih povezavah se prepleta pouk različnih predmetov, npr. angleščine, likovne umetnosti, kemije in slovenščine, biologije in fizike, biotehnologije in angleščine, psihologije in nemščine, zgodovine in slovenščine itd. Pri timskem poučevanju se v razredu pogosto povežeta dva profesorja, pri avtentičnem pouku pa razglabljamo o aktualnih, realnih situacijah. Skupaj z dijaki razvijamo podjetnost in inovativnost, skrbimo za varnost v prometu in da bo naš planet še naprej ostajal zelen. Pri biotehnologiji s pomočjo laboratorijskega dela in praviloma iz surovin, ki jih dobimo na šolskem posestvu, nastajajo številne projektne in raziskovalne naloge.

Naš cilj je omogočiti dijakom, da razvijajo vse svoje potenciale tako na družboslovnem kot na naravoslovnem področju. Ob tem skrbimo za krepitev dobrih medosebnih odnosov, pri dijakih razvijamo čut za humanost in solidarnost. Dobra priložnost za utrjevanje teh vrednot so različne strokovne ekskurzije in ogledi ter dobrodelni bazar, ki zaživi v mesecu decembru. Dijaki poleg izdelkov pripravijo tudi kulturni program za starše in ostale obiskovalce. 

Priložnosti za ustvarjalnost je pri nas res veliko na vseh področjih. Zavedamo se raznolikosti dijakov in njihovih interesov, zato močno podpiramo naravoslovna in družboslovna področja. Ne glede na kasnejšo odločitev za študij se zavedamo, da je dobra splošna izobrazba podlaga za celostno delovanje posameznika v družbi in tako izobrazbo naši gimnazijci tudi pridobijo.

Dijaki, ki imajo raziskovalno žilico, s pomočjo mentorjev izdelujejo naloge za Krkine nagrade. Številni dijaki oz. skupine dijakov so bili prejemniki Krkinih nagrad. Pa tudi sicer naši dijaki dosegajo odlične rezultate na tekmovanjih z različnih strokovnih področij, tudi na mednarodni ravni.
Ponosni smo na lepe uspehe na maturi, saj predstavljajo naš in njihov uspeh. Pogosto nas obiščejo naši bivši dijaki, ki so uspeli na poklicnih in osebnih področjih. Kar nekaj uspešnih diplomantov in doktorjev znanosti iz naših vrst smo že predstavili v šolski reviji Grmski sejalec. 

Biotehniška gimnazija na Grmu Novo mesto nudi mnogo priložnosti, zato dobrodošli pri nas.

Jaka Petković

Predsednik dijaške skupnosti

Kmetijska šola Grm je res nekaj posebnega! Odmaknjenost od mesta, mir in lepota naravne okolice pripomorejo k dobremu vzdušju na šoli med dijaki in tudi profesorji.

Vsak dan, ko pridemo v šolo, se udeležujemo pouka v učilnicah, ki so opremljene za potrebe različnih predmetov: od laboratorijev do učilnic za strojništvo in kmetijstvo. Kombinacija tega z dobro razlago naših profesorjev omogoča kvaliteten pouk, ki je sproščen in pogosto celo zabaven. 

Profesorji pa niso na voljo le med šolsko uro, temveč nam nudijo pomoč tudi izven pouka. Z nami se dogovarjajo in se nam skušajo prilagoditi, kar vsem dijakom omogoča, da se pri učnem procesu kar najbolje izkažemo.

Na biotehniški gimnaziji se vsak dan srečujemo z nenavadnimi, a zelo učinkovitimi načini učenja. To je na primer praktično delo v laboratoriju, kjer se naučimo vse - od biokultur do števila bakterij v našem poljubu. 
Velikokrat profesorji opazijo stične točke pri predmetih in jih zato povežejo ter predstavijo istočasno v razredu (npr. slovenščina in zgodovina). Strokovne ekskurzije z medpredmetnimi povezavami pa so že stalnica v vseh izobraževalnih programih.

Šola ponuja tudi izvrstno toplo malico, pri kateri so možne prilagoditve za osebe, ki ne uživajo mesa ali imajo alergije. 

Na šoli in v njeni prelepi okolici najdemo tudi veliko prostora za druženje s
prijatelji, ko čakamo na avtobus ali zjutraj na začetek pouka.

Upam, da bo tudi kdo od vas naredil ta korak in se nam pridružil.

Mia Makovec in Lara Longar

Dijakinji

Bajnof je prava dogodivščina. Če te zanima narava, boš v njej zelo užival. 

Šola je zelo velika, kljub temu da njen zunanji videz daje drugačen vtis. Čeprav je oddaljena od centra mesta, so avtobusne povezave redne. 

Že zjutraj ti dobro jutro zaželijo krave in ovce, ki se pasejo na šolskih travnikih. Pouk večinoma poteka v velikih učilnicah, ki imajo lep in pomirjujoč pogled na okoliško zelenje. 

Profesorji so zelo prijazni. Dovolijo nam, da prosto razmišljamo in nas v tem celo spodbujajo. Organizirane so različne medpredmetne povezave. Ko si dijaki zaželimo svežega zraka, nas profesorji po svojih zmožnostih uslišijo in odpeljejo iz razreda oz. imamo pouk na prostem. 

Lahko se pohvalimo, da je šolska malica narejena iz izdelkov, ki so zrasli/nastali na šolskem posestvu. Tako je dijakom ponujena “doma” pridelana hrana, ki pa je odlična. Ko ura odbije 10.00, smo v šolski jedilnici deležni prave pojedine. 

Sami sva šolo izbrali predvsem zaradi lokacije. Zadovoljni sva, da nam profesorji želijo pomagati, da bomo vsak zase našli pravo pot v življenju ter pridobili dobro podlago za naše nadaljnje izobraževanje. Veseli sva, da sva se tako odločili in izbire ne obžalujeva.

Mnenja ostalih dijakov

Na naši šoli je super. Vzdušje v našem razredu je vedno delavno, vendar sproščeno. Profesorji so zelo dostopni in odprti. Še dodaten plus pa je odlična malica.   
Eva Flajs

Nad biotehniško gimnazijo me je sprva navdušil bratranec. Na informativnih dneh me je še dodatno navdušilo naravno okolje, v katerem je šola. Všeč mi je bilo tudi to, da je predmet fizika na urniku samo dve leti, saj nisem bila nikoli zelo dobra v njej. Zelo zanimive pa so laboratorijske vaje.  
Živa Mihelčič

Prijazni profesorji in dobre razlage.  
Benjamin Mladkovič

Na biotehniško gimnazijo sem se sprva vpisala zato, ker mi je bila všeč lokacija in odnos med profesorji in učenci. Profesorji so zelo razumevajoči  in nam vedno pomagajo. Všeč mi je tudi potek športne vzgoje. Veliko časa lahko preživimo zunaj, na posestvu in med živalmi.  
Ula Parkelj

Na šoli vlada sproščeno vzdušje in počutim se zelo domače. Prav tako imamo dobre odnose s profesorji, ki so zelo razumevajoči. Na to šolo sem se vpisala, ker mi je zelo všeč biotehnologija in prav tako ostali naravoslovni predmeti.  
Saša Rantah

To šolo sem izbral, ker je v mirnem naravnem okolju. Šola je zelo v redu, saj imamo prijazne profesorje.  
Jakob Račič

Za srednjo šolo so govorili, da bo zelo težka in da se bom moral odpovedati socialnemu življenju. Izkazalo se je, da to ni res. Na biotehniški gimnaziji lahko ob sprotnem delu veliko dosežeš in imaš hkrati čas za druženje s prijatelji in noči, ki niso polne učenja. 
Najljubši spomin na srednjo šolo bo zagotovo izlet v London v 1. letniku. Bilo je neverjetno in spominov, ki sem jih nabral, ne bom nikoli pozabil. Učiteljem na šoli je mar za dijake in se prilagajajajo željam dijakov.  
Martin Šuštarič

Za to šolo sem se odločila že, ko sta mi jo v pozitivni luči predstavili dve prijateljici, ki sta jo obiskovali. Všeč mi je, da v primerjavi z drugimi šolami ni zelo zahtevna, a kljub temu še vedno dobimo enako količino znanja. Najbolj pa mi je všeč to, da imamo laboratorijske vaje kot predmet in tako veliko časa preživimo v laboratoriju. 
Daša Žoher

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021

  Informativni dnevi

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021

  Oddana prijavnica

  Učenec pošlje izpolnjeno prijavnico na izbrano srednjo šolo za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 najkasneje do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021

  Javna objava prijav

  Informacija o številu prijav za vpis v programe po šolah bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021

  Prenosi prijav

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.-21. junij

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

  Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani izbrane šole pisno povabljeni na vpis - vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda; zaželena je fotografija (3,5 x 4,5 cm) za dijaško izkaznico.

 • 1. september

  Prvi šolski dan kot srednješolec

   


 • Postal si 
  Grmčan.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji lahko dobite
  na tel. številkah 07 39 34 718 in 031 708 190 (Irena Avsenik) in  e-naslovu: irena.avsenik@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  V šoli je šolska kuhinja, ki dijakom vsak dan pripravi toplo malico. Na izbiro imajo dva menija (osnovni in vegetarijanski). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Ali dijaki gimnazijskega programa na naši šoli lahko opravljajo splošno maturo?
  Seveda. Splošno maturo opravlja vsak dijak, ki uspešno zaključi gimnazijski program, pa naj gre za splošno ali strokovno (ekonomsko, športno, umetniško, naravoslovno, biotehniško ali tehniško itd.) gimnazijo. Ne glede na vrsto gimnazije so obvezni predmeti trije (slovenščina, matematika, tuji jezik), izbirni predmeti pa so odvisni od šole do šole. Dosežen uspeh na maturi je enakovreden na vseh vrstah gimnazije in omogoča vpis na univerzitetni študij. Dodatne informacije s strani naše šole lahko dobite pri tajniku ŠMK Gregorju Kastelicu na e-naslovu: gregor.kastelic@grm-nm.si ali na telefonski številki 07 39 34 715.
 • Kam se lahko vpišem po končani splošni maturi na biotehniški gimnaziji?
  Po uspešno zaključenem 4. letniku opravljate splošno maturo kot na katerikoli drugi gimnaziji. To pomeni, da se po opravljeni maturi lahko vpišete na katerokoli fakulteto pri nas (tako na visokošolske kot na univerzitetne študije).
 • Katere jezike se lahko dijaki učijo na biotehniški gimnaziji?
  Vsi dijaki se kot prvi tuji jezik učijo angleščino in kot drugi tuji jezik nemščino. Tisti, ki jim gre nemški jezik zelo dobro, lahko opravljajo maturo iz nemščine namesto angleščine, če tako želijo.
 • Ali lahko kje v šoli počakam na svoj prevoz do doma?
  Seveda, na šoli imamo moderno opremljeno knjižnico, kjer lahko v miru narediš domačo nalogo ali pa se udobno zlekneš v sedežno vrečo in počivaš. Na voljo so ti časopisi, revije, knjige … Knjižnica je odprta do 15.00.
 • Rad/-a nastopam. Ali imam na šoli priložnost pokazati svoj talent?
  Če dobro poješ ali igraš kakšen instrument, te bomo z veseljem povabili v pevski zbor ali v šolski »bend«. Če imaš lep glas, boš lahko vodil/-a naše kulturne prireditve. Tudi za plesalce se vedno najdejo priložnosti, bodoči igralci pa vabljeni v našo angleško gledališko skupino »Bajnof Theatre«!
 • Kateri predmeti so najtežji? 
  To je različno za vsakega dijaka; nekaterim se morda zdi težka matematika, nekaterim fizika, komu tuji jezik, drugim kemija …, vendar če se učite sproti in sproti opravljate vse šolske obveznosti, ni noben predmet pretežak, da ne bi mogli dobiti lepih ocen. Pri vseh predmetih se profesorji zelo potrudijo, da dijakom snov čim bolj približajo, vedno pa so dostopni tudi za dodatne razlage.
 • Koliko učenja je potrebnega za dobre ocene?
  To je povsem odvisno od vsakega posameznika. Nekateri dijaki ne potrebujejo veliko dodatnega dela in učenja doma (razen seveda za obvezne domače naloge), nekateri pa morajo vložiti več časa in napora za visoke ocene. Različno je tudi po predmetih, saj kot veste že iz osnovne šole, potrebujete različno veliko časa in učenja za posamezen predmet. Priporočamo pa sprotno delo, ki gotovo prinese tudi boljše rezultate.
 • Ali lahko izboljšujem slabo oceno? 
  Če se zgodi, da pridobite kakšno slabo oceno, je vedno mogoče tudi izboljševanje.
 • S kakšnim povprečnim uspehom se vpisujejo učenci na biotehniško gimnazijo?
  Vpisujejo se predvsem učenci, pri katerih v spričevalu na koncu 9. razreda prevladujejo odlične in prav dobre ocene. Lahko je vmes tudi kakšna dobra ocena, pa to ne pomeni, da bo tak učenec imel v gimnaziji težave.
 • Koliko ur biotehnologije je na biotehniški gimnaziji in v katerih letnikih?
  Predmet biotehnologija se začne v 2. letniku in je na urniku do 4. letnika. V 2. letniku sta po dve uri biotehnologije na teden (na leto je to 70 ur), v 3. in 4. letniku pa po 3 ure na teden (to je 105 ur na leto). Biotehnologijo lahko tudi izberete za predmet, iz katerega opravljate maturo.
 • Ali se dijaki pri vas učijo tudi o genetiki?
  Poglavja iz genetike so pri predmetu biologija, ki je na urniku vsa štiri leta, ter pri predmetu biotehnologija, ki ga imajo dijaki v 2., 3. in 4. letniku. Dijaki najprej spoznajo klasično genetiko. V nadaljevanju pa se poglobijo v uporabo znanj iz genetike pri genski diagnostiki, genskem zdravljenju, kloniranju in genskem spreminjanju.
 • Koliko ur kemije je na urniku?
  Predmet kemija je obvezen za vse dijake od 1. do 3. letnika, ko je kemije po dve uri na teden; v 4. letniku pa lahko kemijo izberete za maturo in jo imate tri ure na teden. Če kemije ne izberete za maturo, je v 4. letniku nimate.
 • Ali šola organizira izlete in ekskurzije?
  Šola v vsakem letniku organizira strokovne ekskurzije, ki so povezane z vsebino pri posameznih predmetih kot tudi v okviru medpredmetnih povezav. Vsako leto pa dijakom ponudimo tudi nadstandardne ekskurzije v tujino (npr. Rim, Neapelj, Pompeji, Firence, Salzburg, Gradec, London, Irska …) V času epidemije koronavirusa pa žal ekskurzij nismo mogli v celoti izpeljati.
 • Ali organizirate projektne tedne?
  Prav projektnih tednov nimamo, pač pa organiziramo posamezne projektne dneve. S projektnim delom pa se seznanite v prvem letniku, ko imate 30 ur projektnega dela v okviru obveznih izbirnih vsebin, projektno delo pa opravljate tudi v 4. letniku pri predmetu biotehnologija, kjer izdelate projektno nalogo.
 • Kako dolgi so odmori?
  Odmori med šolskimi urami trajajo po 5 minut, en odmor pa je namenjen malici in traja 20 minut.