Predstavitev programa
Hortikulturni tehnik
(PTI)
želim se vpisati

HORTIKULTURNI TEHNIK (PTI)

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
ki ti da vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoje ZAKAJ-e,
kjer pri vsaki rastlini najdeš kaj lepega in koristnega, 
kjer se zaveš, da je kvaliteta bivanja odvisna od tega, kar poješ in v kakšnem ambientu se lahko sprostiš, 
kjer se zaveš, da je vrtnar več kot kralj. 
To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Dijaški dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Je v isti zgradbi kot šola.
Ker je odmaknjen od mestnega vrveža, ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Kontakt: dom.grm.nm@gmail.com

KJE SMO?

Smo na čudoviti lokaciji izven centra mesta. Na relaciji Novo mesto-Sevno-Novo mesto so urejene tri proge mestnega potniškega prometa, ki jih koristijo dijaki šole. Veliko dijakov se do šole pripelje tudi s šolskimi linijami. Avtobusi jih pripeljejo v šolo in odpeljejo proti domu. 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30.
Dodatni pouk, del vaj pri biologiji, kemiji in informatiki in del interesnih dejavnosti lahko poteka tudi v popoldanskem času. Zaradi dijakov – vozačev se šola odpre že ob šestih zjutraj. 

PREDMETNIK

PRAKTIČNI POUK

Ves praktični pouk je del kompetenčno zasnovanih strokovnih modulov, kjer dijaki praktično utrjujejo strokovno znanje, ki so ga pridobili pri teoretičnem delu.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

76 ur praktičnega usposabljanja z delom (PUD) dijaki opravljajo na Medpodjetniškem izobraževalnem centru. Na željo dijakov lahko PUD opravljajo tudi pri delodajalcu, ki izpolnjuje pogoje. Namen PUD-a je, da se dijaki srečajo z realnim delovnim okoljem in vsemi njegovimi zahtevami, da dijaki dokažejo stopnjo samostojnosti in odgovornosti ter s tem potrdijo svoje kompetence.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program hortikulturni tehnik (PTI) se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil poklic cvetličar ali vrtnar.

POKLICNA MATURA

Ko dijak uspešno opravi 5. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, pristopi k
opravljanju poklicne mature, ki obsega štiri predmete in dva od teh sta obvezna: slovenščina in hortikultura. Pri 3. predmetu lahko izbira med matematiko in angleščino, 4. predmet pa je izdelek oziroma storitev in zagovor, kjer si lahko dijak sam izbere temo za zaključno nalogo.

ZAPOSLITEV ALI NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Po uspešno končanem programu se dijaki lahko vpišejo na višješolske in visokošolske študije ter na nekatere univerzitetne študije, če opravijo
še peti predmet splošne mature.

Zaposlitev je mogoča v različnih vrtnarskih podjetjih, vrtnarijah, vrtnih centrih, birojih za krajinsko vrtnarstvo, drevesnicah, botaničnih vrtovih, arboretumih ipd. Mnogi uresničijo svoje sanje in odprejo svoje podjetje.

OBLIKOVANJE BIVALNEGA IN POSLOVNEGA PROSTORA S CVETJEM

V strokovnem modulu dijaki pridobijo kompetence s področja cvetličarstva. Naučijo se tehnik izdelave cvetličnih vezav v bivalnem in poslovnem prostoru. Svoje znanje nadgradijo za ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov. 

OSNOVE KRAJINARSTVA in izbirni modul OBLIKOVANJE IN UREJANJE NARAVNE, KULTURNE IN URBANE KRAJINE

Dijaki spoznajo vrste in sestavine zelenih površin, njihovo uporabnost in estetski pomen. Osvojijo temeljna znanja in postopke načrtovanja, zasaditve in oskrbovanja zelenih površin.   

Pri izbirnem modulu pridobljeno znanje poglobijo ter nadgradijo. 

OSNOVE VRTNARSKE TEHNOLOGIJE in izbirni modul SPECIALNO VARSTVO RASTLIN

Dijaki nadgradijo znanje o vrstah rastlin,
načrtujejo in izvajajo pripravo zemljišča, načrtujejo proizvodnjo ter gojijo in
oskrbujejo sadike ter promovirajo in tržijo izdelke.

POSEBNOSTI

- sodobni načini poučevanja
- zanimivi strokovni moduli (odprti kurikul)
- teoretične in praktične vsebine s ciljem boljše zaposljivosti po končanem izobraževanju
- pridobitev izkaznice za prodajalca ali uporabnika fitofarmacevtskih sredstev
- pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) z različnih področij

projekti in dogodki

Dijaki programa hortikulturni tehnik bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip GRM-a

MNENJA

Vida Hlebec

Ravnateljica

Hortikultura je eno od pomembnejših področij naše šole, saj obsega področji cvetličarstva in vrtnarstva z okrasnim vrtnarstvom.

Dijaki v dveh letih poklicno-tehniškega izobraževanja poglobijo znanja splošno izobraževalnih predmetov in utrdijo svoje poklicno področje. V tem času lahko razmislijo o svoji nadaljnji izobraževalni ali poklicni poti. Znanja, ki si jih pridobijo, jim omogočijo začetek konkretnega dela (zaposlitve ali samozaposlitve) ali nadaljnje izobraževanje. Če se odločijo za slednje, to lahko storijo kar pri nas - na Višji strokovni šoli na Grmu Novo mesto.

Izobraževanje v programu hortikulturni tehnik (PTI) je priložnost za pridobitev dodatnih znanj in spretnosti ter utrditev prijateljskih vezi. Pogosto pa vzklije tudi kakšna mladostna ljubezen ...

Jaka Petković

Predsednik dijaške skupnosti

Kmetijska šola Grm je res nekaj posebnega! Odmaknjenost od mesta, mir in lepota naravne okolice pripomorejo k dobremu vzdušju na šoli med dijaki in tudi profesorji.

Vsak dan, ko pridemo v šolo, se udeležujemo pouka v učilnicah, ki so opremljene za potrebe različnih predmetov: od laboratorijev do učilnic za strojništvo in kmetijstvo. Kombinacija tega z dobro razlago naših profesorjev omogoča kvaliteten pouk, ki je sproščen in pogosto celo zabaven. 

Profesorji pa niso na voljo le med šolsko uro, temveč nam nudijo pomoč tudi izven pouka. Z nami se dogovarjajo in se nam skušajo prilagoditi, kar vsem dijakom omogoča, da se pri učnem procesu kar najbolje izkažemo.

Na biotehniški gimnaziji se vsak dan srečujemo z nenavadnimi, a zelo učinkovitimi načini učenja. To je na primer praktično delo v laboratoriju, kjer se naučimo vse - od biokultur do števila bakterij v našem poljubu. 
Velikokrat profesorji opazijo stične točke pri predmetih in jih zato povežejo ter predstavijo istočasno v  razredu (npr. slovenščina in zgodovina). Strokovne ekskurzije z medpredmetnimi povezavami pa so že stalnica v vseh izobraževalnih programih.

Šola ponuja tudi izvrstno toplo malico, pri kateri so možne prilagoditve za osebe, ki ne uživajo mesa ali imajo alergije. 

Na šoli in v njeni prelepi okolici najdemo tudi veliko prostora za druženje s
prijatelji, ko čakamo na avtobus ali zjutraj na začetek pouka.

Upam, da bo tudi kdo od vas naredil ta korak in se nam pridružil.

Marjetka Zupančič

Dijakinja

Program je namenjen dijakom, ki imajo radi rastline, smisel za likovno ustvarjanje in podjetništvo. Poklic hortikulturnega tehnika je ustvarjalen in zanimiv. Poudarek je na načrtovanju, tehnologiji, trženju in pospeševanju prodaje. 

Za nadaljnje šolanje (3+2) sem se odločila zaradi dodatnih znanj in kompetenc, s katerimi se lahko takoj zaposlim ali nadaljujem z izobraževanjem.
In da ne pozabim! K moji odločitvi za PTI so prispevali tudi profesorice in profesorji, za katere lahko rečem, da vedno vzpodbujajo svoje dijake.
 
Če ti je všeč narava in delo z rastlinami, če si želiš, da te učitelji obravnavajo osebno in krepijo v tebi tisto, kar je najboljše, potem je Bajnof pravi naslov zate. 

Mnenja ostalih dijakov

Program 3+2 mi omogoča višjo stopnjo izobrazbe, možnost za nadaljevanje študija in pridobivanje novih izkušenj. Sama po končanem programu 3-letnega izobraževanja še nisem bila pripravljena na vstop na področje dela.
Kim Hočevar

Na šoli mi je všeč predvsem to, da imamo veliko praktičnega pouka. Najraje imam strokovne module, kjer se vedno naučim kaj novega.
Matic Strgar

 V programu hortikulturni tehnik se učimo strokovno opravljati dela, kot so priprava tal, setev, zasajevanje gredic, aranžiranje ... Meni je program všeč, saj smo veliko v naravi. Všeč mi je tudi, ker se udeležujemo veliko tekmovanj in se družimo z dijaki drugih vrtnarskih oz. cvetličarskih šol.
Sara Šepic

Program hortikulturni tehnik me je navdušil zaradi stika z naravo. Pri urejanju dobim oblikovalski navdih. Narava je lepa, če jo čuvamo in varujemo. 
Natalija Slivšek

V ta program in v to šolo sem se vpisala, ker me zanimajo rastline in delo z njimi. Rada izdelujem dekoracije, krasim prostor ter pomagam pri pridelavi rastlin. Všeč so mi učitelji. Rada imam strokovne module.  
Mateja Bartelj

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021

  Informativni dnevi

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021

  Oddana prijavnica

  Učenec pošlje izpolnjeno prijavnico na izbrano srednjo šolo za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 najkasneje do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021

  Javna objava prijav

  Informacija o številu prijav za vpis v programe po šolah bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021

  Prenosi prijav

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.-21. junij

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

  Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani izbrane šole pisno povabljeni na vpis - vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda; zaželena je fotografija (3,5 x 4,5 cm) za dijaško izkaznico.

 • 1. september

  Prvi šolski dan kot srednješolec

   


 • Postal si 
  Grmčan.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji lahko dobite
  na tel. številkah 07 39 34 718 in 031 708 190 (Irena Avsenik) in e-naslovu: irena.avsenik@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  V šoli je šolska kuhinja, ki dijakom vsak dan pripravi toplo malico. Na izbiro imajo dva menija (osnovni in vegetarijanski). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Kako do naše šole?
  Do naše šole lahko pridete na različne načine. Veliko dijakov se vozi z avtobusom, in sicer z rednimi avtobusnimi linijami. Nekateri dijaki se vozijo z vlakom in presedejo na mestni avtobus, ki jih popelje do naše šole (5-10 minut vožnje iz centra mesta). 
  Veliko naših dijakov pa prihaja iz drugih delov Slovenije. Ti pa so preko tedna nastanjeni v našem dijaškem domu, ki je umeščen v sklop stavbe zavoda na Sevnem 13 (več na: http://dom.grm-nm.si/).
 • Ali lahko kje v šoli počakam na svoj prevoz do doma?
  Seveda, na šoli imamo moderno opremljeno knjižnico, kjer lahko v miru narediš domačo nalogo ali pa se udobno zlekneš v sedežno vrečo in počivaš. Na voljo so ti časopisi, revije, knjige, družabne igre … Knjižnica je odprta do 15.00.
 • Rad/-a nastopam. Ali imam na šoli priložnost pokazati svoj talent?
  Če dobro poješ ali igraš kakšen instrument, te bomo z veseljem povabili v pevski zbor ali v šolski »bend«.  Če imaš lep glas, boš lahko vodil/-a naše kulturne prireditve. Tudi za plesalce se vedno najdejo priložnosti, bodoči igralci pa vabljeni v našo angleško gledališko skupino »Bajnof Theatre«!
 • Ali šola zagotavlja učna gradiva?
  Šolska knjižnica zagotavlja učbeniški sklad in tudi strokovna gradiva, ki so v šolskem letu predpisana za določeno področje.
 • Kako je z delovno obleko?
  Ob vpisu dijaki pomerijo in naročijo delovno obleko, ki jo prejmejo ob začetku izobraževanja. Za program hortikulturni tehnik je predvidena dvodelna delovna obleka (hlače in delovna bluza brez rokavov), mere pa se ob pomerjanju lahko prilagodijo (konfekcijska številka hlač se lahko razlikuje od zgornjega dela, možno je krajšanje ali daljšanje krojev).
 • Kdo je lahko delodajalec, pri katerem dijak opravlja PUD?
  Delodajalec mora zagotoviti, da bo lahko dijak pridobil poklicne kompetence, obenem pa mora izpolnjevati pogoje za mentorstvo.