Predstavitev programa
KMETIJSKO-PODJETNIŠKI
TEHNIK (PTI)
želim se vpisati

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI)

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
ki ti da vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoje ZAKAJ-e,
kjer lahko razvijaš svojo ustvarjalnost in kritično mišljenje,
kjer nadgradiš svoje znanje, ki si ga pridobil v strokovnem poklicnem izobraževanju, 
kjer si pridobiš znanje s področja vodenja del in evidenc na kmetijskem gospodarstvu,
 kjer si pridobiš znanja s področja podjetništva, prodaje in svetovanja na kmetijskem gospodarstvu, 
kjer si v okviru izobraževanja pridobiš izkaznico za prodajalca ali uporabnika fitofarmacevtskih sredstev, 
kjer si v okviru izobraževanja lahko pridobiš NPK gozdarski sekač in gozdarski traktorist,
kjer se lahko po zaključku šolanja zaposliš ali pa nadaljuješ študij na višji ali visoki šoli.
To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Dijaški dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Je v isti zgradbi kot šola.
Ker je odmaknjen od mestnega vrveža, ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Kontakt: dom.grm.nm@gmail.com

KJE SMO?

Smo na čudoviti lokaciji izven centra mesta. Na relaciji Novo mesto-Sevno-Novo mesto so urejene tri proge mestnega potniškega prometa, ki jih koristijo dijaki šole. Veliko dijakov se do šole pripelje tudi s šolskimi linijami. Avtobusi jih pripeljejo v šolo in odpeljejo proti domu. 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30.
Dodatni pouk, del vaj pri biologiji, kemiji in informatiki in del interesnih dejavnosti lahko poteka tudi v popoldanskem času. Zaradi dijakov – vozačev se šola odpre že ob šestih zjutraj. 

PREDMETNIK

USPOSABLJANJE O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH

Na šoli organiziramo osnovna in obnovitvena usposabljanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin in prodajalce fitofarmacevtskih sredstev. V okviru strokovnega
modula Varstvo rastlin se ga udeležijo tudi dijaki, in sicer za prodajalca FFS. Če na koncu uspešno opravijo izpit, si pridobijo izkaznico za prodajalca
FFS in so usposobljeni za prodajo FFS in hkrati za uporabnika FFS. Veljavnost izkaznice je 3 leta.

PRAKTIČNI POUK

Praktični pouk je organiziran za posamezne razrede tedensko v zimsko-letnem urniku glede na število ur po predmetniku. Poleg tega dijaki opravljajo tudi živinorejsko prakso po programu. Glede na specifiko kmetijstva praktični pouk občasno poteka tudi izven rednega pouka. V prenovljenih programih je praktični pouk sestavni del strokovnih modulov.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

V programu kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI) imajo dijaki tudi praktično usposabljanje z delom (PUD), in sicer v obsegu 76 ur (2 tedna). 
PUD lahko delno ali v celoti opravljajo na posestvu Medpodjetniškega izobraževalnega centra; lahko pa ga delno ali v celoti opravijo pri različnih delodajalcih. 

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI) se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov:  vrtnar, cvetličar, kmetijski mehanik, kmetovalec, kmetovalka-gospodinja, gozdar, gospodar na podeželju.

POKLICNA MATURA

Ko dijak uspešno opravi 5. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, pristopi k opravljanju poklicne mature, ki obsega štiri predmete in dva od teh sta obvezna: slovenščina in kmetijstvo. Pri 3. predmetu lahko izbira med matematiko in angleščino, 4. predmet pa je izdelek oziroma storitev in zagovor, kjer si lahko dijak sam izbere temo za zaključno nalogo.

ZAPOSLITEV ALI NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Po uspešno končanem programu se dijaki lahko vpišejo na višješolske in visokošolske študije ter na nekatere univerzitetne študije, če opravijo
še peti predmet splošne mature.

POSEBNOSTI

- pridobitev izkaznice za prodajalca ali uporabnika fitofarmacevtskih sredstev
- sodobni načini poučevanja
- zanimivi in uporabni izbirni moduli
- možnost pridobitve potrdila o usposabljanju za varno delo z motorno žago
- možnost pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarja - sekača in gozdarja - traktorista

projekti in dogodki

Dijaki programa kmetijsko-podjetniški tehnik bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip GRM-a

MNENJA

Vida Hlebec

Ravnateljica

Izobraževanje za kmetijske poklice sodi med najpomembnejša izobraževalna področja. Odnos do hrane in okolja predstavlja osrednje vprašanje sodobnega sveta. Sodobni človek se vedno bolj sprašuje, kakšno hrano bo jedel, od kod je ta hrana, na kakšen način in v kakšnem okolju je bila pridelana.
Vse te izzive si je naša šola postavila že pred desetletji in odgovore nanje vtkala v izvajane vzgojno-izobraževalne programe.

Na šoli smo ponosni, da znamo že več kot 130 let odgovarjati na izzive časa in sooblikovati razvoj.
Zavedamo se, da so za uspešno kmetovanje poleg pridelave in reje potrebna tudi znanja iz predelave, podjetništva in trženja, rekreacije in športa ter varovanja narave in okolja. Vsa ta znanja naši profesorji v obliki teorije in prakse uspešno prenašajo na vedno nove generacije mladih.
Ponosni smo na naše 200 ha obsegajoče posestvo in gozd. Oboje je oblikovano tako, da omogoča učenje praktičnih veščin z različnih kmetijskih in s kmetijstvom povezanih področij.

Dijakom omogočamo možnost izbire in sooblikovanje individualne poklicne poti. Tako se lahko spopolnjujejo v sadjarstvu in predelavi sadja, v vinogradništvu in vinarstvu, v živinoreji in predelavi mesa in mleka, v pridelavi zelenjave, v vzdrževanju in upravljanju kmetijskih strojev, pri delu s športnimi konji, pri delu v gozdu in pri obdelavi lesa, v učenju za turizem na kmetiji ipd. 

Na šoli je veliko priložnosti za osvajanje novih tehnologij, spremljanje poskusov pri krompirju, v žitih, pri zelenjavi, v hlevu …

Dijaki lahko razvijajo vse svoje potenciale, izdelujejo projektne in raziskovalne naloge, sodelujejo na različnih tekmovanjih in ekskurzijah. Tako krepijo medsebojne vezi, razvijajo dobre medosebne odnose, solidarnost in empatijo.

Šola daje vsem dijakom veliko priložnosti, ki jih lahko izkoristijo tudi kasneje. Zainteresirani imajo priložnost nadaljevati izobraževanje kar na Grmu, na višji ali na visoki šoli.

Za vse, ki si želite ustvarjati v naravi in so vam blizu zemlja, rastline ali živali, je izobraževanje za kmetijske poklice prava odločitev.

Ne pozabimo, da kmetijstvo koristi vsem!

Jaka Petković

Predsednik dijaške skupnosti

Kmetijska šola Grm je res nekaj posebnega! Odmaknjenost od mesta, mir in lepota naravne okolice pripomorejo k dobremu vzdušju na šoli med dijaki in tudi profesorji.

Vsak dan, ko pridemo v šolo, se udeležujemo pouka v učilnicah, ki so opremljene za potrebe različnih predmetov: od laboratorijev do učilnic za strojništvo in kmetijstvo. Kombinacija tega z dobro razlago naših profesorjev omogoča kvaliteten pouk, ki je sproščen in pogosto celo zabaven. 

Profesorji pa niso na voljo le med šolsko uro, temveč nam nudijo pomoč tudi izven pouka. Z nami se dogovarjajo in se nam skušajo prilagoditi, kar vsem dijakom omogoča, da se pri učnem procesu kar najbolje izkažemo.

Na biotehniški gimnaziji se vsak dan srečujemo z nenavadnimi, a zelo učinkovitimi načini učenja. To je na primer praktično delo v laboratoriju, kjer se naučimo vse - od biokultur do števila bakterij v našem poljubu. 
Velikokrat profesorji opazijo stične točke pri predmetih in jih zato povežejo ter predstavijo istočasno v  razredu (npr. slovenščina in zgodovina). Strokovne ekskurzije z medpredmetnimi povezavami pa so že stalnica v vseh izobraževalnih programih.

Šola ponuja tudi izvrstno toplo malico, pri kateri so možne prilagoditve za osebe, ki ne uživajo mesa ali imajo alergije. 

Na šoli in v njeni prelepi okolici najdemo tudi veliko prostora za druženje s
prijatelji, ko čakamo na avtobus ali zjutraj na začetek pouka.

Upam, da bo tudi kdo od vas naredil ta korak in se nam pridružil.

Anže Brus

Dijak

V program kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI) sem se vpisal, ker sem želel svoje znanje, ki sem si ga pridobil v programu gospodar na podeželju, še nadgraditi in se naučiti še kaj novega.
  
Šola mi je všeč, ker je manjša in bolj povezana. 

Mnenja ostalih dijakov

Za to šolo sem se odločila, ker me zanima delo z živalmi. Za šolanje v programu kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI) sem se odločila, ker bi rada nadgradila znanje o svojem poklicnem področju. 
Doroteja Jandrlič

V PTI sem se vpisal zato, da se bom še kaj novega naučil, da bom imel poklic in da bom dobil službo. Ta program mi je zelo pri srcu. 
Jože Duhanič

Program, ki ga obiskujem, mi je nadvse všeč. Je poučen. Mislim, da smo kot razred povezani med sabo in si znamo priskočiti na pomoč. Je pa res, da je zdaj ta korona vse "zašuštrala" in se ne moremo videti s sošolci in z učitelji v živo. Upam, da se to čim prej uredi, da se bomo lahko spet med seboj zabavali in pogovarjali. 
Aljaž Petrovčič

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021

  Informativni dnevi

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021

  Oddana prijavnica

  Učenec pošlje izpolnjeno prijavnico na izbrano srednjo šolo za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 najkasneje do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021

  Javna objava prijav

  Informacija o številu prijav za vpis v programe po šolah bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021

  Prenosi prijav

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.-21. junij

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

  Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani izbrane šole pisno povabljeni na vpis - vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda; zaželena je fotografija (3,5 x 4,5 cm) za dijaško izkaznico.

 • 1. september

  Prvi šolski dan kot srednješolec

   


 • Postal si 
  Grmčan.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji lahko dobite
  na tel. številkah 07 39 34 718 in 031 708 190 (Irena Avsenik) in e-naslovu: irena.avsenik@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  V šoli je šolska kuhinja, ki dijakom vsak dan pripravi toplo malico. Na izbiro imajo dva menija (osnovni in vegetarijanski). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Kako do naše šole?
  Do naše šole lahko pridete na različne načine. Veliko dijakov se vozi z avtobusom, in sicer z rednimi avtobusnimi linijami. Nekateri dijaki se vozijo z vlakom in presedejo na mestni avtobus, ki jih popelje do naše šole (5-10 minut vožnje iz centra mesta). Veliko naših dijakov pa prihaja iz drugih delov Slovenije. Ti pa so preko tedna nastanjeni v našem dijaškem domu.
 • Ali lahko kje v šoli počakam na svoj prevoz do doma?
  Seveda, na šoli imamo moderno opremljeno knjižnico, kjer lahko v miru narediš domačo nalogo ali pa se udobno zlekneš v sedežno vrečo in počivaš. Na voljo so ti časopisi, revije, knjige, družabne igre … Knjižnica je odprta do 15.00.
 • Rad/a nastopam. Ali imam na šoli priložnost pokazati svoj talent?
  Če dobro poješ ali igraš kakšen instrument, te bomo z veseljem povabili v pevski zbor ali v šolski »bend«.  Če imaš lep glas, boš lahko vodil/-a naše kulturne prireditve. Tudi za plesalce se vedno najdejo priložnosti, bodoči igralci pa vabljeni v našo angleško gledališko skupino »Bajnof Theatre«!