Predstavitev programa
POMOČNIK V BIOTEHNIKI
IN OSKRBI
želim se vpisati

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
ki ti da vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoje ZAKAJ-e,
kjer lahko razvijaš svojo ustvarjalnost , 
kjer pridobiš osnovna praktična in teoretična znanja z različnih strokovnih področji, 
ki ti omogoča nadaljnje izobraževanje na 3- ali 4-letnih programih.
To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Dijaški dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Je v isti zgradbi kot šola.
Ker je odmaknjen od mestnega vrveža, ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Kontakt: dom.grm.nm@gmail.com

KJE SMO?

Smo na čudoviti lokaciji izven centra mesta. Na relaciji Novo mesto-Sevno-Novo mesto so urejene tri proge mestnega potniškega prometa, ki jih koristijo dijaki šole. Veliko dijakov se do šole pripelje tudi s šolskimi linijami. Avtobusi jih pripeljejo v šolo in odpeljejo proti domu. 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30. 
Dodatni pouk in del interesnih dejavnosti lahko poteka tudi v popoldanskem času. Zaradi dijakov – vozačev se šola odpre že ob šestih zjutraj.  

PREDMETNIK

PRAKTIČNI POUK

Ves praktični pouk je del kompetenčno zasnovanih strokovnih modulov, kjer dijaki praktično utrjujejo strokovno znanje, ki so ga pridobili pri teoretičnem delu.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Praktično usposabljanje z delom (PUD) v programu pomočnik v biotehniki in oskrbi obsega
skupno 4 tedne (152 ur) in je razporejeno v 1. in 2. letnik. Najpogosteje ga dijaki opravljajo pri delodajalcu, ki si ga sami izberejo, največkrat v domačem okolju. Pomembno je, da se dejavnost izbranega delodajalca navezuje na učne vsebine, ki jih imajo dijaki pri strokovnih modulih. Med šolo in izbranim delodajalcem se podpiše kolektivna učna pogodbo. Dijaki si z vključitvijo v delovni proces pridobijo konkretne delovne izkušnje, spoznajo delovne postopke, urijo se v komunikaciji na delovnem mestu. Glede na lastno željo lahko dijaki PUD opravljajo tudi na šolskem posestvu.

VPISNI POGOJI

V nižje poklicno izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in
ima izpolnjeno osnovnošolsko obveznost ali ima zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom.

ZAKLJUČNI IZPIT

Dijak, ki uspešno zaključi 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja, pristopi k opravljanju zaključnega izpita. Ta obsega zaključno nalogo, ki se opravlja kot izdelek oz. storitev z zagovorom, in je vezana na njihovo poklicno področje.

ZAPOSLITEV ALI NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Nižje poklicno izobraževanje omogoča utrditi in dopolniti splošno izobrazbo na področjih, pomembnih za življenjsko in poklicno uspešnost posameznika. Po končanem izobraževanju je dijak usposobljen za opravljanje pomožnih del v kmetijstvu, hortikulturi ali živilstvu in gostinstvu.

Dijak lahko nadaljuje šolanje v programu srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega izobraževanja. Najpogosteje dijaki nadaljujejo izobraževanje kar na naši šoli v programih gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar ali mesar.

DELOVNA OBLEKA

Za opravljanje praktičnega pouka in PUD-a potrebujejo dijaki zaščitno delovno opremo. Pri delu z živili je le-ta bela (majica, predpasnik, pokrivalo). Pri delu na prostem in delu z živalmi pa se uporabljajo delovni kombinezon in delovni čevlji. 
Delovna oprema ščiti dijaka in poskrbi, da se pri delu z živili zagotovi higieno po standardih HACCAP. 

POSEBNOSTI

- sodobni načini poučevanja
- zanimivi strokovni moduli
- veliko praktičnega pouka
- delo v naravi in z živalmi
- pouk v naravi
- učna pomoč
- možnost nadaljnjega izobraževanja 

projekti in dogodki

Dijaki programa pomočnik v biotehniki in oskrbi bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip GRM-a

MNENJA

Vida Hlebec

Ravnateljica

Naša šola leži na lepi in mirni lokaciji, na obronkih vinorodne gorice Trške gore. Obdajajo jo gozdiček, travniki in pašniki. S svojimi delavnicami, učilnicami in delovišči na prostem omogoča dijakom kakovostno izobraževanje. Ponuja pa tudi številne možnosti za obšolske dejavnosti, sprostitev v naravi, tkanje prijateljskih vezi in kvalitetne odnose na ravni učitelj – dijak.

Pouk poteka v manjših skupinah. Za vse, ki to potrebujejo, je organizirana dodatna učna pomoč. Učitelji so vedno pripravljeni pomagati. Dijaki si pridobijo veliko praktičnih izkušenj, utrdijo pa tudi znanje pri splošno izobraževalnih predmetih. Udeležijo se različnih strokovnih ekskurzij, tekmovanj, kmečkih iger itd.

Dijaki programa pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) boste našli na naši šoli varno in spodbudno učno okolje.

Jaka Petković

Predsednik dijaške skupnosti

Kmetijska šola Grm je res nekaj posebnega! Odmaknjenost od mesta, mir in lepota naravne okolice pripomorejo k dobremu vzdušju na šoli med dijaki in tudi profesorji.

Vsak dan, ko pridemo v šolo, se udeležujemo pouka v učilnicah, ki so opremljene za potrebe različnih predmetov: od laboratorijev do učilnic za strojništvo in kmetijstvo. Kombinacija tega z dobro razlago naših profesorjev omogoča kvaliteten pouk, ki je sproščen in pogosto celo zabaven.

Profesorji pa niso na voljo le med šolsko uro, temveč nam nudijo pomoč tudi izven pouka. Z nami se dogovarjajo in se nam skušajo prilagoditi, kar vsem dijakom omogoča, da se pri učnem procesu kar najbolje izkažemo.

Na biotehniški gimnaziji se vsak dan srečujemo z nenavadnimi, a zelo učinkovitimi načini učenja. To je na primer praktično delo v laboratoriju, kjer se naučimo vse - od biokultur do števila bakterij v našem poljubu.
Velikokrat profesorji opazijo stične točke pri predmetih in jih zato povežejo ter predstavijo istočasno v  razredu (npr. slovenščina in zgodovina). Strokovne ekskurzije z medpredmetnimi povezavami pa so že stalnica v vseh izobraževalnih programih.

Šola ponuja tudi izvrstno toplo malico, pri kateri so možne prilagoditve za osebe, ki ne uživajo mesa ali imajo alergije.

Na šoli in v njeni prelepi okolici najdemo tudi veliko prostora za druženje s
prijatelji, ko čakamo na avtobus ali zjutraj na začetek pouka.

Upam, da bo tudi kdo od vas naredil ta korak in se nam pridružil.

Alja Ivančevič

Dijakinja

Vpisana sem v program pomočnik v biotehniki in oskrbi (živilska smer).
Moji občutki so lepi, ker mi gre na tej šoli dobro, zato jo priporočam vsem dijakom, ki imajo težave pri učenju. Ne bo vam žal! 

Če se izkaže, da si priden učenec, so ti poti za nadaljnje šolanje odprte. Učitelji so zelo prijazni in rade volje pomagajo svojim dijakom. Naučila sem se veliko in še več.

Všeč so mi strokovni moduli in predmeti: Pekovski in slaščičarski izdelki, poslovno komuniciranje, slovenščina ter praktični pouk. Šola je na zelo lepi lokaciji. Za javni prevoz je dobro poskrbljeno.

Šola je res najboljša. Spremenila ne bi nič, morda le to, da smo vsi dijaki vedno dobre volje.   

Mnenja ostalih dijakov

Program sem lani uspešno zaključila in bilo je "lušno". Spoznala sem veliko novih prijateljev. Čeprav je program trajal le dve leti, sem se veliko naučila  - npr. o oskrbi konj, o pravilni negi rastlin ... Tudi profesorji so zelo prijazni.  
Lucija Tramte 

Program sem zaključila lani. Najboljše na šoli je bilo, da sem spoznala nove sošolce, ki so bili zelo zabavni in jih tudi močno pogrešam. Veliko sem se naučila od vseh profesorjev in profesoric. Sporočam vam, da ste bili vsi zelo prijazni in da ste najboljši. Veliko stvari ste nas naučili. Hvaležna sem vsem profesorjem in profesoricam, da ste to, kar ste. 
Pia Katič

Program pomočnik v biotehniki in oskrbi se mi zdi zelo zanimiv. Že prvi šolski dan so nas lepo sprejeli. Žal si nismo mogli ogledati cele šole zaradi tega koronavirusa in smo morali takoj v učilnico. Profesorji so do vseh enako prijazni. V šoli mi je všeč, ker smo veliko v stiku z živalmi in sami urejamo okolico šole.  Šola na daljavo ima svoje dobre plati, saj se lahko kasneje zbudim in prej končam s poukom. 
Nina Konda

Meni je v tem programu všeč, da imamo dva dni v tednu praktični pouk. Pa tudi to, da imam najboljše sošolce in sošolke.  
 Mateja Ivanšek

Sem dijakinja v programu pomočnik v biotehniki in oskrbi. Na šoli so profesorji zelo v redu in znajo dobro razložiti snov. Najraje imam matematiko in praktični pouk. V šoli sem se veliko naučila. Všeč mi je malica. Tu imam veliko prijateljev. 
Marjanca Simčič

Na kmetijsko šolo sem se vpisala, ker se rada ukvarjam z živalmi.  
Svetlana Živanovič

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021

  Informativni dnevi

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021

  Oddana prijavnica

  Učenec pošlje izpolnjeno prijavnico na izbrano srednjo šolo za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 najkasneje do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021

  Javna objava prijav

  Informacija o številu prijav za vpis v programe po šolah bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021

  Prenosi prijav

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.-21. junij

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

  Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani izbrane šole pisno povabljeni na vpis - vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda; zaželena je fotografija (3,5 x 4,5 cm) za dijaško izkaznico.

 • 1. september

  Prvi šolski dan kot srednješolec

   


 • Postal si 
  Grmčan.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji lahko dobite
  na tel. številkah 07 39 34 718 in 031 708 190 (Irena Avsenik) in e-naslovu: irena.avsenik@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  V šoli je šolska kuhinja, ki dijakom vsak dan pripravi toplo malico. Na izbiro imajo dva menija (osnovni in vegetarijanski). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Kako do naše šole?
  Do naše šole lahko pridete na različne načine. Veliko dijakov se vozi z avtobusom, in sicer z rednimi avtobusnimi linijami. Nekateri dijaki se vozijo z vlakom in presedejo na mestni avtobus, ki jih popelje do naše šole (5-10 minut vožnje iz centra mesta). 
  Veliko naših dijakov pa prihaja iz drugih delov Slovenije. Ti pa so preko tedna nastanjeni v našem dijaškem domu, ki je umeščen v sklop stavbe zavoda na Sevnem 13 (več na: http://dom.grm-nm.si/).
 • Ali lahko kje v šoli počakam na svoj prevoz do doma?
  Seveda, na šoli imamo moderno opremljeno knjižnico, kjer lahko v miru narediš domačo nalogo ali pa se udobno zlekneš v sedežno vrečo in počivaš. Na voljo so ti časopisi, revije, knjige, družabne igre … Knjižnica je odprta do 15.00.
 • Rad/-a nastopam. Ali imam na šoli priložnost pokazati svoj talent?
  Če dobro poješ ali igraš kakšen instrument, te bomo z veseljem povabili v pevski zbor ali v šolski »bend«.  Če imaš lep glas, boš lahko vodil/-a naše kulturne prireditve. Tudi za plesalce se vedno najdejo priložnosti, bodoči igralci pa vabljeni v našo angleško gledališko skupino »Bajnof Theatre«!
 • Ali program vsebuje praktični pouk?
  Program vključuje praktični pouk in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD). Praktični pouk poteka na šoli, kjer se teoretično znanje povezuje s praktičnim.
 • Ali lahko na šoli naročim delovno obleko?
  Da. Na dan vpisa imajo dijaki možnost, da pomerijo in naročijo delovno obleko v ustrezni velikosti. Dolžina rokavov in hlačnic se jim lahko prilagodi. Delovno opremo prevzamejo prvi šolski dan.