Predstavitev programa
SLAŠČIČAR
želim se vpisati

SLAŠČIČAR

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
ki ti da vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoje ZAKAJ-e,
kjer lahko razvijaš svojo ustvarjalnost, talente in potencial,
kjer pridobiš vsa potrebna znanja za poklic slaščičar in začneš stopati po poti uspešnega slaščičarskega mojstra,
kjer so ti vrata v nadaljevanje izobraževanja široko odprta. 
To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Dijaški dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Je v isti zgradbi kot šola.
Ker je odmaknjen od mestnega vrveža, ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Kontakt: dom.grm.nm@gmail.com

KJE SMO?

Smo na čudoviti lokaciji izven centra mesta. Na relaciji Novo mesto-Sevno-Novo mesto so urejene tri proge mestnega potniškega prometa, ki jih koristijo dijaki šole. Veliko dijakov se do šole pripelje tudi s šolskimi linijami. Avtobusi jih pripeljejo v šolo in odpeljejo proti domu. 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30. 
Dodatni pouk in del interesnih dejavnosti lahko poteka tudi v popoldanskem času. Zaradi dijakov – vozačev se šola odpre že ob šestih zjutraj. 

PREDMETNIK

PRAKTIČNI POUK

Praktični pouk poteka v šolski slaščičarski delavnici oz. kuhinji. Dijaki se srečujejo z realnim delovnim okoljem, v katerem si nabirajo znanje in izkušnje. Vaje so načrtovane tako, da si sledijo od enostavnih do bolj zahtevnih. Delajo samostojno, v dvojicah ali v skupini. Pripravljajo in tehtajo surovine. Mehansko in termično  obdelujejo in pripravljajo različne mase, testa, kreme, nadeve, polnila, glazure, prelive ipd. in iz njih pripravljajo različne vrste sladic, kot so torte, piškoti, potica, sladoled … Med praktičnim izobraževanjem spoznajo pomen osebne urejenosti, higiene dela in sistema HACCP 
v živilstvu. Dijaki krepijo socialne kompetence, skrbijo za varno delo in varovanje okolja. 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Dijaki v času izobraževanja opravljajo tudi praktično izobraževanje pri delodajalcih oz. praktično usposabljanje z delom (PUD) v skupnem obsegu 912 ur v vseh 3 letih izobraževanja. Za opravljanje PUD-a šola sklene z delodajalci kolektivne učne pogodbe, ki veljajo  eno šolsko leto. Dijaki si lahko sami izberejo delodajalca, ki je v bližini njihovega doma in je lahko vsako leto drug. Namen PUD-a je, da si dijaki pridobijo še več praktičnih znanj in spretnosti, tudi tiste, ki jih v šoli ni mogoče pridobiti. Predvsem je to socializacija v realnem delovnem okolju. Dijaki občutijo potek in dinamiko delovnega procesa ter skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela. V času praktičnega usposabljanja z delom se dijaki in delodajalci spoznajo, kar lahko pomeni  možnost zaposlitve po koncu izobraževanja.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program slaščičar se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

ZAKLJUČNI IZPIT

Dijak, ki uspešno zaključi 3. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, pristopi k opravljanju zaključnega izpita. Ta obsega pisni in ustni izpit iz predmeta slovenščina in zaključno delo, ki se opravlja kot izdelek oz. storitev z zagovorom, in je vezan na njihovo poklicno področje.

ZAPOSLITEV ALI NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Slaščičar samostojno opravlja različna dela v slaščičarnah, trgovinah, hotelih, kavarnah, industrijskih obratih, domovih za ostarele, 
v dopolnilnih dejavnostih na kmetijah ipd.

Dijak lahko nadaljuje šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (model 3+2);
npr. živilsko-prehranski tehnik, gastronomija (PTI).

TRAJNO PECIVO

Strokovni modul je sestavljen iz praktičnega in teoretičnega dela. Izvaja se v 1. letniku. Dijaki spoznajo tehnologijo izdelave trajnega peciva. Izdelujejo kekse, čajno pecivo, krhke rezine, pite, desertno pecivo, makronovo maso, medeno pecivo, sadne kruhe in kolače. 

SLADICE

Strokovni modul se izvaja se v 2. in 3. letniku v obliki teoretičnega in praktičnega pouka. Dijaki spoznajo tehnologijo izdelave. Izdelujejo torte, rezine, rolade, deserte, minjone, pralineje, porcijske sladice, potice, pogače, gibanice, krofe ... 

SLADOLED

Dijaki pri strokovnem modulu praktično in teoretično spoznajo tehnologijo izdelave sladoleda. Izdelujejo sladoledne baze, različne sladolede in sladoledne sladice. 

POSEBNOSTI

- sodobni načini poučevanja
- zanimivi strokovni moduli (odprti kurikul):
Kruh in pekovsko pecivo, Dekoracija v slaščičarstvu, Zdrave saldice, Slovenske praktične jedi, Sladice in pecivo po naročilu ...
- teoretične in praktične vsebine s ciljem boljše zaposljivosti po končanem izobraževanju

projekti in dogodki

Dijaki programa slaščičar bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip GRM-a

MNENJA

Vida Hlebec

Ravnateljica

Odločitev, da bomo na Grmu Novo mesto izobraževali za poklic slaščičar, je bila logična posledica naše filozofije, da z izobraževanjem pokrivamo tudi tržne niše, ki jih imata kmetijstvo in podeželje, hkrati pa potrebe širšega gospodarstva in družbe. Tako smo zlasti na praktičnem področju začeli razvijati predelavo sadja, zelenjave, mleka in mesa ter tudi gospodinjstvo s turizmom. Začeli smo si prizadevati za pridobitev živilskih programov, saj takih programov v regijah jugovzhodne Slovenija in Posavja ni bilo. Program slaščičar smo začeli uspešno izvajati leta 2008.

Poklic slaščičar je pomembna poslovna priložnost za mlade, ki si želijo ustvarjanja v peki in v številnih slaščičarskih izdelkih. Priložnosti za kreativnost je pri praktičnem izobraževanju v naši slaščičarni v Hiši kulinarike in turizma ter pri delodajalcih zelo veliko. Zaposlitve se najdejo v različnih slaščičarskih obratih, lahko pa tudi v lastni obratovalnici ali na kmetiji, kjer lahko odprejo dopolnilno dejavnost.

Na naši šoli lahko dijaki ob prijaznih in strokovnih učiteljih pridobijo veliko znanja in praktičnih veščin. V naravnem okolju šole pa ob druženju z vrstniki preživijo prijetne trenutke.

Za slaščičarje velja, da si s svojim poklicem ustvarijo sladko življenje.

Jaka Petković

Predsednik dijaške skupnosti

Kmetijska šola Grm je res nekaj posebnega! Odmaknjenost od mesta, mir in lepota naravne okolice pripomorejo k dobremu vzdušju na šoli med dijaki in tudi profesorji.

Vsak dan, ko pridemo v šolo, se udeležujemo pouka učilnicah, ki so opremljene za potrebe različnih predmetov: od laboratorijev do učilnic za strojništvo in kmetijstvo. Kombinacija tega z dobro razlago naših profesorjev omogoča kvaliteten pouk, ki je sproščen in pogosto celo zabaven. 

Profesorji pa niso na voljo le med šolsko uro, temveč nam nudijo pomoč tudi izven pouka. Z nami se dogovarjajo in se nam skušajo prilagoditi, kar vsem dijakom omogoča, da se pri učnem procesu kar najbolje izkažemo.

Na biotehniški gimnaziji se vsak dan srečujemo z nenavadnimi, a zelo učinkovitimi načini učenja. To je na primer praktično delo v laboratoriju, kjer se naučimo vse - od biokultur do števila bakterij v našem poljubu. 
Velikokrat profesorji opazijo stične točke pri predmetih in jih zato povežejo ter predstavijo istočasno v  razredu (npr. slovenščina in zgodovina). Strokovne ekskurzije z medpredmetnimi povezavami pa so že stalnica v vseh izobraževalnih programih.

Šola ponuja tudi izvrstno toplo malico, pri kateri so možne prilagoditve za osebe, ki ne uživajo mesa ali imajo alergije. 

Na šoli in v njeni prelepi okolici najdemo tudi veliko prostora za druženje s
prijatelji, ko čakamo na avtobus ali zjutraj na začetek pouka.

Upam, da bo tudi kdo od vas naredil ta korak in se nam pridružil.

Klara Longar

Dijakinja

Delo slaščičarja je kar zahtevno, saj je potrebno imeti smisel za ročna dela, za oblikovanje in estetiko. Pri poklicu slaščičar so potrebni osebna urejenost, čistoča delovnih oblačil in higiena dela. Pomembno je timsko delo. Če je včasih naporno, je v dobri družbi lažje.

Všeč mi je, ker se šola nahaja v lepi okolici. Okoli šole je veliko prostora za različna druženja in dejavnosti.

Mnenja ostalih dijakov

V šoli se počutim dobro, vzdušje je super. Veliko se pogovarjamo. Veliko koristnega se naučimo. 
Anja Bosina

Profesorji in profesorice nas neprestano spodbujajo. 
Simona Ajster 

Slaščičarstvo mi pomeni največ na svetu. Najbolj sem vesela, ko imamo praktični pouk. Delo je zabavno, kreativno, velikokrat tudi naporno in natančno. 
Janja Lapuh 

Izobraževanje v programu slaščičar je zelo sproščeno in poučno. Kar se naučiš, ti zelo koristi tudi v bodočem poklicu. Izvemo veliko novega o sladicah in pecivu. Na urniku imamo tudi praktični pouk in PUD, kjer lahko izkusimo, kako vse to poteka v resničnem procesu. Na PUD-u sem se veliko naučila. Delala sem sladoled, različne sladice, pite, zavitke ... Pomagala sem pri krašenju tort. Slaščičar je zelo iskan poklic in menim, da bom zaposlitev hitro našla. 
Katja Jaklič 

Na tej šoli mi je všeč, ker vsak dan preizkušamo različne stvari in se naučimo nekaj novega. Po zaključku šolanja imam že zagotovljeno zaposlitev (v Hotelu Krka v Dolenjskih Toplicah), ker sem tam pridno opravljala PUD in dijaško delo med počitnicami.
Nina Križe

V program slaščičar sem se vpisala, ker rada pečem, oblikujem slaščice in jih tudi rada jem. Obiskujem 3. letnik. Pridobila sem veliko znanja. Naučila sem se samostojne peke slaščic. Meni je najbolj zanimiv praktični pouk, saj smo v slaščičarni skupaj z drugimi dijaki in si med seboj pomagamo. Tudi učitelji so nam vedno na voljo, da kaj vprašamo.
Marina Stijepović

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021

  Informativni dnevi

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021

  Oddana prijavnica

  Učenec pošlje izpolnjeno prijavnico na izbrano srednjo šolo za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 najkasneje do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021

  Javna objava prijav

  Informacija o številu prijav za vpis v programe po šolah bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021

  Prenosi prijav

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.-21. junij

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

  Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani izbrane šole pisno povabljeni na vpis - vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda; zaželena je fotografija (3,5 x 4,5 cm) za dijaško izkaznico.

 • 1. september

  Prvi šolski dan kot srednješolec

   


 • Postal si 
  Grmčan.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji lahko dobite
  na tel. številkah 07 39 34 718 in 031 708 190 (Irena Avsenik) in  e-naslovu: irena.avsenik@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  V šoli je šolska kuhinja, ki dijakom vsak dan pripravi toplo malico. Na izbiro imajo dva menija (osnovni in vegetarijanski). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Kako do naše šole?
  Do naše šole lahko pridete na različne načine. Veliko dijakov se vozi z avtobusom, in sicer z rednimi avtobusnimi linijami. Nekateri dijaki se vozijo z vlakom in presedejo na mestni avtobus, ki jih popelje do naše šole (5-10 minut vožnje iz centra mesta). 
  Veliko naših dijakov pa prihaja iz drugih delov Slovenije. Ti pa so preko tedna nastanjeni v našem dijaškem domu, ki je umeščen v sklop stavbe zavoda na Sevnem 13 (več na: http://dom.grm-nm.si/).
 • Ali lahko kje v šoli počakam na svoj prevoz do doma?
  Seveda, na šoli imamo moderno opremljeno knjižnico, kjer lahko v miru narediš domačo nalogo ali pa se udobno zlekneš v sedežno vrečo in počivaš. Na voljo so ti časopisi, revije, knjige, družabne igre … Knjižnica je odprta do 15.00.
 • Rad/-a nastopam. Ali imam na šoli priložnost pokazati svoj talent?
  Če dobro poješ ali igraš kakšen instrument, te bomo z veseljem povabili v pevski zbor ali v šolski »bend«.  Če imaš lep glas, boš lahko vodil/a naše kulturne prireditve. Tudi za plesalce se vedno najdejo priložnosti, bodoči igralci pa vabljeni v našo angleško gledališko skupino »Bajnof Theatre«!
 • Ali program vsebuje praktični pouk?
  Program vključuje praktični pouk in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD). V šoli se izvaja praktični pouk, kjer se teoretično znanje povezuje s praktičnim.
 • Kaj dela slaščičar?
  Slaščičar izdeluje in krasi različne sladice in torte. Pripravlja različne vrste testa, ga oblikuje in peče. Pripravlja različne sladolede. Izdeluje okraske za okraševanje tort in sladic. Izdeluje različne kekse, izdelke iz čokolade in pralineje.
 • Kako je z delovno obleko?
  Dijaki morajo pri praktičnem pouku imeti delovno obleko, ki je potrebna zaradi varnega dela dijakov in higienskega sistema HACCP. Delovna obleka naj bo iz materialov, ki se lahko perejo pri visokih temperaturah. To so bele hlače, bela majica, bel predpasnik, kapa in nedrseča ortopedska obutev.
 • Zakaj so potrebne ročne spretnosti in kaj če jih nimamo?
  Ročne spretnosti si dijaki razvijejo skozi proces izobraževanja. Potrebne so zato, ker je v slaščičarstvu veliko oblikovanja in  okraševanja.
 • Kje se lahko zaposlim?
  V slaščičarnah, kavarnah, hotelih, pekarna, večjih kuhinjah, cateringu, v večjih živilskih in prehranskih obratih, v trgovsko-živilskih
  verigah … Ker je slaščičar deficitarni poklic, večjih težav z iskanjem zaposlitve ne bi smelo biti. Veliko dijakov ima že pred zaključkom
  šolanja zagotovljeno službo.
 • Lahko pridobim štipendijo?
  Da, saj je slaščičar deficitarni poklic (tisti, v katerem primanjkuje kadra). Po navadi lahko pridobite štipendijo za deficitarne poklice, lahko tudi
  kadrovsko štipendijo (štipendijo podeljuje podjetje ali organizacija glede na svoje kadrovske potrebe). Ti štipendiji ne izključujeta državne štipendije.