Predstavitev programa
VRTNAR
želim se vpisati

VRTNAR

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.


Kjer te učitelji spoštujejo in ti prisluhnejo,
ki ti da vedeti, da pripadaš in si sprejet,
kjer dobiš odgovore na svoje ZAKAJ-e,
kjer lahko razvijaš svojo ustvarjalnost in krepiš samostojnost, ki ti odpre vrata v sodobno vrtnarstvo, 
kjer preko strokovnih modulov pridobiš odlično znanje s področja vrtnarstva, 
ki ti omogoča postaviti temelje za vseživljenjsko učenje. 
To je šola, ki te pripravi na izzive 21. stoletja.

Kaj in zakaj?

ŠOLA IN DIJAŠKI DOM

Dijaški dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Je v isti zgradbi kot šola.
Ker je odmaknjen od mestnega vrveža, ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Kontakt: dom.grm.nm@gmail.com

KJE SMO?

Smo na čudoviti lokaciji izven centra mesta. Na relaciji Novo mesto-Sevno-Novo mesto so urejene tri proge mestnega potniškega prometa, ki jih koristijo dijaki šole. Veliko dijakov se do šole pripelje tudi s šolskimi linijami. Avtobusi jih pripeljejo v šolo in odpeljejo proti domu. 

ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30. 
Dodatni pouk in del interesnih dejavnosti lahko poteka tudi v popoldanskem času. Zaradi dijakov – vozačev se šola odpre že ob šestih zjutraj. 

PREDMETNIK

PRAKTIČNI POUK

Praktični pouk je namenjen praktičnemu učenju vrtnarstva. Izvaja se na prostem in v zavarovanih prostorih na šolskem posestvu ter drugih površinah, pozimi pa tudi v učilnicah. Pri praktičnem pouku dijaki teoretična znanja nadgradijo s praktičnimi poskusi in delom v avtentičnem okolju. Poleg spoznavanja, razmnoževanja in oskrbe rastlin v rastlinjaku te tudi sadijo in oskrbujejo na prostem. Učijo se pravilnega ravnanja z vrtnarskim orodjem in napravami, prav tako pa določanja ustreznega termina pobiranja pridelkov. Raziskujejo različne načine predelave, pakiranja in označevanja pridelkov. Praktični pouk predstavlja 50 % delež vseh ur pouka v izobraževalnem programu.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Praktično usposabljanje z delom je namenjeno dodatnemu izpopolnjevanju praktičnih veščin s področja vrtnarstva. Dijaki ga v pretežni meri opravijo pri zunanjih delodajalcih oz. partnerjih šole, v manjšem obsegu tudi na MIC-u (Medpodjetniški izobraževalni center oz. šolsko posestvo). Krepijo samostojnost in odgovornost za poklic, ki omogoča nadaljnje samostojno delo oz. delo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Termin izvajanja PUD-a je prilagojen razmeram in možnostim izvajanja v vsakem šolskem letu posebej. V času izobraževanja morajo dijaki opraviti 24 tednov PUD-a.  

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program vrtnar se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

ZAKLJUČNI IZPIT

Dijak, ki uspešno zaključi 3. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, pristopi k opravljanju zaključnega izpita. Ta obsega pisni in ustni izpit iz predmeta slovenščina in zaključno delo, ki se opravlja kot izdelek oz. storitev z zagovorom in je vezan na njihovo poklicno področje.

ZAPOSLITEV ALI NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Zaposliš se lahko v različnih vrtnarskih podjetjih, vrtnarijah, vrtnih centrih, birojih za krajinsko vrtnarstvo, drevesnicah, botaničnih vrtovih in arboretumih.

Dijak lahko nadaljuje šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (model 3+2); npr. hortikulturni tehnik.

UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

Dijaki se pri strokovnem modulu učijo pravilne priprave terena po načrtu za ureditev zelene površine, postavitve in vzdrževanja grajenih prvin, pravilne zasaditve ter oskrbe sezonskih in trajnih nasadov.

PRIDELAVA ZELENJADNIC

Dijaki spoznavajo zelenjadnice, se učijo različnih načinov pridelave, oskrbe na prostem in v zavarovanem prostoru, prepoznavajo najpomembnejše gospodarske bolezni, škodljivce in plevele zelenjadnic, se učijo ustreznega spravila, skladiščenja in priprave zelenjadnic za prodajo. 

PRIDELAVA OKRASNIH RASTLIN

Dijaki spoznavajo okrasne zelnate in lesnate rastline, se učijo različnih načinov pridelave, oskrbe na prostem in v zavarovanem prostoru, prepoznavajo najpomembnejše gospodarske bolezni, škodljivce in plevele okrasnih rastlin, se učijo ustreznega spravila, skladiščenja in priprave okrasnih rastlin za prodajo.

IZPIT ZA TRAKTOR

Dijaki pridobijo potrebno znanje vsebin o cestno prometnih predpisih (CPP). Šola jim tudi omogoči brezplačne traktorske učne ure. Učitelji vožnje kandidate usmerjajo k samostojnosti in odgovornosti za samostojno obvladovanje traktorske vožnje. 

POSEBNOSTI

- sodobni načini poučevanja
- zanimivi strokovni moduli
- teoretične in praktične vsebine s ciljem boljše zaposljivosti po končanem izobraževanju
- pridobitev izpita za traktor
- pouk v naravi

projekti in dogodki

Dijaki programa vrtnar bogatijo svoje znanje in nabirajo izkušnje tudi izven šolskih klopi.

Projekti na šoli

Ekskurzije in izleti

Športni dnevi

Kulturne dejavnosti

Tekmovanja

Utrip GRM-a

MNENJA

Vida Hlebec

Ravnateljica

Naša šola je ves čas svojega obstoja močno vpeta v svoje okolje. S strokovnjaki, z izobraževalnimi programi in dejavnostmi šolskega posestva predstavljamo njegovo jedru in se odzivamo na aktualne potrebe. Ravno na področju vrtnarstva smo z okoljem tesno povezani že od 90-ih let 20. stoletja. Tudi sami smo prispevali k razvoju vrtnarske dejavnosti na zelenjadarskem in okrasnem področju.

Vrtnarstvo je na območju, ki ga pokriva naša šola, močno poraslo, saj omogoča zaposlitve na manjših površinah in vsaj delno odgovarja potrebam po lokalni hrani. Vrtnarji se ukvarjajo tudi z rastlinami, ki krasijo naše vrtove, parke ipd. Na naši šoli si dijaki pridobijo veliko praktičnih veščin, ki jih lahko nadgradijo pri delodajalcih. Na strokovnih ekskurzijah spoznavajo različne tuje prakse, ki jih lahko smiselno prenašajo v domače okolje.

Vrtnarski poklic je močno povezan z naravo in je prava priložnost za vse, ki vidite izziv v delu in ustvarjanju v naravi.

Jaka Petković

Predsednik dijaške skupnosti

Kmetijska šola Grm je res nekaj posebnega! Odmaknjenost od mesta, mir in lepota naravne okolice pripomorejo k dobremu vzdušju na šoli med dijaki in tudi profesorji.

Vsak dan, ko pridemo v šolo, se udeležujemo pouka v učilnicah, ki so opremljene za potrebe različnih predmetov: od laboratorijev do učilnic za strojništvo in kmetijstvo. Kombinacija tega z dobro razlago naših profesorjev omogoča kvaliteten pouk, ki je sproščen in pogosto celo zabaven. 

Profesorji pa niso na voljo le med šolsko uro, temveč nam nudijo pomoč tudi izven pouka. Z nami se dogovarjajo in se nam skušajo prilagoditi, kar vsem dijakom omogoča, da se pri učnem procesu kar najbolje izkažemo.

Na biotehniški gimnaziji se vsak dan srečujemo z nenavadnimi, a zelo učinkovitimi načini učenja. To je na primer praktično delo v laboratoriju, kjer se naučimo vse - od biokultur do števila bakterij v našem poljubu. 
Velikokrat profesorji opazijo stične točke pri predmetih in jih zato povežejo ter predstavijo istočasno v  razredu (npr. slovenščina in zgodovina). Strokovne ekskurzije z medpredmetnimi povezavami pa so že stalnica v vseh izobraževalnih programih.

Šola ponuja tudi izvrstno toplo malico, pri kateri so možne prilagoditve za osebe, ki ne uživajo mesa ali imajo alergije. 

Na šoli in v njeni prelepi okolici najdemo tudi veliko prostora za druženje s
prijatelji, ko čakamo na avtobus ali zjutraj na začetek pouka.

Upam, da bo tudi kdo od vas naredil ta korak in se nam pridružil.

Tinkara Oven

Dijakinja

Meni osebno je šola super. Tukaj se počutim sproščeno, zato mi ni žal, da sem se vpisala sem. Sama uživam pri delu z zemljo in rastlinami, program pa mi ponuja točno to.

Najboljše, kar se ti lahko zgodi med časom, ko si v šoli, je seveda malica, ki je vedno sveže pripravljena in odličnega okusa.

Moram pa priznati, da so tudi profesorji super, saj ne zahtevajo preveč. Pomagajo ti v primeru, da potrebuješ pomoč ali pa le pogovor, ko si v stiski. 

Mnenja ostalih dijakov

Zadovoljna sem z izbiro srednje šole. Program vrtnar sem izbrala zato, ker je to poklic, ki ga večinoma opravljaš na svežem zraku.
V sklopu pouka imam najraje praktični pouk, ker vedno delamo nekaj novega in se veliko naučimo.
Šola je velika, a se v njej hitro znajdeš. Odnosi s profesorji so dobri. Malico imamo vedno iz sestavin šolske pridelave. Na splošno je vse "fajn".   
Špela Košak 

Meni so na šoli najbolj všeč športna vzgoja, praktični pouk ter strokovni moduli. Pri praktičnem pouku se učimo različnih opravil in delo nikoli ni dolgočasno.
Martin Žurga

V času izobraževanja na daljavo mi je najbolj všeč športna vzgoja, ker gremo pogosto ven na sveži zrak. Pri ostalih predmetih smo večinoma za zvezki in računalnikom. Pri takem pouku, kot je sedaj preko aplikacije Teams, me moti to, ker se pogosto pojavijo tehnične težave. Pogrešam odnose "v živo", saj sem z njimi na šoli zelo zadovoljen.
 Kristjan Perpar

VPISNI POSTOPEK

   

 • 12. in 13. februar 2021

  Informativni dnevi

  O načinu izvedbe spremljajte spletno stran šole.

 • Najkasneje do 2. aprila 2021

  Oddana prijavnica

  Učenec pošlje izpolnjeno prijavnico na izbrano srednjo šolo za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 najkasneje do 2. aprila 2021.
  Obrazec DZS 1.20 najdete na naslovu e-uprave. 
  Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa izbrani srednji šoli.

 • 8. april 2021

  Javna objava prijav

  Informacija o številu prijav za vpis v programe po šolah bo do 16.00 objavljena na spletni strani MIZŠ.

 • 22. april 2021

  Prenosi prijav

  Zadnji rok za morebitni prenos prijave na drugo šolo.


 • 16.-21. junij

  Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

  Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani izbrane šole pisno povabljeni na vpis - vabilo z vašim terminom prejmete po pošti na dom. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda; zaželena je fotografija (3,5 x 4,5 cm) za dijaško izkaznico.

 • 1. september

  Prvi šolski dan kot srednješolec

   


 • Postal si 
  Grmčan.


  Dodatne informacije o programih in prijavi ter vpisu v izobraževalne programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji lahko dobite
  na tel. številkah 07 39 34 718 in 031 708 190 (Irena Avsenik) in e-naslovu: irena.avsenik@grm-nm.si.
  Več o postopku vpisa ter o prijavi za vpis lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odgovori na pogosta vprašanja

 • Ali imajo dijaki toplo malico?
  V šoli je šolska kuhinja, ki dijakom vsak dan pripravi toplo malico. Na izbiro imajo dva menija (osnovni in vegetarijanski). Jedilnik je objavljen na spletni strani šole.
 • Kako do naše šole?
  Do naše šole lahko pridete na različne načine. Veliko dijakov se vozi z avtobusom, in sicer z rednimi avtobusnimi linijami. Nekateri dijaki se vozijo z vlakom in presedejo na mestni avtobus, ki jih popelje do naše šole (5-10 minut vožnje iz centra mesta). 
  Veliko naših dijakov pa prihaja iz drugih delov Slovenije. Ti pa so preko tedna nastanjeni v našem dijaškem domu, ki je umeščen v sklop stavbe zavoda na Sevnem 13 (več na: http://dom.grm-nm.si/).
 • Ali lahko kje v šoli počakam na svoj prevoz do doma?
  Seveda, na šoli imamo moderno opremljeno knjižnico, kjer lahko v miru narediš domačo nalogo ali pa se udobno zlekneš v sedežno vrečo in počivaš. Na voljo so ti časopisi, revije, knjige, družabne igre … Knjižnica je odprta do 15.00.
 • Rad/-a nastopam. Ali imam na šoli priložnost pokazati svoj talent?
  Če dobro poješ ali igraš kakšen instrument, te bomo z veseljem povabili v pevski zbor ali v šolski »bend«.  Če imaš lep glas, boš lahko vodil/-a naše kulturne prireditve. Tudi za plesalce se vedno najdejo priložnosti, bodoči igralci pa vabljeni v našo angleško gledališko skupino »Bajnof Theatre«!
 • Ali program vsebuje praktični pouk?
  Program vključuje praktični pouk in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD). V šoli se izvaja praktični pouk, kjer se teoretično znanje povezuje s praktičnim. Praktični pouk je za ta program izobraževanja zelo pomemben, zato ga imajo dijaki na urniku povprečno 2-krat tedensko, tj. 14 ur.
 • Ali za praktični pouk potrebujem delovno obleko?
  Da, za praktični pouk dijaki potrebujejo delovno obleko. Nakup delovne obleke organizira šola, lahko pa si jo dijaki priskrbijo tudi sami. Pomembno pa je, da je izdelana iz ustreznega materiala in da služi svojemu namenu.
 • Ali moram PUD (praktično usposabljanje z delom) nujno opraviti pri delodajalcu izven šole?
  Dijaki po programu opravljajo PUD pri delodajalcu blizu svojega doma, pri tem jim pomaga tudi šola. Na ta način spoznajo še druge načine in oblike dela na svojem področju izobraževanja. Ta jim lahko omogoči tudi zaposlitev po koncu šolanja.
 • Ali so na urniku tudi predmeti kemija, biologija in fizika?
  Ne, v izobraževalnem programu vrtnar teh predmetov ni na urniku. Delno jih nadomešča predmet naravoslovje, in sicer v 2. letniku izobraževanja.
 • Ali so učitelji strogi?
  Učitelji so strogi samo toliko, kot je potrebno, sicer pa vedno pripravljeni pomagati dijakom in jih usmerjati k skupnemu cilju, tj. da dijaki uspešno zaključijo šolanje.
 • Ali lahko opravim izpit za traktor na šoli?
  Dijaki lahko opravijo izpit za traktor (F-kategorija), ko dopolnijo 16 let. Izpit v celoti opravijo na šoli. Vsebine izvajajo za to usposobljeni učitelji inštruktorji.
 • Ali se na šoli lahko ukvarjam s konji, čeprav sem vrtnar/-ka?
  Da, s konji se lahko dijaki ne glede na program izobraževanja ukvarjajo na šolskem posestvu v okviru proste izbire (v popoldanskem času).