Šolsko posestvo

Vse dejavnosti šolskega posestva so organizirane tako, da služijo svojemu osnovnemu namenu, to je vzgoji in izobraževanju. To pomeni, da so tudi v proizvodnem smislu organizirane tako, da se preko njih uresničujejo temeljni cilji vzgoje in izobraževanja, pridobivanje znanj in spretnosti za potrebe kmetijstva in podeželja.