Šolsko posestvo

ŠOLSKO POSESTVO

 

Velikost šolskega posestva je približno 300 ha:  

 

47 ha v okolici šole na Sevnem (različne površine)

22 ha v Srebrničah (vrtnarstvo, njive, travinje)

21 ha v Pogancih (njive, travinje)

11 ha Stari Grad (travinje)

 15 ha na Mestnih njivah (njive, travinje)

3,5 ha na Pluski (njiva)

24 ha na Strugi (njive, travinj

4 ha na Smedniku (travinje)

146 ha gozda (100 ha v sodelovanju s
Slovenskimi državnimi gozdovi

 

Šolsko posestvo predstavlja učno površino, na kateri se izvaja praktični pouk. Na teh površinah dijaki in študentje pridobivajo praktična znanja in veščine iz pridelave in reje, predelave, trženja, turizma, rekreacije, športa, urejanja krajine ter varovanja narave in okolja.

 

Posestvo na območju šole na Sevnem zajema 6 ha njiv, 2 ha gozda, 5 ha sadovnjaka, 2,3 ha vinograda, 6 ha stavbišč in 1000 m² rastlinjakov. Objekti na tej lokaciji so: šolske in domske površine, goveji hlev, konjski hlev, čebelnjak, vinska klet, remiza, skladišča, večnamenski prostor, jahalnica, objekti za male živali …