Projekti

Projekti

 

Delo raziskovalnih skupin

 

Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo dijaki naše šole pod vodstvom mentorjev vključili v raziskovalne dejavnosti. Z raziskovalnimi nalogami se bodo vključili v tekmovanje – Gibanje znanost mladini. Dijaki se bodo tako kot v preteklih letih tudi v letošnjem letu pod vodstvom mentorjev prijavili na razpis za Krkine nagrade.

 

Festival Več znanja za več turizma

 

Turistična zveza Slovenije v šolskem letu 2020/2021 organizira 18. mednarodni festival Več znanja za več turizma. Tema festivala je MOJ KRAJ MOJ CHEF, s katerim bi raziskali in oblikovali kulinarični ali gastronomski spominek svojega kraja.

Predvidoma 27. januarja 2021. Rok za prijavo je 30. september 2020, naloge pa je potrebno oddati najkasneje do 8. januarja 2021.

Razpis in podrobne informacije tekmovanja so objavljene na http://turisticna-zveza.si/OgledProjektov.php?id=11.

Koordinira: Damjana Hosta

 

Pridobitev certifikatov

 

Dijaki naše šole si lahko znotraj programov pridobijo tri stopnje certifikatov. Certifikati pomenijo potrditev določenih znanj in spretnosti, ki si jih je dijak pridobil za posamezno področje znotraj programov.

Za osvojeno znanje si lahko pridobijo certifikate naše šole z različnih področij.

Certifikati so razdeljeni na 3 stopnje:

 • 1. certifikat pridobi dijak na priporočilo učitelja in določeno delo opravlja vestno pod nadzorom.
 • 2. certifikat pridobi dijak, če odda prošnjo za določeno področje, obvlada več dela kvalitetno in odgovorno, vendar še pod nadzorom.
 • 3. certifikat ima naziv »ZAUPANJA VREDEN«. Le-tega si pridobi dijak s prošnjo, kjer navaja, da bo delo vestno, odgovorno in samostojno opravljal.

Vse tri stopnje se preizkusijo pred komisijo in slovesno podelijo ob posebnih priložnostih.

Certifikat se lahko tudi odvzame v primeru neodgovornega opravljanja dela.

Koordinatorica: Darja Francekovič

 

Organizacija in izvedba tekmovanj v dresurnem jahanju in preskakovanju ovir za konje in vožnje s kočijo

 

Na šoli v rednem programu izobraževanja izvajamo tudi rejo konj. Naša želja je, da v smislu dela v živinoreji osmislimo nove delovne vidike konj.

Konj vse bolj izgublja pomen kot delovna žival, vse več pa ga uporabljamo za rekreacijo, šport in turizem ter prostočasne aktivnosti. Oskrba konj poleg oskrbe v hlevu zahteva tudi prvine, kot so:

 • reja konj,
 • priprava za šport,
 • terapevtsko jahanje,
 • učenje jahanja,
 • organizacija tekmovanj (preskakovanje, dresura, vprege),
 • nega konj,
 • priprava razstav,
 • zdravstveno varstvo živali,
 • prevoz na tekmovanja,
 • vključitev v spoznavanje organizacije večjih prireditev.

Na šoli bomo zato organizirali tekmovanja, ki bodo zagotavljala možnost nastopov licenciranim jahačem na vseh tovrstnih tekmovanjih v Sloveniji.

V spomladanskem in jesenskem terminu bomo tako organizirali tekmovanja, katera se bodo lahko udeležili tudi dijaki in študenti naše šole, kateri imajo opravljeno tekmovalno licenco.

Vsa tekmovanja bomo organizirali na lastnem hipodromu. Prireditve se bodo udeležili dijaki, ki v tem letu poslušajo vsebine s področja živinoreje, predvsem konjereje. Dijaki se bodo lahko učili jahanja preko vsega leta individualno, skupinsko v okviru interesnih dejavnosti in praktičnega pouka, dijaki biotehniške gimnazije pa v okviru športne vzgoje. Oskrbo konj in organizacijo tekmovanj bomo organizirali pri praktičnem pouku.

 

Projekti Erasmus+ 

 

Od njive do mize

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ima v teku Erasmus+ projekt, KA102. Projekt traja dve leti. Dijaki iz programv kmetijstva, gastronomije in turizma ter učitelji srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (18) se bodo  praktično usposabljali v tujini.

Pet dijakov in učitelj spremljevalec, s področja konjereje, se bodo dva tedna praktično usposabljali v Yla Savo College, na Finskem.

Pet dijakov in en učitelj spremljevalec, s področja naravovarstva in hortikulture, se bodo dva tedna praktično usposabljali na Zespol Szkol Inzynierii Srodowiska, Torun, na Poljskem.

Pet dijakov in učitelj spremljevalec, s področja živinoreje, pa se bodo praktično usposabljali na Vyssi odborna skola a Stredni skola veterinarni, zemedelska a zdravotnicka Trebic, na Češkem.

Glede na COVID-19 razmere so aktivnosti praktičnega usposabljanja v tujini začasno ustavljene. Ko bodo mobilnosti v tujino sproščene bodo naši dijaki odšli na praktično usposabljanje v tujino. Se pa s strani CMEPIUSA iščejo tudi druge možne rešitve. Projekt bo zaradi razmer možno podaljšati za eno leto.

Koordinatorica projekta je Mateja Prus.

 

Usposabljanje dijakov Agronomske škole

Od 7. novembra do 20. novembra 2021 se bo v okviru programa Erasmus+ usposabljalo 15 dijakov iz Agronomske škole iz Zagreba. Dijaki so iz sledečih programov: Agrotehničar, Agroturistički tehničar, Poljoprivredni tehničar vrtlar in Poljoprivredni tehničar fitoarmaceut. Usposabljali se bodo predvsem iz področja živinoreje, trženja …

Koordinatorka je Marjana Kos.

 

Putevi vina

V okviru Erasmus projekta smo se vključili tudi v partnerski projekt z nazivom “Putevi vina Evropom”. Nosilec projekta je Srednja škola „Sveti Trifun“ sa domom učenika, Aleksandrovac, Srbija. Partnerji v projektu pa so Srednja škola „Gorče Petrov“ Kavadarci, Severna Makedonija, in Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Novo mesto, Slovenija.

Cilj projekta je izboljšanje zaposlitvenih možnosti dijakov s področja vinogradništva in vinarstva, dvig podjetniških kompetenc, spoznavanje vinogradništva kot panoge v tujini ter razvijanje kreativnosti dijakov in timskega dela. V projektu s strani naše šole sodeluje 5 dijakov programa kmetijsko-podjetniški tehnik, ki so si za svojo poklicno pot izbrali strokovne module s področja vinogradništva in kletarstva.

Projekt je bil podaljšan za eno leto. V kolikor bodo razmere dopuščale, se bodo dijaki z učiteljem spremljevalcem v šolskem letu 2021/2022 udeležili usposabljanja v Srbiji, ki je zaradi Covid19 razmer v preteklem šolskem letu odpadlo. V okviru projekta pa bomo, v kolikor bodo razmere dopuščale, v jeseni, strokovno srečanje za dijake partnerskih šol organizirali tudi na naši šoli. V kolikor nam razmere ne bodo dopuščale strokovnega srečanja na naši šoli, pa bomo srečanje s partnerji izvedli na daljavo, v spletnem okolju ZOOM.

Koordinatorja aktivnosti sta France Absec in Mateja Prus.

 

Simply included

Cilj projekta je dvigniti zavedanje, da je potrebno socialno vključevati migrante v podjetja in poklicno izobraževanje in usposabljanje. Obenem bo projekt promoviral idejo o delovnih mestih, da bodo podjetja v teh ljudeh prepoznala izkušene delavce. Prav tako pa moramo migrantom pomagati, da se bodo znali sami pozitivno predstaviti in proaktivno stopiti na trg dela.

V sklopu projekta bomo poskrbeli za tri intelektualne rezultate, dva izmed njih sta videa. Prvi intelektualni rezultat je kolekcija video posnetkov, kjer bodo uspešni migranti ter podjetja predstavili svoje zgodbe. Drugi intelektualni rezultat je skupek orodij za učitelje v PIU, tretji pa orodje za izdelavo videa, kar bo pomagalo migrantom izdelati njihov video.

Projekt se bo začel 1. 12. 2019 in končal 28. 2. 2022.

Sodelujoče države: Nemčija, Turčija, Švedska, Španija, Islandija, Slovenija

 

Forestry operators - Reflecting on Equivalence of Skills and Training

Cilj je razprava o možnosti za ustvarjanje standardne ravni kompetenc in veščin gozdarskih delavcev, ki bi veljala čez državne meje, in skupno sodelovanje pri skupnih projektih, katerih cilj je spodbujanje inovativnosti in strokovnosti.

Namen projekta je izboljšati raven strokovnosti in konkurenčnosti gozdnih delavcev na čezmejni ravni, dvigniti znanje in varnostne standarde delavcev kot tudi kakovost njihovih intervencij z izmenjavo dobrih praks in tehnik z drugimi evropskimi državami. Z mednarodnega vidika je namen izboljšati delovne pogoje za gozdarske dejavnosti in spodbuditi uvajanje bolj trajnostnih in inovativnih orodij / tehnik.

Eden od namenov je določiti ključne številke, ki delujejo v gozdarskem sektorju, in posebej določiti njihove kompetence, da bi postavili osnovo za uvedbo sistema potrjevanja in homologacije veščin, veljavnih na evropski ravni, da bi zagotovili standardno raven varnosti na delovnem mestu in zagotovili, da gospodarski subjekti v gozdarstvu obvladajo osnovna znanja.

Projekt se bo začel 1. 11. 2019 in končal 30. 10. 2021.

Sodelujoče države: Italija, Hrvaška, Avstrija, Romunija, Slovenija

 

Future proofing a common and transparent Vital European learning and Workforce platform for sustainable AQUAculture practicies

S tem projektom se začne dolgoročno sodelovanje s konzorcijem evropskih šol za poklicno izobraževanje in usposabljanje, univerz in mednarodne industrije v sektorju ribogojstva. Skupaj sodelujejo pri razvoju usposabljanja, ki ustreza potrebam industrije in evropskim ciljem ter razvojnim ciljem v ribogojstvu. Namen projekta je doseči te cilje z razvojem evropskega usposabljanja na ravni EOK 4 in 5 in v učnih programih za vseživljenjsko učenje.

Projekt se bo začel 1. 10. 2019 in končal 30. 9. 2022.

Sodelujoče države: Nizozemska, Avstrija, Malta, Velika Britanija, Italija, Španija, Belgija, Slovenija

 

VolunTEEN II

 

Leta 2020 smo dobili odobren projekt VolunTEEN II, kjer bomo sodelovali še z Madžarsko. Začetek projekta je 1. 9. 2020, konec projekta 31. 7. 2021.

Cilj projekta VolunTEEN II je osveščanje mlajše generacije do družbenih vrednot in ozaveščanje o naši skupni Evropski zavezanosti, da rešimo naše težave z aktivnimi člani naših lokalnih skupnosti, a hkrati tudi  širitev obzorja udeležencev, da bi našli evropsko razsežnost. Nameravamo vključiti tudi partnersko šolo z lokalnimi neprofitnimi partnerskimi organizacijami, da bi mladim ponudili priložnost, da se zavedajo socialnih neenakosti in da bodo lahko izboljšati njihovo motivacijo. Udeleženci in spremljevalci mladih iz dveh držav (Madžarske in Slovenije) bodo sodelovali v dveh mladinskih izmenjavah v projektu. V prvi mladinski izmenjavi bo 14 slovenskih udeležencev in 2 spremljevalca obiskalo mesto Szeged na Madžarskem. Med drugo mladinsko izmenjavo bo 14 madžarskih udeležencev in 2 spremljevalca obiskalo Novo mesto v Sloveniji. Udeleženci se bodo udeležili delavnic in obiskali organizacije, kjer se bodo lahko vključi v prostovoljno delo. Med mladinsko izmenjavo bodo udeleženci vključeni v srednješolsko izobraževanje v obeh državah, njihovi spremljevalni učitelji pa vključujejo učitelja tujih jezikov. Vodenje projektov v šolah vključuje koordinatorja projekta, koordinatorja, finančnega koordinatorja in več koordinatorjev skupin / dejavnosti. Mladinske izmenjave bodo potekale 5 dni.

 

Program Ekošola kot način življenja

 

Naša šola v šolskem letu 2020/2021 nadaljuje z izvajanjem vsebin in projektov, ki so razpisani v programu Ekošola skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnim programom Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti. Vanj je vključenih preko 400 osnovnih, srednjih šol in vrtcev v Sloveniji in v njih se uresničujejo naslednji cilji:

·         skrb za človeka z razvijanjem pozitivnih medsebojnih odnosov,

·         vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,

·         učinkovita raba naravnih virov,

·         spodbujanje trajnostne mobilnosti v prometu,

·         vzgajanje za okoljsko odgovornost,

·         spodbujanje in večanje kreativnosti,

           inovativnost in izmenjava idej,

·         povezovanje šole z lokalno skupnostjo in povezovanje mladih znotraj Evrope in sveta.

 

Dijaki in profesorji bodo pri splošnih in strokovnih predmetih pri praktičnem pouku spoznavali te cilje in vsebine in izvedli aktivnosti, ki jih razpišejo vsako leto preko nacionalnega programa "Ekošola kot način življenja" in društva "DOVES - društvo za okoljevarstveno vzgojo Slovenije".  Prav tako bodo nekatera od tematskih področji tudi osnove za projektne naloge. Letos bomo izvajali posamezne vsebine iz projektov: »Ekokviz za Srednje šole«, »Hrana ni za tjavendan«, Espace – krožno gospodarstvo, »Šolska VRTilnica«, Pot mleka od kmetije do kozarca in Ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili.

Dijaki bodo imeli možnost, da v okviru the aktivnosti razvijajo svoja kreativna področja  fotografiranja, likovnega in literarnega ustvarjanja.

S tem se bo krepilo osveščanje dijakov in zavedanje posameznikov, da lahko vsak pripomore k izboljšavi svojega odnosa in odnosa drugih do okolice, sošolcev in soljudi.

Koordinatorica: Helena Košmerlj

 

Znotraj Ekošole bodo potekale sledeče aktivnosti:

a) Ekokviz

V letošnjem gradivu Ekokviz za srednje šole bodo dijaki spoznavali dve vsebini, t.j. gozd in krožno gospodarstvo.

Tekmovanje bo potekalo na šolskem (11. 12. 2020) in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno-tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na katerem bo skupaj trideset vprašanj iz izbranih vsebin.

Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo predvidoma potekalo februarja 2021.

Mentorica: Nina Jarc

 

b) Hrana ni za tjavendan

Potekalo bo več aktivnosti:

- Spremljanje zavržene hrane v šolski kuhinji,  dijaki  se vključijo v spremljavo dnevno zavržene hrane v šolski kuhinji in doma z namenom ozaveščanja  in izboljšanja odnosa do hrane.

- Uporaba ostankov hrane, novi recepti, dijaki iz ostankov hrane  ter na šoli pridelanih zelišč ter zelenjave  pripravijo nove jedi, napišejo recept in ga objavijo v šolskem časopisu.

Mentorica: Renata Kus Pisek

 

c) Espace – krožno gospodarstvo

V tem šolskem letu bomo znotraj projekta ESPACE veliko pozornost namenili embalaži KEMS, porabi in potrošnji na splošno ter  udejanjanju krožnosti na šoli.

Mentorica: Sabina Nemanič

 

d) Šolska VRTilnica

V okviru šolske vrtilnice bo potekalo več aktivnosti:

- Vzgoja sadik zelenjave  in  zelišč, dijaki  posejejo semena zelenjave in zelišč ter vzgojijo sadike.

- Zasaditev  in oskrba  visokih gred, dijaki naredijo načrt zasaditve visokih gred, izvedejo zasaditev in  oskrbujejo posajene rastline.

- Pridelava in predelava zelenjave za uporabo v šolski kuhinji, dijaki v pokritih pridelovalnih prostorih posadijo  sadike zgodnje zelenjave, jo oskrbujejo in pripravijo za uporabo v šolski kuhinji.

Mentorice: Katja Junc, Barbara Činkole, Jerneja Ucman

 

e) Pot mleka od kmetije do kozarca

Kakšna je pot mleka od slovenske kmetije do mlečnih izdelkov na naših mizah in kdo sodeluje v njej? Ali smo v Sloveniji samooskrbni z mlekom? Kako na slovenskih kmetijah skrbijo za krave mlekarice? Kako sodelovati ob svetovnem dnevu mleka?

Na vsa ta in še druga vprašanja bomo odgovorili z dijaki v sklopu strokovnega modula »Reja živali - učni sklop prireja mleka«. Rezultate bomo predstavili v obliki raziskovalno-seminarske naloge. V šolskem govejem hlevu  bomo izvedli tudi prikaz klasične strojne molže in molže s pomočjo molznega robota (slike, video).

Dotaknili se bomo tudi vprašanj s področja pridobivanja slovenskega mleka, skrbi za krave molznice, kdo so slovenski pridelovalci mleka, pomena in vpliva lokalne samooskrbe z mlekom. Izvedli pa bomo tudi raziskavo na temo senenega mleka. V sklopu te raziskave bomo izpostavili pomen povratne embalaže, kot so jo uporabljali že naše babice in dedki.

Mentor: Matej Zobec

 

f) Ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili.

V okviru Ekošole je bil v šolskem letu 2020/2021 predlagan projekt "Ne zavrzi oblek, ohrani planet", s katerim bi dijake skušali seznaniti z odgovornim ravnanjem z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj. Spodbujeni bi bili k ločenem zbiranju odpadnih oblačil, njihovi izmenjavi, podarjanju, popravilu, predelavi in ponovni uporabi. S tem bi prispevali, da odslužena oblačila ne končajo na odlagališču odpadkov.

Dijakom obeh oddelkov 3. letnika gimnazije (3. a in 3. b) je bilo predlagano, da na šoli izpeljejo »second hand shop«, s katerim bi lahko zbrali denar za maturantski ples/izlet ali ga po želji (v okviru dobrodelnega bazarja) podarili v dobrodelne namene. Postavili bi stojnico (lahko le oglasno desko s fotografijami in opisom, ceno) in ponudili rabljena oblačila oz. izdelke iz njih.

Neprodane izdelke bi podarili enemu od centrov rabljenih oblačil.

Mentorica: Neva Vrčko Novak

 

Mreža zdravih šol

V šolskem letu 2020/2021 bo naša šola ponovno vključena v mrežo zdravih šol, ki promovira zdravje v šolskem okolju. Za rdečo nit za šolsko leto 2020/2021 je bila izbrana tema: Čas za zdravje je čas za nas. S tem naslovom/geslom bi želeli zajeti različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije. Ob tem pa bomo izvajali dosedanje ali/in nove aktivnosti, ki so povezane s temami zdravja in zdravega življenjskega sloga. Temo bomo poskusili vključiti v različne dejavnosti, predavanja, delavnice, projektne dneve, dnevne dejavnosti, drugačne razredne ure, razstave ... Še naprej pa bomo dajali velik poudarek na zdravo prehrano in na odnos dijakov do hrane.

Koordinatorica: Stanislava Hude

 

V jati z drugačnimi

 

VDC Novo mesto  bo letos organiziral že 5. mednarodno srečanje oseb z motnjo in brez motnje v duševnem in telesnem razvoju s sloganom »V jati z drugačnimi«. Izvedba letošnjega srečanje bo odvisna od epidemiološke situacije. Srečanje, katerega tema je letos zdravje; kako ga ohraniti in izboljšati, naj bi potekalo 22. oktobra 2020.

Naša šola je sodelovala v tem projektu že od samega začetka. Gre za druženje udeležencev iz različnih VDCjev z dijaki, in za skupno ustvarjanje na delavnicah. Bistvo srečanja je namreč vzpostavljanje novih stikov, sprejemanje drugačnosti in razkrivanje svojih talentov.

Koordinatorica: Stanislava Hude

 

Aktivno sodelovanje strokovnih delavcev za dvig kakovosti na področju izrekanja vzgojnih ukrepov in razreševanja sporov

 

V šolskem letu 2020/2021 bomo strokovni delavci poglabljali razumevanje in pomen spoštljive medsebojne komunikacije.

Potekale bodo aktivnosti, ki bodo vezane na aktualno tematiko. Delo bo potekalo v manjših skupinah ali individualno. Poudarek bo na razumevanju pravil, na načinih posredovanja in na argumentaciji ob izrekanju vzgojnih ukrepov ter na sodelovanju z dijaki. Delovna srečanja bodo po potrebi poudarjala delo na vzgojno-disciplinskih situacijah in samorefleksiji lastnega napredka. Vsebina dela pa bo združevala tudi elemente in aktivnosti, opredeljene v časovnici, ki je nastala na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri ugotavljanju – obvladovanju tveganja: Šolska pravila – izrekanje vzgojnih ukrepov.

Koordinatorica: Irena Avsenik.

 

NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

 

V   šolskem letu 2020/21 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta Naravoslovno matematična pismenost, ki ga je na razpis MIZŠ prijavil Zavod RS za šolstvo.

Naša šola je v projektnih aktivnostih opredeljena kot implementacijska šola. Namen projekta je razvoj, nadgradnja in implementacija didaktičnih pristopov in strategij ter podpornih učnih okolij za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja avtentičnih problemov na področju naravoslovne in matematične pismenosti. Poudarek bo tudi na premišljeni in inovativni uporabi informacijske komunikacijske tehnologije.

Člani projektnega tima se bomo udeleževali usposabljanj, ki bodo večinoma potekala na daljavo. Začeli bomo z izobraževanjem za 3. gradnik naravoslovne pismenosti. Preizkušali in podajali bomo povratne informacije na že oblikovane primere dejavnosti v podporo naravoslovne in matematične pismenosti ter oblikovali svoje.

Izvajali  bomo aktivnosti, ki jih bodo pripravili razvojni timi, in skušali bomo uvajati kolegialne hospitacije.

Člani projektnega tima so: Vida Hlebec – ravnateljica, Luka Novak, Rebeka Pirnar, Urška Ogrinc, Matej Zobec, Gregor Kastelic, Damjana Hosta, Marjana Kos, Urška Mihelič, Sabina Nemanič.

Koordinatorica projekta: Mateja Okleščen

 

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

 

Šola se bo tudi v šolskem letu 2020/2021 vključila v program Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki sistematično razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter učence usposablja za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. Program poteka po okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Konzorcij sodelujočih šol vodi Gimnazija Novo mesto.

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:- zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti učencev, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,

 • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
 • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

Koordinatorica: Mateja Prus

 

Startup vikend

 

Šola se bo tudi v šolskem letu 2020/21 vključila v aktivnosti dijaškega Startup vikenda. Program poteka po okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. V središču aktivnosti na Startup vikendu je proces usposabljanja dijakov za uresničevanje lastnih zamisli. To zahteva povezovanje znanja, obvladovanje veščin, spretnosti in postopkov, pa tudi način razmišljanja, ki poudarja osebno odzivnost posameznika in sodelovanje z drugimi. Proces dela je zasnovan tako, da dijaki v sodelovanju s predstavniki lokalnega okolja (organizacije v lokalni skupnosti, podjetniki, inovatorji in drugi) povezujejo pridobljene informacije in spretnosti ter jih preoblikujejo v kakovostno znanje na temelju lastne angažiranosti. Poudarjena je praktična komponenta reševanja problema, podprta z zmožnostmi analiziranja in sintetiziranja ter s podjetnim ravnanjem. Pri dijakih se tako spodbuja in razvija ustvarjalnost in inovativnost, ki sta pogoja za razvoj podjetnosti. Konzorcij sodelujočih šol vodi Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija.

Koordinator: Mitja Turk

 

 Podjetniški krožek

 

Šola bo tudi v šolskem letu 2020/21 izvajala podjetniški krožek. Udeleženci bodo pod vodstvom zunanjega in notranjega mentorja razvijali svojo poslovno idejo ter tekmovali na tekmovanju za najpodjetniško idejo POPRI. Program poteka po okriljem SPIRIT Slovenija. Podjetniški krožek se bo povezoval tudi z drugimi aktivnostmi na šoli, kjer spodbujamo kompetenco podjetnosti.

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:

 • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti dijakov, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest,
 • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti ter podjetnosti in podjetništva za družbo.

Koordinatorja: Mitja Turk, Mateja Prus

 

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

 

Biotehniška gimnazija je kot razvojna gimnazija vključena v projekt »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« ali na kratko PODVIG. Projekt poteka že od maja 2018 in se bo zaključil avgusta 2022. Sodeluje 79 partnerjev (9 zavodov, ustanov oz. organizacij, 28 razvojnih gimnazij in 42 implementacijskih gimnazij). 

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in s širšo skupnostjo.  

Na  začetku novega šolskega  leta bomo člani tima pregledali delo na projektu v drugem letu in naredili evalvacijo. Izdelali bomo nov operativni načrt za našo šolo. Navezali se bomo na projekte, ki že potekajo in razvijajo to kompetenco, tako v okviru OIV, kot pri pouku. Obdržali bomo tiste stvari, ki so se v preteklem letu izkazale za dobre in na katerih bomo delali tudi v bodoče. Tudi v tem letu smo si zadali za cilj, da  čim več učiteljev načrtno vključi kompetence podjetnosti v svoj pouk in poskusili bomo povečati sodelovanje z zunanjimi partnerji. Obdržali bomo vsekakor uspešno nadaljnje sodelovanje z Gimnazijo Novo mesto, še s kakšno drugo šolo,  RICom Novo mesto in agencijo SPIRIT. Obdržali bomo uvajanje podjetnosti preko OIV za tretje letnike gimnazije s pomočjo RIC Novo mesto in  SPIRIT Slovenija, kar se je izkazalo za uspešno zgodbo.

V novem šolskem letu  bomo ponovno organizirali  delavnico za kolektiv in s prikazom primerov dobrih praks. Glede na nepredvidljivo situacijo v jeseni, v zvezi s načinom poteka pouka (koronavirus), bomo poskušali sproti uvajati potrebne spremembe (načini dela in vsebine).  V sodelovanju z vodstvom šole in komisijo za kakovost bomo izbrali nove prioritetne razvojne cilje kakovosti za obdobje naslednjih treh let, kjer bomo zasnovali nove aktivnosti za njihovo doseganje in jih sistematično spremljali. Prednostni cilj Spodbujati dijake, da izdelujejo raznovrstne ustvarjalne izdelke in rešujejo odprte probleme, ki smo ga spremljali v obdobju 2017–2020, bomo obdržali.

Šolski tim: Vida Hlebec, Jana Goršin Fabjan, Mateja Prus, Mitja Turk, Vojka Zupančič in Sonja Golob - vodja projekta.

Koordinatorica: Sonja Golob

 

Včlanitev v UNESCO ASP mrežo

 

V šolskem letu 2020/ 2021 bodo na šoli v okviru zmožnosti glede na trenutno epidemiološko sliko potekale dejavnosti v sklopu UNESCO ASP mreže šol v Sloveniji. Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše, namreč našega skupnega doma - planeta Zemlje. Dejavnosti, ki jih bomo se bomo izvajali, so različne, od obeležitve  raznih svetovnih dni do sodelovanja v že obstoječih projektih, izobraževanj in sodelovanja na srečanju šol (po zmožnostih). Dejavnosti bomo koordinirali skupaj s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, ki v mreži deluje že dalj časa.

Koordinatorica: Renata Kus Pisek

 

 Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola

 

Program je namenjen ozaveščanju in izobraževanju dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. Sodelujoče skupine (šole) morajo skozi šolsko leto predelati nabor z EU povezanih vsebin, pripraviti informacijsko stojnico in vsaj en dogodek, namenjen seznanjanju vrstnikov na šoli z EU in z njo povezanimi temami, ter izpolniti druge naloge.

Projekt Evrošola je nekoliko bolj tekmovalne narave, saj vključuje skupek nalog in tekmovanj na temo EU, s katerimi se sodelujoče šole (skupine) potegujejo za udeležbo na simulacijah Evropskega parlamenta, ki redno potekajo v Strasbourgu.

Sodelujoči dijaki okrepijo znanje in kompetence, kritično mišljenje in politično-državljansko ozaveščenost, ki so bistvenega pomena za razvoj dejavnih in odgovornih državljanov, sodelujejo na dogodkih Pisarne Evropskega parlamenta ter ob koncu šolskega leta prejmejo potrdilo o sodelovanju v programu. Po koncu projekta prejmejo naziv Dijak ambasador Evropskega parlamenta in so povabljeni na prav njim namenjeno slovesnost EYE Slovenija 2020.

Koordinatorica: Nina Jarc

 

Dijaki dijakom za varno mobilnost

 

Dijaki bodo v okviru projekta opravljali različne preventivne aktivnosti v povezavi z varnostjo v prometu, predstavljali bodo svoje dosežke in se medsebojno povezovali. V ta namen na šoli deluje klub Dijaki za varno mobilnost.

Dijaki bodo vključeni v delavnice, ki jih bodo izvedli partnerji v projektu. Izdelali bodo seminarske naloge in druge izdelke, sodelovali na natečajih in vodili e-listovnik o svojih aktivnostih.

Cilji akcije so:

 • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in o ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
 • pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
 • dijake spodbujati k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
 • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
 • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
 • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
 • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

Cilje projekta bomo širili tudi na druge dijake.

Koordinatorica: Nina Jarc

 

 Vzgoja za zdravje

 

Vzgoja za zdravje je zelo pomembna za razvoj mladostnikov. Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi programi omogočamo dijakom pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav slog življenja.

Velik pomen dajemo tudi duševnemu zdravju mladostnikov, zato bomo izvajali aktivnosti, kjer bodo dijaki iskali poti za premagovanje čustvenih težav in ostalih psiholoških ovir, na katere naletijo v tem razvojnem obdobju.

Zato bodo zaposleni iz Zdravstvenega doma Novo mesto, Ozare, Karitasa in Društvo Eternia tudi v tem šolskem letu na naši šoli izvajali zdravstveno-vzgojne delavnice v okviru obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti ter razrednih ur.

Spodbujali bomo tudi razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja.

 

 Postani naš dijak za en dan

 

V šolskem letu 2020/2021 bo Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, v okviru organizacijske enote Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, organiziral projekt »Postani naš dijak za en dan«.

Osnovnošolci devetih razredov se bodo lahko vključili v teoretični ali praktični pouk, kjer bodo bolj natančno spoznali oblike in metode dela na naši šoli, morda pa tudi že spoznali bodoče sošolce in prijatelje.

Dijakom strokovnih programih se bodo lahko pridružili 13. januar 2021 in dijakom gimnazijskih programov 20. 1. 2021.

Koordinatorji: Gregor Kastelic, Marjana Kos in Zdravka Križman.

 

 Priprave na praznovanje obletnic šole in otvoritev novih prostorov

 

V 2021 bomo obeležili 135-letnico Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. K praznovanju obletnice bo gotovo pripomogla otvoritev novih objektov za praktičnih pouk in PUD.

V praznovanje bomo vključili tudi 21-letnico izvajanja programa tehniške gimnazije z biotehnologijo na naši šoli.

 

 Kruh miru

 

Železna zavesa je dolgo časa delila Evropo na vzhodni in zahodni blok. Malo kje je bila ta meja tako izrazita kot na območju Berlina, ki je bil sicer na območju Vzhodne Nemčije, Zahodni Berlin pa je spadal pod Zvezno republiko Nemčijo. Prebežniki iz Vzhoda na Zahod so pogosto končali na zastraženem območju, ki je zaradi številnih žrtev dobilo zloglasno ime Polje smrti. Po padcu socialističnih sistemov v Vzhodni Evropi so fizične pregrade odstranili, pri čemer je zelo vidno vlogo odigralo rušenje Berlinskega zidu. Na polju smrti so še danes vidne sledi zidu. Na najbolj očitnem delu v okolici zloglasnega prehoda »Checkpoint Charlie« so leta 2014 ob 25. obletnici padca Berlinskega zidu posejali rž sorte Borelius, ki je predstavljala osnovo za t.i. Kruh miru. Ta simbolizira pomen miru za življenje ljudi oziroma kar trajnostni način življenja. K projektu so bile povabljene države ob železni zavesi. Vladni partnerji projekta so kmetijska ministrstva posameznih držav, znotraj države pa je bil poiskan tudi civilni partner projekta. Civilni partnerji so zelo različni, od mestnih uprav do kmetijskih zbornic pa do organizacij pridelovalcev žit in raziskovalno izobraževalnih institucij. V Sloveniji sta partnerja v projektu MKGP in Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

V letu 2020 sta se v okviru priprav na prihajajočo konferenco v Sloveniji pripravljalnega sestanka udeležila ga. Nina Baloh, MKGP, in mag. Marko Hrastelj, Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma. Spomladi se je situacija zaradi novega koronavirusa zelo zapletla, zaradi česar je MKGP predvideno konferenco v Sloveniji septembra 2020 odpovedala in jo prestavilo. Zaradi slovenskega predsedovanja EU konferenca Kruh miru v Sloveniji ne bo organizirana 2021 (predvidena država gostiteljica je Slovaška), pač pa kasneje. Po letu 2024 je predviden drugačen format delovanja skupine Kruh miru. Obeležitev padca berlinskega zidu bo letos potekala v okviru manjše slovesnosti v Nemčiji, ki jo bo za predstavnike kmetijskih ministrstev 8. oktobra 2020 gostila nemška kmetijska ministrica ga. Klöckner.  Za peko Kruha miru je bilo v Nemčijo poslano 5 kg rži pridelane na ekoloških poljedelskih površinah v Srebrničah. 

Koordinator: Marko Hrastelj

 

 Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

 

Na pobudo Zavoda RS za šolstvo smo se prijavili v novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje in bili tudi izbrani.

Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se bodo vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja.

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca/dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje. Ravnatelji bodo podprli širjenje spoznanj o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med učitelje ter vzgojitelje v svojih kolektivih.

Razvojna naloga bo trajala od septembra 2020 do avgusta 2023.

Šolski tim sestavljajo: Vida Hlebec, Darja Francekovič, Katja Junc, Marjana Kos, Tatjana Mavsar, Mojca Vrečer in Matej Zobec.

 

Teden popisovanja tujerodnih vrst za osnovne in srednje šole 2020

 

Teden popisovanja tujerodnih vrst se izvaja v okviru projekta LIFE ARTEMIS (2017 – 2020). V projektu bodo sodelovali vsi dijaki programa naravovarstveni tehnik. Projekt bo potekal od 21. septembra pa do 2. oktobra 2020.

S to dejavnostjo se bodo dijaki seznanili s problematiko tujerodnih vrst, naučili se bodo prepoznati te rastline, pridobili bodo znanje orientiranja s karto ter opazovanja narave. Poleg tega bodo udeleženci s tem pripomogli k zbiranju pomembnih podatkov o razširjenosti tujerodnih vrst v Sloveniji.

Mentorji: Andreja Bartolj Bele, Anton Goršin, Damjana Hosta, Sabina Nemanič

 

 Usposabljanje rehabilitanda na delovnem mestu

 

V sodelovanju s Centrom za poklicno rehabilitacijo Soča se bo tudi v tem šolskem letu  usposabljal brezposeln invalid, Matej Auguštin. Matej bo z usposabljanjem na področju administrativnih del pridobival nove delovne izkušnje in znanja, s katerimi bo lahko bolj uspešen pri iskanju zaposlitve.

Mentorica je Marjana Kos.