Izobraževalni programi

PRENESI KATALOG O IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH NAŠE ŠOLE
 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija izvaja pouk po naslednjih izobraževalnih programih:
 
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Program: kmetijsko-podjetniški tehnik
Program: naravovarstveni tehnik
 
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Program: gospodar na podeželju
Program: vrtnar
Program: cvetličar
Program: slaščičar
Program: mesar
 
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Program: pomočnik v biotehniki in oskrbi
 
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJA
Program: kmetijsko-podjetniški tehnik
Program: hortikulturni tehnik
 
 
STROKOVNA GIMNAZIJA
 
Program: tehniška gimnazija

 

PRENESI KATALOG O IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH NAŠE ŠOLE

Priložene datoteke::